INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Jaroslava Rezlerová 1Jaroslava Rezlerová Nová doba, nové výzvy, nová rizika. Firmy musí reagovat na rychle se měnící podmínky a potřeby lidí, ekonomiky, celé společnosti. Jednou z odpovědí je Bezpečné pracoviště. Více objasnila generální ředitelka ManpowerGroup ČR a prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb Mgr. Jaroslava Rezlerová:

Proč je dnes tak důležité hovořit o bezpečném pracovišti? S kým a jakou formou ho podporovat?

Bezpečné pracoviště vnímáme jako klíč k hospodářskému oživení. Pokud se lidé v práci cítí dobře a bezpečně, soustředí se lépe na plnohodnotný výkon v zaměstnání a jsou produktivní. Z posledního průzkumu ManpowerGroup mezi zaměstnanci vyplývá, že potřebují mít jistotu, že pro zaměstnavatele je zdraví, pohoda a spokojenost zaměstnanců na prvním místě.
Jsme součástí globální iniciativy Aliance globálních personálních společností (ManpowerGroup, Randstad a Adecco Group). Díky osvědčeným postupům Aliance víme, že do tvorby bezpečného pracoviště je potřeba zainteresovat vedení organizací, HR, lidi zodpovědné za BOZP, ale také zástupce zaměstnanců a odborů. Při tvorbě tzv. protokolů zdraví a bezpečnosti je potřeba dospět ke konsensu všech zúčastněných stran, aby nová pravidla byla dlouhodobě funkční a udržitelná. Téma bezpečného pracoviště chceme podporovat také v Asociaci poskytovatelů personálních služeb a vytvářet komunikační platformu pro další instituce a organizace, unie, svazy, další zaměstnavatele.

Co se rozumí pod pojmem bezpečné pracoviště, čím se liší od dřívějších zásad BOZP a jak se proměňuje v čase?

Protokoly Aliance pomáhají v organizacích nastavovat nové standardy a procesy a mohou doplňovat předpisy BOZP. Proměňují se v čase podle úrovně rizika, které je organizace ochotná přijmout.

Jaké jsou další efekty bezpečného pracoviště vedle bezpečí, pohody a komfortu zaměstnance? Vrátí se náklady vynaložené korporací nebo i malou firmou?

Při nastavování bezpečného pracoviště mají organizace příležitost k vytvoření nové budoucnosti práce, která bude fungovat pro každého, která bude více digitální a virtuální a která může všem přinést daleko vyšší hodnotu. Od vyšší produktivity práce, zefektivnění procesů, zeštíhlení struktur a většího důrazu na prevenci a zdraví až po větší flexibilitu, work-life balance a well-being zaměstnanců.

Mají už zaměstnanci ManpowerGroup v ČR bezpečné pracoviště, a pokud ne zcela, co k ideálu ještě chybí a kolik to vše stojí?

Důraz klademe na flexibilitu a využívání home office, pobočky máme vybaveny ochrannými prostředky, pracujeme v cloudu, jsme zvyklí na vzdálený přístup a velmi dobře umíme svou práci, včetně náborů přesunout do virtuálního prostředí. Průběžně se našich zaměstnanců ptáme, jak se ve své práci cítí, používáme k tomu tzv. pulse surveys, průzkumy spokojenosti. V tuto chvíli nám jeden takový interní průzkum probíhá a my se brzy dozvíme, co bychom ještě pro naše zaměstnance mohli udělat.
Věřím, že když se všichni připravíme na možná rizika šíření covid-19 a budeme připraveni včas reagovat a eliminovat co nejvíce těchto rizik při zachování produktivity práce, budeme mít vyhráno. Přínosy pak předčí investované náklady.

ptal se Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Kdo může pracovat z domova

    Home office není žádná novinka, ale v době koronakrize přišla možnost práce z domova jako na zavolanou. Pracovat mohou ti, kterým to dovoluje povaha jejich práce, a samozřejmě ochota změnit své zvyky. Podle odborníků se otvírá možnost pro jednoho ze tří zaměstnanců, v případě vysokoškolsky vzdělaných osob a vysoce kvalifikových profesí dokonce pro každého druhého. Brzdou se může stát i v dnešní technologicky vyspělé době dostupnost internetu. Venkov stále strádá. V naší obci jsme rádi, když si můžeme vůbec zavolat z mobilu – někdy spojení funguje, jindy ne. A mobilní internet s přijatelnou rychlostí nabízí jen jediný operátor. Ten dokazuje konkurenci, že to jde, když nechybí zájem. Avšak v mnoha případech lze stále pozorovat spíš nezájem a snahu šetřit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE