INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Obr .2

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, bude náročnější, a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Slovy klasika člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Pro české firmy působící v oblastech stavebnictví a průmyslu nastává doba digitalizace, která od základů mění dosavadní postupy ve výrobě i navrhování. Jak se s ní zvládají Češi v těchto profesích sžívat, o tom vypráví Marek Svoboda, Territory Marketing Manager společnosti Autodesk pro Česko, Slovensko, Maďarsko a jihovýchodní Evropu.

Digitalizace stavebnictví a průmyslu je aktuálním tématem už několik let. Jak si vedou v mezinárodní konkurenci české společnosti?

Stále více je patrné, že si české firmy uvědomují nezbytnost digitalizace svých výrobních procesů pro udržení konkurenceschopnosti, pro úspěšnou budoucnost i pro uspokojení stále se zvyšujících nároků a požadavků klientů. Na jaře letošního roku jsme iniciovali dva odborné průzkumy ukazující, jak si stojí digitalizace v projekčních firmách a ve strojírenských společnostech. Jejich výsledky potvrzují, že si jsou stále více vědomy nezbytnosti zavádět digitalizaci, zároveň ale odhalily důležitost prohlubovat povědomí o jejích přínosech pro budoucnost firem.

O čem výzkumy vypovídají?

Ve stavebnictví se ukázalo, že více než polovina projekčních společností v České republice využívá při práci na svých projektech proces BIM (informační model budovy, založený na principu správy databázového modelu budovy od projektování přes výstavbu až ke správě budovy) a další téměř pětina jej plánuje brzy implementovat.
Průzkumu se zúčastnily také firmy ze zpracovatelského průmyslu, výrobci strojů a zařízení a strojírenské podniky. Zde jsou inovace, včetně procesů digitalizace a automatizace, vnímány opravdu velmi pozitivně. Prakticky každá z firem je už v určité míře zavedla nebo to plánuje. Míra implementace, zkušeností, očekávání a měřitelných efektů inovací a transformací se ale napříč firmami liší. Zejména větší společnosti dodávající i mimo český trh jsou nejvíce zajedno s tím, že s inovacemi přichází větší flexibilita, efektivita a konkurenceschopnost.

Proč někteří s digitalizací otálejí?Obr.1

Častým důvodem jsou peníze, ty je nutné investovat, ale některé firmy vnímají tuto cestu jako nákladnou záležitost, kterou vlastně nepotřebují. Opak je však pravdou a společnosti, které už ve své výrobě zavedly digitalizaci mezi prvními, vědí, že optimalizují náklady již ve fázi vzniku návrhu. Navíc dojde k šetření času, množství lidské práce a ve finále také materiálu. Takže logicky přicházejí i úspory finanční. Dalším mýtem, který se stále objevuje, je domněnka, že je možné transformovat se za běžného provozu. Třeba v případě zavedení BIM ve stavebnictví se mnohdy podceňuje. Kdo myslí, že se zaměstnanci práci s BIM v rámci velkého projektu „automaticky“ naučí, jen stěží uspěje. Přechod se nejlépe podaří s malým pilotním projektem. Základ tvoří pravidelná a kvalifikovaná školení a další vzdělávání a kurzy; získané znalosti se pak v projektu prakticky ověří. Tímto způsobem, kterému se také říká „Little BIM“, mohou účastníci postupně a v klidu získávat nové znalosti.

Navíc koncepci zavedení BIM v ČR schválila vláda už před třemi lety...

Ano, jejím autorstvím pověřila Českou agenturu pro standardizaci (ČAS) zřizovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tento proces vývoje a plánované realizace, který probíhá i v jiných zemích napříč kontinenty, se u české varianty může pyšnit odlišným přístupem, který spočíval především v možnosti dialogu mezi autorem (ČAS) a výrobci softwaru pro stavebnictví a infrastrukturu. Jako leader trhu v ČR, Evropě i mimo ni je společnost Autodesk spolusignatářem Memoranda o spolupráci a podpoře mezi Agenturou ČAS a poskytovateli CAD řešení pro český trh. Výsledkem této spolupráce by měla být zdařilá implementace metody BIM do běžné stavební praxe.

Odvětvím, kde se dynamicky inovuje, se stal průmysl. Jaké technologie jsou na vzestupu?

Kdo chce držet krok s tempem vývoje a být úspěšný i v budoucnosti, musí být tomuto nastavení otevřený. Jedním z klíčových kroků ke správnému rozvoji firmy je revoluční technologie generativního designu, resp. generativního navrhování. Tento nastupující fenomén je hybatelem ekonomického růstu a svým uživatelům poskytuje náskok před konkurencí. Není pomocníkem jen v aditivní výrobě. Naopak jeho přínos objevují i klasická průmyslová odvětví, výrobci průmyslových strojů, firmy z těžkého strojírenství i třeba výrobci hi-tech zařízení.

Můžete popsat podstatu novinky?

Dokáže spojit síly lidí a umělé inteligence a v krátkém čase vygenerovat – a také vyhodnotit – obrovské množství variant konstrukčních řešení. Pro vývojáře a konstruktéry to znamená výraznou časovou úsporu při hledání nejlepšího řešení, protože rutinu je možné přenechat strojům. Kvalifikovaným pracovníkům se tak uvolňují ruce pro další hodnotnou a inovativní činnost. Ještě před 20 lety by žádného odborníka v tomto odvětví nenapadlo, že by jednou mohlo existovat něco jako tato technologie. A že klíčem k úspěšné budoucnosti bude digitalizace.

hodně úspěchů v rozvoji digitalizace popřál Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Nefoukalo, tak se přiložilo pod kotlem

    Zelená energie prý dostala ránu. V Německu totiž letos museli opět sáhnout ke spalování uhlí, protože větrné elektrárny nemohly dodat potřebné množství energie do sítě. Smutné číslo 27 představuje procento elektřiny z tepelných elektráren, tedy nejvyšší podíl z energetického mixu. Loni, kdy foukalo dostatečně, vítězily lopatky větrných elektráren. Ještě štěstí, že si naši severní sousedé nechali uhlí v rezervě, protože jinak by odsávali elektriku od nás a výpadky by nás neminuly. Co se bude dít, až bude odstaveno i jádro, si každý dokáže domyslet. Obnovitelné zdroje jsou sice IN, ale jejich slabinou je nevyrovnanost a nespolehlivost. EU tlačí na elektrifikaci individuální osobní dopravy, ale až dojde elektromobilům „šťáva“, bude šlapat jen na bicyklech a nebo prostě sedět doma. No, nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE