INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Miloš KusýMiloš KusýVietnam a Česká republika. Dvě země, dvě odlišné kultury, ekonomiky, jedna významná historická spojitost. Dějiny někdejších velmi dobrých vzájemných vztahů nesou své stopy v komunikaci Vietnamců a Čechů dodnes. Nejen v kulturní, ekonomické nebo společenské linii. Čtvrtstoletí také existuje Česko-vietnamská společnost, nejstarší a největší celostátní organizace přátelství, která se snaží oboustrannou spolupráci kultivovat, posilovat a vytvářet prostředí pro živější obchodní, kulturní nebo turistickou provázanost. Na toto téma jsem hovořila s PaedDr. Milošem Kusým, předsedou Česko-vietnamské společnosti:

Co bylo v roce 2021 stěžejní pro vaši společnost?

Tak jako i v jiných organizací šlo především o znovuoživení naší činnosti po covidové době. Dařilo se informovat českou veřejnost o úspěších Vietnamu v boji proti covidu. Zpočátku měl Vietnam velmi malé procento nakažených. Bohužel od poloviny tohoto roku se i tam situace zhoršila. Proto naše ČVS vyzvala vládu, aby přebytečné vakcíny poslala do Vietnamu i jako poděkování za pomoc Vietnamu naší republice v roce 2019. Jak asi víte, tak se tato pomoc uskutečnila.
Nadále jsme podporovali rozvíjení spolupráce mezi Vietnamem a Českou republikou v oblasti kultury. Podařilo se vydat CD s vietnamskými pohádkami, které namluvili přední čeští herci. Podařilo se vytisknout vůbec první vydání vietnamské pohádky Tám a Cám, což je obdoba české Popelky. Tato pohádka byla ve Vietnamu také zfilmovaná. Velkofilm se stal velmi populární, a tak jsme prosazovali jeho uvedení v našich kinech. Vzhledem k tomu, že se situace v této věci vyvíjí docela dobře, předpokládáme, že by film mohl být uveden do našich kin koncem příštího roku. V tomto roce jsme také podpořili sbírku na pomoc povodněmi postiženým oblastem ve Vietnamu, kterou organizovalo sdružení Info-Dráček spolu s naším členem a velkým přítelem Vietnamu Zdeňkem Porkertem. Sbírka měla velký úspěch, a bylo tak možné podpořit i znovuobnovení poničené školy.

Čím byste se rádi zabývali v roce nadcházejícím?

V příštím roce bychom rádi dokončili rozpracované projekty v oblasti kultury. Pokusíme se zrealizovat vydání velké sbírky vietnamských pohádek, které přeložila PhDr. Iva Klinderová, přední česká vietnamistka a překladatelka. Další oblastí našeho snažení je i podpora turistiky ve Vietnamu. Víme, že osobní zkušenost z návštěvy Vietnamu je ta nejlepší cesta k poznání této velmi krásné a přátelské země. Proto i nadále na našich webových stránkách budeme publikovat články o krásách Vietnamu a jeho úspěších.
Jedním z důležitých úkolů bude i nadále vyvíjet aktivity k tomu, aby Česká republika výrazně zlepšila vydávání turistických a ostatních víz vietnamským občanům. Bohužel se tato problematika zpolitizovala, a to zhoršilo odstraňování různých překážek. Věříme, že nová, vznikající vláda, se bude celou situací zabývat ve prospěch nejen turistického ruchu, ale i k získání kvalitních a kvalifikovaných pracovníků z Vietnamu, které naše firmy nutně potřebují. V minulém roce jsme řešili celou řadu dotazů na možnost získat tyto lidi pro naše podniky. Dále budeme ve spolupráci s Vietnamskou ambasádou podporovat otevření přímé letecké linky Praha – Hanoj, kterou zamýšlí zprovoznit vietnamská letecká společnost Bamboo airways.

Kdo tvoří vaši členskou základnu především?

foto M.Kusyü vietnam Našimi členy jsou především velcí přátelé Vietnamu a Vietnamců žijících v naší republice. Jsou to lidé s pozitivní zkušeností z různých návštěv této nádherné země. Další skupinu našich členů tvoří různé společnosti a firmy, které spolupracují s Vietnamem nebo s vietnamskou komunitou v ČR a chtějí se na naší činnosti podílet.

Nakolik jsou dnes podmínky pro rozvoj čes­ko-vietnamských vztahů příznivější oproti těm před 30 lety? Co se změnilo a co motivuje k čilejším ekonomickým vztahům?

Podmínky pro rozvoj česko-vietnamských vztahů jsou příznivější jen v některých oblastech. Před 30 lety byla obchodní spolupráce jednosměrná, a to z naší země do Vietnamu. Příčinou byla dlouhá doba dopravy a zaostalost Vietnamu. V současné době má naše republika s Vietnamem zápornou obchodní bilanci. Tedy Vietnam k nám dováží více než my do Vietnamu (v roce 2020 to bylo o 31,6 mld. Kč více.) Souvisí to s velkým rozvojem hospodářství Vietnamu, zrychlení dopravy zboží a odbouráváním vzájemných obchodních překážek. Viz např. schválená Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem...
V čem jsou naše vzájemné vztahy dlouhodobě méně příznivější, je oblast vízová, jak jsem již naznačil. Umožňování vzájemných kontaktů občanům a firmám obou zemí. To před 30 lety bylo výrazně příznivější a vietnamští občané a jejich firmy bez problému získávali víza do naší republiky. Ze strany vietnamské ambasády v Praze je tato vstřícnost při vydávání víz našim občanům dlouhodobá. Vydávání víz je nejčastěji zmiňovaný problém, na který nás Vietnamci, ale i české firmy upozorňují. Domnívají se, že důvodem také může být korupce spojená s jejich vydáváním. Zajímavé je, že v ostatních zemích EU, a třeba i USA získávají Vietnamci víza výrazně rychleji. Chtějí-li navštívit příbuzné v ČR, často volí cestu do Maďarska, Polska, nebo Německa a pak přijedou k nám.

Přibývá našich firem, které exportují do Vietnamu a naopak?

Rozvoj spolupráce našich firem s Vietnamem je narůstající a naše firmy mají o tuto spolupráci opravdu zájem.
Rozhodne-li se nějaký český podnik dovážet vietnamské produkty na náš trh a potřeboval by poradit v určitých záležitostech, může se na vás obrátit? Za jakých podmínek?

ČVS dlouhodobě podporuje i vzájemnou obchodní spolupráci, a proto vítáme nové zájemce o obchodní spolupráci s Vietnamem. Českým firmám můžeme pomoci tím, že jim předáme naše zkušenosti, upozorníme je na možná rizika při podnikání, jako jsou podvodné „zprostředkovatelské firmy“, a to i vietnamské. Můžeme jim zprostředkovat konzultaci svého záměru na obchodním oddělení vietnamské ambasády apod. Většina těchto firem se stává našimi kolektivními členy, a tím se účastní veškerých našich aktivit. Firmy mohou očekávat u svých obchodních partnerů přátelský přístup, který je umocněn vděčností za dlouhodobou pomoc naší země v jejich osvobozeneckém boji a následné pomoci válkou zničené země.
Vzhledem k tomu, že Vietnam od prosince tohoto roku otvírá své první destinace pro zahraniční turisty, budou moci nové firmy Vietnam navštívit, a tak lépe rozvíjet spolupráci se svými obchodními partnery.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Nouze naučila Dalibora…

    S drastickým zvýšením cen elektrického proudu a plynu v posledních týdnech a měsících úměrně rostly i ceny energeticky náročných výrobků. Mezi nimi se na předním místě nacházejí strojená hnojiva. Zemědělci se s rostoucími vstupy musí nějak vyrovnat. Zdražovat svou produkci mohou jen tolik, co jim dovolí konkurenční trh. Proto čeští pěstitelé vymýšlejí, jak zefektivnit výživu rostlin. A řešení je tady. Dodavatelé jim nabízejí techniku na přesné dávkování hnojiv. Ale i další systémy využívající digitální technologie v polním hospodářství. Tím může klesnout dávkování živin na hektar, aniž by došlo k poklesu výnosů plodin. Pokládám to za skvělou zprávu, protože méně chemie ocení půda i přírodní prostředí vůbec, sníží se i množství reziduí v krmivech a potravinách. Jak známo, nouze naučila Dalibora housti a zřejmě přiměje zemědělství být...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

IP mediační centrum Praha bilancuje úspěšný rok 2021 13. prosinec 2021

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, se od svého založení 30. listopadu 2020 úspěšně v roce 2021 etablovalo ve všech oblastech své hlavní činnosti (čtyři základní pilíře):

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3