INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

IMG 20210608 WA0001Hasičská vzájemná pojišťovna staví svůj vztah ke klientům na vzájemné důvěře a otevřené komunikaci. Její představitelé nikdy nelitovali času k tomu, aby jim byli co nejblíže, aby se s nimi mohli čas od času setkat a probrat vše, co je ke spokojenosti se službami potřeba. Doba pandemie koronaviru, pravda, tento princip práce zdánlivě narušila, či okleštila, ale spíše nahradila obvyklé a přirozené metody spolupráce založené na osobním setkávání, elektronickými cestami. Ukázalo se, že i tak lze pojistky inovovat, vylepšovat, nabírat další zájemce. Hospodářské výsledky za rok 2020 o tom vypovídají zcela jasně. Jak se pojišťovně nyní daří, o tom jsem hovořila s obchodní ředitelkou Ing. Vladimírou Ondrákovou:

Život firem i ten společenský se postupně vrací po roce a půl, kdy nás všechny ovlivnil koronavirus, do běžného rytmu. Čím dnes žije Hasičská vzájemná pojišťovna?

HVP i nadále pokračuje v plnění nastavených cílů, především se soustředíme na udržení trendu plnění obchodního plánu a profitability, uchování početného pojistného kmene v oblasti pojištění staveb, domácností a odpovědnosti u právnických i fyzických osob, včetně marketingové podpory. Snahou je rozšíření distribučních kanálů. A i nadále se zaměřuje na obyvatele venkova, což jsou naši tradiční a dlouhodobí klienti, kterým rozumíme a kteří přinášejí naší pojišťovně zisk. Pojišťovna rovněž neustále zajišťuje perfektní servis klientům a obchodním partnerům také v oblasti likvidace pojistných událostí, a samozřejmě i ve správě pojistných smluv.

Jak minulé období ovlivnilo vaše obchodní aktivity?

Covidové období bylo dlouhé a pro všechny náročné, ale nepřerušilo činnost pojišťovny. Pobočky HVP zůstaly, samozřejmě za zachování příslušných hygienických opatření, otevřené, a stejně jako ředitelství HVP i nadále vykonávaly veškerou svou agendu a byly k dispozici zákazníkům. Můžeme říct, že nám tato doba rozšířila i obzory, a to především v osvojení si moderních komunikačních kanálů, zejména videokonferencí, které jsme se naučili lépe využívat při jednání s klienty, zaměstnanci i obchodními partnery.
Pandemická situace tedy ve větší míře neovlivnila naši obchodní činnost a ani likvidaci pojistných událostí. U všech poboček a obchodních míst byla zajištěna obslužnost zákazníků, i když převážně se tak dělo prostřednictvím elektronických, komunikačních prostředků. Myslím, že toto tvrzení nejlépe dokládají naše výsledky za rok 2020. Na tento rok byl celoroční plán předpisu stanoven na 655 mil. Kč. Určený plán předpisu se podařilo nejen splnit, ale dokonce jsme jej překonali na 755 mil. Kč, což je 15 % oproti plánovanému předpisu pojistného. Byl tedy udržen hlavní cíl, ke kterému patří růst pojistného se zajištěním profitability.

Vím, že jste manažerka, která si zakládá na osobním jednání. Myslíte si, že se dá takto vyřídit více záležitostí a také rychleji?

Určitě upřednostňuji osobní jednání, ale nedávná doba nás nekompromisně naučila žít v moderním světě techniky. Umím se přizpůsobit velmi rychle, protože nejdůležitější je, aby nebyl přerušen kontakt s klienty, obchodními partnery, a samozřejmě i se zaměstnanci. A co se týká kvality informací, tam se to v zásadě nemění. I prostřednictvím online jednání se záležitosti dají vyřídit rychle, přesně a efektivně.

Přibývají klienti stejným tempem jako před pár lety?

Myslím, že vždy existuje skupina klientů, kteří mají neustále chuť revidovat současné či uzavřít nové pojistné smlouvy s ohledem na to, jak se mění jejich životní podmínky.
Navážu-li na předcházející dotazy, mohu říci, že jsme se díky covidu ocitli v jiné době, která nás přiměla dělat leccos jinak. Mnohým z nás se změnil zažitý životní režim a k běžným, nám dobře známým, nejistotám přibyly nové. Zároveň jsme ale mohli poznat své potřeby také z jiného úhlu. Spolu s plněním pracovních povinností z domova, zajištěním distanční výuky našich dětí nebo hledáním nových možností trávení volného času došlo také ke změnám ve vybavení domácností a rekreačních objektů.
Řada našich klientů na tyto změny již zareagovala a jistě přibydou i další, kteří si ověří, zda jejich stávající pojistná smlouva nově pořízené předměty plně pokrývá. Nové impulzy ke změně pojistné smlouvy také přináší nová, nebo ne tak běžná pojistná nebezpečí, což je například nedávné řádění tornáda na Moravě. Samozřejmě, že v tak extrémní situaci, jako je běsnění tornáda, je na prvním místě starost o zdraví a životy blízkých, ale zajistit bydlení je hned další v pořadí. Ačkoliv pojištění staveb a domácností běžně kryje také škody způsobené vichřicí, následky řádění tornáda nutí k zamyšlení, je-li pojistné krytí dostatečné i pro dosud ne tak běžnou událost.

O jaký typ pojištění je dnes největší zájem? A jak přistupují k pojištění města a obce, nejrůznější spolky a organizace?

Převažujícím pojištěním je pojištění majetku. Obce a města svůj majetek samozřejmě pojišťují a stejně tak pojišťují i odpovědnost nejen obecních zaměstnanců, ale také volených zastupitelů. Naše Pojištění samosprávných celků je pro potřeby měst a obcí vhodným nástrojem, protože jím lze pojistit budovy, jejich vybavení, strojní a vozový park, a také specifický majetek, jako jsou inženýrské a speciální stavby, veřejné osvětlení, městský mobiliář nebo třeba parkovací automaty.
Obdobný druh pojištění máme pro organizace typu bytových družstev, která také potřebují pojistit majetek družstva, včetně technického vybavení domů a i tady, samozřejmě, včetně odpovědnosti za škodu vzniklou z vlastnictví bytového domu a odpovědnosti statutárních zástupců družstva.
Organizace obecně, ať jde o organizace malé, působící jen místně, nebo o organizace s celostátní působností, přistupují k pojištění odpovědně. Snaží se pojistit si majetek, ale mají také zájem o úrazové a odpovědnostní pojištění. To platí především u dobrovolnických organizací, které provozují veřejně prospěšnou činnost, jako je pomoc sociálně nebo zdravotně slabším, práce s mládeží. Samostatnou kapitolou jsou samozřejmě sbory dobrovolných hasičů, pro které máme připravené pojištění, které zahrnuje ne­jen hasičskou přípravu dospělých i mládeže, ale například i pořádání soutěží nebo společenských akcí. Stejně tak máme pojištění pro myslivce, které nabízí víc než jen povinně pojištěnou odpovědnost za škodu způsobenou výkonem práva myslivosti.

Co si můžeme představit pod pojištěním odpovědnosti zaměstnance?

Pojištění odpovědnosti zaměstnance je velmi žádaným pojištěním. Je dobré si uvědomit, že je výhodou především pro zaměstnance, protože je kryje v případě, kdy nepozorností, nešikovností nebo jen souhrou náhod způsobí zaměstnavateli škodu, kterou by museli zaplatit ze svého. Samozřejmě, že i toto pojištění má své limity a výluky z pojistného plnění. Například, jde-li o škodu způsobenou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, škodu způsobenou protiprávním jednáním a samozřejmě o škodu způsobenou úmyslně. V každém případě je dobré, stejně jako při sjednávání jiných druhů pojištění, pročíst si podrobně pojistné podmínky, kde jsou výluky z pojištění pro jednotlivé rizikové skupiny uvedeny. Rozsah pojistného krytí je závislý na činnosti, kterou zaměstnanec vykonává, takže jiné pojistné příhody jsou kryté u zaměstnance-řidiče, jiné u zaměstnance-úředníka.

Začaly firmy na pojistném šetřit, nebo je koronavirová krize přiměla inovovat pojistné smlouvy, pojišťovat se hodnotněji, uvažovat o možných rizicích pečlivěji než kdy jindy?

Kvůli koronaviru šlo podnikání, především to drobné, do útlumu, a téměř rok nebylo jisté, kdo ekonomicky přežije, a kdo ne. Bohužel, mnohé firmy nemají tuto jistotu ani dnes. Jiná situace je ve firmě, která nakoupila notebooky pro zaměstnance, aby mohli pracovat z domova a jejich obchodní činnost pokračuje dál. Jiná je ve firmě, která je živa z výroby a manuální práce zaměstnanců, je závislá na dodávkách materiálu a expedici výrobků do prodeje.
Každý jen trochu ekonomicky uvažující manažer ví, že pojištění je ekonomicky výhodné jen tehdy, je-li průběžně aktualizováno, což je v současné době pro leckteré firmy dost problematické, protože neví, jak to bude dál a co se jim do budoucnosti vyplatí držet, a co pustit. My se snažíme svým firemním klientům vyjít maximálně vstříc a být jim nápomocni nejen odbornou radou, ale samozřejmě také operativním řešením jejich požadavků při změnách pojistných smluv.

Před pár lety jste nabídli pojištění Fortel. Vede se mu stále dobře?

Fortel je pojištění určené především pro drobné podnikatele, kteří toho nepotřebují pojistit moc, ale potřebují, aby se dalo snadno a rychle přizpůsobit. Své příznivce si našlo, a co je důležité – také si je udrželo. Právě v současné době plné nejrůznějších nečekaných problémů se ukazuje, jak moc je takové tvárné pojištění drobných podnikatelů potřeba. Jsme přesvědčeni, že řady našich spokojených klientů i v tomto směru nadále porostou.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Ochlazení z Bruselu

    Svět se dostal do bezprecedentní situace. Kdo by před rokem řekl, že Evropská unie bude firmám a lidem nakazovat, jak si mají zatopit. Kolik stupňů Celsia bude v pořádku, kolik ne a kdy si budou teplomilní hříšníci koledovat o trest. Vracíme se tak do časů direktivní ekonomiky, do dob, kdy strana a vláda nařizovala, co kdo smí a nesmí. V kapitalizmu přece měla místo nařízení a zákazů usměrňovat chování společnosti neviditelná ruka trhu. Jenže ani ta, jak se ukazuje, nezískala plnou důvěru vedení. Ano, zemního plynu, elektřiny i dalších energií se nebude dostávat, ale s jeho kritickým nedostatkem roste jejich cena. Kdo tedy bude moci příští zimu topit „pánu Bohu do oken“? Myslím si, že skoro nikdo. Omezovat se ve spotřebě a snižovat náklady se stane nutností, pokud mají firmy a domácnosti přežít krizové období. Tento ekonomický zákon...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Formulace zásad mediační dohody 10. srpen 2022

V předchozích příspěvcích jsme se seznámili s těmi fázemi mediace, ve kterých IP mediátor navozuje pocit vzájemné důvěry a pozitivního ovzduší pro mediační jednání, nastavuje základní pracovní a společenská pravidla, a také aktivně naslouchá stranám a pojmenovává předměty jednání. Strany konfliktu však nebyly zatím připraveny spolu efektivně komunikovat a vzájemně si na­slouchat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3