INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Michal MackoMichal MackoFrancouzsko-česká obchodní komora je členem mezinárodní sítě 124 francouzských obchodních komor ve světě CCI France International. Již 25 let je nezávislou organizací, která se stoprocentně samofinancuje a reprezentuje podnikatelskou komunitu více než 281 členských firem v České republice. Členské firmy zaměstnávají přes 78 000 lidí a dosahují v ČR obratu přes 163 miliard korun. Komora se zaměřuje na několik klíčových oblastí, kterými jsou podpora podnikání členů a vytváření nových obchodních příležitostí, informování a zviditelnění členů v rámci komunity i navenek, setkávání zástupců firem skrze profesní kluby a další příležitosti pro networking.

Jednou z klíčových rolí komory je podpora vstupu francouzských firem na český trh, ať již formou investic, akvizic, nebo francouzského exportu zboží a služeb. Tyto aktivity probíhají pod značkou LeBooster a zahrnují studie a analýzy trhu, benchmarking, nábor nových zaměstnanců, zakládání poboček a účetní a daňovou správu. Ročně takto komora pomůže v průměru 60 firmám. Francouzsko-česká obchodní komora zveřejnila před měsícem výsledky průzkumu mezi firmami, který se zaměřil na to, jaké dopady měla pandemie na jejich podnikání, obchodní výsledky, investice a plány do budoucna. Výsledky byly poměrně překvapující. Firmy i přes náročné období plánují investovat a nabírat nové zaměstnance. Hovořili jsme o tom s ředitelem komory Michalem Mackem.

Jaké jsou hlavní závěry vašeho průzkumu?

Potvrdilo se, že pandemie měla negativní dopad na většinu firem v České republice. Firmy však přesto zůstávají optimistické – většina z nich zachovala nebo navýšila investice a téměř polovina dokonce plánuje nábor nových zaměstnanců. Překážkou podnikání je však vedle návratu epidemiologických restrikcí také nedostatek kvalifikované pracovní síly, se kterým se firmy potýkají dlouhodobě.

Postihla pandemie obrat firem?

Třetina firem zaznamenala nárůst nebo zachování stejného obratu. Na 65 % firem však po­stihl pokles obratu, přičemž téměř čtvrtině poklesl obrat o více než 20 %. A 40 % firem muselo propouštět zaměstnance, zatímco 43 % udrželo jejich stejný počet. Pandemie také způsobila urychlení změn ve většině firem. Zhruba 61 % z nich zavedla digitalizaci procesů, 60 % firem zavedlo práci z domova a 62 % řízení na dálku. Co se týká digitalizace procesů, nejvíce se dotkla těchto oblastí: týmové schůzky, schůzky s partnery a klienty. Naopak většina firem stále preferuje tradiční formáty firemních a networkingových akcí, výstav a veletrhů.

A co investice? Podepsala se na nich náročná situace na trhu?

FČOK na MSV Brno stánekV průzkumu 62 % firem uvedlo, že pandemie na investice neměla vliv. Pouze 18 % investice zastavilo nebo snížilo, a stejný počet dokonce investiční výdaje navýšilo. Ke snižování výdajů došlo především v oblasti marketingu, nemovitostí a lidských zdrojů. Naopak většina firem se rozhodla investovat do technologií, např. do digitalizace nástrojů, automatizace procesů, analýzy a správy dat nebo do kybernetické bezpečnosti. Třetina firem také zmínila, že plánuje investice do lidských zdrojů, kde dominuje vzdělávání, nábor nových zaměstnanců, interní komunikace a teambuilding. Téměř polovina firem dokonce plánuje nábor nových zaměstnanců a pouze 9 % bude propouštět.

Řada podniků se již dnes běžně zaměřuje na společenskou zodpovědnost. Došlo k posunu v této oblasti?

Polovina firem uvedla, že pandemie změnila jejich postoj ke společenské zodpovědnosti. Nejvíce to se to odrazilo v oblasti větší citlivosti vůči environmentálním a sociálním otázkám, změn pracovního prostředí a zvážení nutnosti pracovních cest. Firmy dále také zmínily oblast lepšího nakládání s odpady, odpovědný nákup a podporu diverzity.

V čem vidí firmy hlavní překážky podnikání?

Největší překážkou v podnikání je podle většiny respondentů opětovný návrat epidemiologických restrikcí a třetina vidí jako problematický nedostatek pracovní síly. Mezi další překážky podnikání firmy zařadily také problémy zásobování, legislativu, inflaci a pokles poptávky.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Na snímku expozice Francouzsko-česká obchodní komory na MSV Brno

 

Slovo ke dni

  • Nefoukalo, tak se přiložilo pod kotlem

    Zelená energie prý dostala ránu. V Německu totiž letos museli opět sáhnout ke spalování uhlí, protože větrné elektrárny nemohly dodat potřebné množství energie do sítě. Smutné číslo 27 představuje procento elektřiny z tepelných elektráren, tedy nejvyšší podíl z energetického mixu. Loni, kdy foukalo dostatečně, vítězily lopatky větrných elektráren. Ještě štěstí, že si naši severní sousedé nechali uhlí v rezervě, protože jinak by odsávali elektriku od nás a výpadky by nás neminuly. Co se bude dít, až bude odstaveno i jádro, si každý dokáže domyslet. Obnovitelné zdroje jsou sice IN, ale jejich slabinou je nevyrovnanost a nespolehlivost. EU tlačí na elektrifikaci individuální osobní dopravy, ale až dojde elektromobilům „šťáva“, bude šlapat jen na bicyklech a nebo prostě sedět doma. No, nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE