INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

IM mVladimíra OndrákováTaké Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., nabádá klienty k tomu, aby se věnovali svým pojistným smlouvám, a reagovali tak na změny, které se v jejich životech, firmách, domácnostech odehrávají. Pravdou totiž je, že jak loňský, tak letošní rok uspíšil některé priority jak běžným spotřebitelům, občanům, tak firmám, organizacím i obcím. Pootočil náš životní styl, učí nás uvažovat v jiných dimenzích, jinak nahlížet na vlastní zdraví, majetek, vztahy. A podle toho bychom měli inovovat i naše pojistné smlouvy. Nejen o tom však byl rozhovor s Ing. Vladimírou Ondrákovou, obchodní ředitelkou Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.:

Mohla byste charakterizovat závěr letošního roku ve vaší pojišťovně? Byl to i přes různá covidová úskalí rok úspěšný?

Určitě jsme nepodlehli nářkům a v určitých okamžicích jakési celospolečenské hysterii z toho, že žijeme v době pandemie. Snažili jsme se situaci pochopit a tomu přizpůsobit naši práci. Samozřejmě i pro nás bylo a je covidové období dlouhé a náročné, ale podstatné je, že nepřerušilo činnost pojišťovny. Pobočky zůstaly otevřené, samozřejmě za zachování příslušných hygienických opatření, a stejně jako ředitelství, i nadále vykonávaly veškerou svou agendu a byly k dispozici zákazníkům. Tato doba nám rozšířila i obzory, a to především v používání moderní techniky a technologie, zejména nám přišly vhod videokonference, a to i při jednání s klienty. Ale i se zaměstnanci i obchodními partnery.
Pandemická situace tedy ve větší míře neovlivnila naši obchodní činnost a ani likvidaci pojistných událostí. U všech poboček a obchodních míst byla zajištěna obslužnost zákazníků, i když se tak převážně dělo právě prostřednictvím online nástrojů.

Vypozorovali jste, o jaké pojištění projevovali klienti největší zájem?

Pokud bychom se podívali na požadavky našich klientů obecně, nejvíce frekventovaným pojištěním je pojištění majetku a také pojištění odpovědnosti. A to platí i pro města a obce. I tito klienti si pojišťují svůj majetek (obecní majetek) a k tomu často i odpovědnost nejen obecních zaměstnanců, ale také volených zastupitelů. Pro tyto účely se nejlépe hodí naše Pojištění samosprávných celků. Lze jím pojistit budovy, jejich vybavení, strojní a vozový park, stejně jako specifický majetek, jako jsou inženýrské a speciální stavby, veřejné osvětlení, městský mobiliář nebo třeba parkovací automaty. Součástí je i široké spektrum odpovědnostních pojištění za újmu vyplývající z vlastnictví a provozování nemovitostí a majetku obce, ale také odpovědnost osob, jako jsou obecní zaměstnanci nebo zastupitelé obcí. Z přání nových klientů jsme vycítili, že jejich životy se v době, kdy zápasíme s covidem, změnily. K dobře známým nejistotám přibyly i nové.

Oč přesně jde? Týká se to třeba vybavení domácností, chat a chalup? Mění se životní styl lidí? A snaží se to promítnout i do svého pojištění?

Ano, přesně tak to je. Spolu s plněním pracovních povinností z domova, zajištěním distanční výuky dětí nebo hledáním nových možností trávení volného času došlo také ke změnám ve vybavení domácností a rekreačních objektů. Řada našich klientů na tyto změny již zareagovala a jistě přibydou i další, kteří si ověří, zda jejich stávající pojistná smlouva nově pořízené předměty plně pokrývá.
Nové impulzy ke změně pojistné smlouvy také přináší nová, nebo ne tak běžná, pojistná nebezpečí, což je například nedávné řádění tornáda na Moravě. Samozřejmě, že v tak extrémní situaci, jako je běsnění tornáda, je na prvním místě starost o zdraví a životy blízkých, ale zajistit bydlení je hned další v pořadí. Ačkoliv pojištění staveb a domácností běžně kryje také škody způsobené vichřicí, následky řádění tornáda nutí k zamyšlení, je-li pojistné krytí dostatečné i pro dosud neobvyklou událost.

Reagujete na nové situace?

V listopadu, jsme spustili další inovovaný produkt občanského pojištění – „balíček“ KOMBI.
I nadále jde o Komplexní pojištění občanů, oproti původnímu pojištění jsou u typu pojištění KOMBI nově nastavené limity pojištění, nová pojistná nebezpečí, a součástí je i nově nastavená asistence. Například nově možnost pojistit u domácnosti studentské ubytování, ztrátu vody a u pojištění staveb je to např. připojištění hřbitovní stavby či zahradní architektury. V dodatkové asistenci je nově zahrnuta asistence na kolo a telemedicína. Jinými slovy: inovujeme, abychom byli klientům ještě více užiteční.

Změnil se pod vlivem pandemie nějakým způsobem vztah firem a organizací k pojištění?

U našich klientů, kteří využívají produkty pojištění podnikatelských rizik, skutečně došlo k jistému posunu. Kvůli koronaviru šlo podnikání, především to drobné, do útlumu, a téměř rok nebylo jisté, kdo ekonomicky přežije, a kdo ne. Bohužel mnohé firmy nemají tuto jistotu ani dnes. Jiná situace je ve firmě, která nakoupila notebooky pro zaměstnance, aby mohli pracovat z domova, a jejich obchodní činnost pokračuje dál. Odlišná situace ale panuje ve firmě, která je živa z výroby a manuální práce zaměstnanců, je závislá na dodávkách materiálu a expedici výrobků do prodeje. Každý, jen trochu ekonomicky uvažující manažer, ví, že pojištění plní svoji funkci jen tehdy, je-li průběžně aktualizováno. Jenže to je právě to, co je v současné době pro leckteré firmy dost problematické. Řada podnikatelů totiž neví, jak to bude dál a co se jim do budoucna vyplatí držet a co pustit. My se snažíme našim firemním klientům vyjít maximálně vstříc a být jim nápomocni nejen odbornou radou, ale samozřejmě také operativním řešením jejich požadavků při změnách pojistných smluv. Drobní podnikatelé, kteří nemají zázemí velkých korporací, to mají v současné době nejsložitější. Musí vše, tedy i pojištění, zvažovat obzvlášť pečlivě. Tito klienti mohou u nás využívat pojištění FORTEL, které nabízí pojištění majetku, movitých věcí a odpovědnosti za újmu. Podnikatelé si mohou vybrat různé varianty, tedy rozsah pojištěných rizik. Čeho si podnikatelé u tohoto produktu hodně cení, je možnost snadno a rychle pojistnou smlouvu přizpůsobovat podle aktuálních potřeb.

Co čeká Hasičskou vzájemnou pojišťovnu v roce 2022? Nač byste se rádi zaměřili a proč?

Budeme se snažit být opět profitabilní, pečovat o uchování početného pojistného kmene v oblasti pojištění staveb, domácností a odpovědnosti u právnických i fyzických osob. Tomu napomůže i vhodná marketingová podpora. Rádi bychom rozšiřovali distribuční kanály, a více pozornosti hodláme věnovat obyvatelům venkova, což jsou naši tradiční klienti, kterým za ta léta opravdu rozumíme. I v budoucnu chceme zajišťovat neustále perfektní servis klientům a obchodním partnerům a velmi budeme dbát na kvalitu likvidace pojistných událostí a samozřejmě správě pojistných smluv. Zní to možná příliš obecně, ale náš záměr je jasný: precizovat služby tak, aby v nás pojištěné subjekty měly oporu v jakékoli situaci, tedy když se daří, i když je hůře.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Nouze naučila Dalibora…

    S drastickým zvýšením cen elektrického proudu a plynu v posledních týdnech a měsících úměrně rostly i ceny energeticky náročných výrobků. Mezi nimi se na předním místě nacházejí strojená hnojiva. Zemědělci se s rostoucími vstupy musí nějak vyrovnat. Zdražovat svou produkci mohou jen tolik, co jim dovolí konkurenční trh. Proto čeští pěstitelé vymýšlejí, jak zefektivnit výživu rostlin. A řešení je tady. Dodavatelé jim nabízejí techniku na přesné dávkování hnojiv. Ale i další systémy využívající digitální technologie v polním hospodářství. Tím může klesnout dávkování živin na hektar, aniž by došlo k poklesu výnosů plodin. Pokládám to za skvělou zprávu, protože méně chemie ocení půda i přírodní prostředí vůbec, sníží se i množství reziduí v krmivech a potravinách. Jak známo, nouze naučila Dalibora housti a zřejmě přiměje zemědělství být...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

IP mediační centrum Praha bilancuje úspěšný rok 2021 13. prosinec 2021

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, se od svého založení 30. listopadu 2020 úspěšně v roce 2021 etablovalo ve všech oblastech své hlavní činnosti (čtyři základní pilíře):

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3