INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Mgr. Jaroslava RezlerovaJaroslava RezlerováSpolečnost čelí v souvislosti s probíhající pandemií nejen zdravotnickým a hygienickým výzvám. Doslova za pochodu se mění také požadavky na pracovníky, na jejich dovednosti a efektivitu jejich působení. O tom je rozhovor s generální ředitelkou ManpowerGroup ČR Jaroslavou Rezlerovou.

Co ukázal už 4. ročník celosvětového průzkumu Revoluce dovedností?

Řada trendů, které jsme již nějakou dobu předpovídali, se výrazně zrychlila: nepřízeň osudu je často motorem rychlých změn a společenského pokroku. Digitální revoluce probíhá v nevídaném tempu. Díky ní vznikají nová pracovní místa a dochází k radikálním změnám, které mohou zlepšit život lidí a vytvořit propojenější svět.

Jak reagují firmy na současnou situaci?

Společnosti v České republice v důsledku pandemie zrychlují digitalizaci a automatizaci – 15 % z nich je zrychluje, desetina své plány pozastavila. Vzniká více pracovních míst, než jich zaniká. Na 87 % zaměstnavatelů, kteří zavádějí automatizaci, plánuje navýšit nebo zachovat stávající počet zaměstnanců, pouze 11 % plánuje omezit nábory. Společnosti, kde je digitalizace nejintenzivnější, vytvářejí nejvíce pracovních míst.

Kdo je lídrem a kdo s rychlým tempem nestačí držet krok?

Velké firmy s více než 250 zaměstnanci plánují více digitalizovat (29 %) a nabírat nejvíce zaměstnanců. Naopak menší firmy byly pandemií zasaženy nejvíce a je u nich větší pravděpodobnost, že pozastaví plány digitalizace a budou nabírat méně zaměstnanců. Zrychlovat digitalizaci plánuje pouze 16 % středních firem s 50–249 zaměstnanci a 8 % malých firem (10–49 zaměstnanců). Mikro firmy (do devíti zaměstnanců) předpokládají zavádění digitalizace nejméně (6 %).
Rýsují se i další trendy. Větší společnosti plánují automatizovat nejprve výrobní procesy, následně pak administrativní a IT pozice a front office. Menší firmy se zaměří spíše na digitalizaci podpůrných funkcí, tedy podpory administrativy a kanceláří, kontaktu se zákazníky a finančního oddělení.

Vyskytují se velké rozdíly mezi obory výroby a služeb?

Odvětví, u nichž v ČR probíhala automatizace před pandemií pomaleji, nyní svůj náskok dohánějí. Nejvíce zrychlí digitalizaci a automatizaci finanční sektor, pojišťovnictví, prodej nemovitostí (24 %), vyčkávat bude 7 %. V důsledku krize zrychlují digitalizaci své činnosti, zejména administrativních funkcí a kontaktu se zákazníky. Zhruba 11 % firem působících v odvětví stavebnictví hlásí, že digitalizaci zrychlí, a 9 % se vyjádřilo, že bude vyčkávat. Zástupci zpracovatelského průmyslu a výroby budou spíše vyčkávat (13 %), zrychlovat digitalizaci předpokládá 8 %. Maloobchod je z hlediska digitalizace nejvíce konzervativní – pouze 4 % firem bude v důsledku krize digitalizaci zrychlovat, 11 % bude vyčkávat.
U odvětví, která byla krizí zpočátku zasažena nejsilněji, včetně výroby, stavebnictví a maloobchodu, je situace nejednoznačná. Některé firmy se rozhodly pro automatizaci a digitalizaci, aby se rychle přizpůsobily nové situaci. Jiné se rozhodly počkat, jak se bude situace dále vyvíjet, a své plány pozastavily.

za odpovědi poděkoval Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE