INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Roland Bourgeois photoRoland BourgeoisObchodní vazby dvou evropských zemí, Čes­ké republiky a Francie, mají silné historické kořeny. Ale rovněž v současné době jsou velmi aktivní, což dokládají také výsledky činnosti Francouzsko-české obchodní komory. Čísla charakterizující ekonomickou spolupráci jsou jasná a vypovídající. Jejich rozbor je obsahem rozhovoru s Rolandem Bourgeoisem, předsedou komory:

Francouzsko-česká obchodní komora slaví 25. narozeniny. Co kulaté čtvrtstoletí charakterizuje?

Francouzsko-česká obchodní komora je již 25 let nezávislou organizací, která se stoprocentně samofinancuje a zastupuje podnikatelskou komunitu více než 281 členských firem v České republice. Členské firmy v současné době zaměstnávají v České republice více než 78 000 lidí a dosahují obratu přes 163 miliard Kč. Během naší existence jsme byli svědky postupně rostoucího vzájemného obchodu mezi Francií a Českou republikou. Pomohli jsme také mnoha firmám vstoupit do České republiky a českým podnikatelům uspět ve Francii.

V nedávné tiskové zprávě, kterou komora zveřejnila, se uvádí, že v důsledku pandemie klesl zahraniční obchod o dvě miliardy eur. To nic nemění na skutečnosti, že Francie je pro Česko významným obchodním partnerem. Co mu dominuje, jaké jsou jeho trendy?

Francie je čtvrtým největším zákazníkem a sedmým největším dodavatelem pro Českou republiku. Vzájemná výměna mezi oběma zeměmi za posledních 25 let postupně rostla a v roce 2019 dosáhla rekordní výše 13,4 miliardy eur. Dlouhodobě převažuje český vývoz nad dovozem z Francie. Českému vývozu dominují z více než jedné třetiny automobily a dopravní prostředky. Stroje a zařízení (21 %) a elektrická a elektronická zařízení (13 %). Francie do ČR vyváží především skupinu výrobků pod označením „chemikálie, kaučuk a plasty“, kam patří i farmaceutické výrobky, které loni tvořily více než třetinu z tohoto množství. Nejvíce negativně ovlivnil covid-19 v loňském roce automobily, které tvořily 11,7 %. Další významnou položkou jsou elektrická a elektronická zařízení.

A jak je to s investicemi českých firem ve Francii? Na co především sázejí naši investoři?

Česká republika má velký průmyslový potenciál. Ve Francii je dlouhodobě zájem především o české automobily, stroje a elektroniku. V poslední době pozorujeme také jasný trend nárůstu přímých českých investic ve Francii. Jedním z největších českých investorů ve Francii je od roku 2018 skupina EPH Daniela Křetínského. Její akvizice se zaměřují na energetiku, média a maloobchodní řetězce. Ve Francii však investuje i řada dalších českých firem, například ČEZ, Tescan, Linet, Sotio, Škoda Auto, Lasvit, Sipral a další. Zaměřují se především na energetiku, média, zdravotnictví, ale také na inovativní technologie.

Na pořadu dne jsou dnes otázky spojené s udržitelným rozvojem, což vyžaduje spolupráci všech zemí, nicméně dnes jsme svědky opačného procesu. Jak mohou Francie a Čes­ká republika společně přispět k zelené budoucnosti naší planety?

Rok 2022, kdy se předsednictví EU ujme Francie a Česká republika, bude jedinečnou příležitostí, jak k této zásadní agendě přispět. Současný Národní plán obnovy je třeba podpořit a využít jako společný základ pro tento proces. Hnací silou této spolupráce bude nově založené Fórum pro udržitelné podnikání Francouzsko-české obchodní komory.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Nefoukalo, tak se přiložilo pod kotlem

    Zelená energie prý dostala ránu. V Německu totiž letos museli opět sáhnout ke spalování uhlí, protože větrné elektrárny nemohly dodat potřebné množství energie do sítě. Smutné číslo 27 představuje procento elektřiny z tepelných elektráren, tedy nejvyšší podíl z energetického mixu. Loni, kdy foukalo dostatečně, vítězily lopatky větrných elektráren. Ještě štěstí, že si naši severní sousedé nechali uhlí v rezervě, protože jinak by odsávali elektriku od nás a výpadky by nás neminuly. Co se bude dít, až bude odstaveno i jádro, si každý dokáže domyslet. Obnovitelné zdroje jsou sice IN, ale jejich slabinou je nevyrovnanost a nespolehlivost. EU tlačí na elektrifikaci individuální osobní dopravy, ale až dojde elektromobilům „šťáva“, bude šlapat jen na bicyklech a nebo prostě sedět doma. No, nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE