INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

 CAB5789Vladimír FuchsInovátorské úsilí mnoha českých firem nese úspěchy. Potvrzuje to například soutěž Quality Innovation Award, do níž se pravidelně hlásí. V národním kole uspěla například společnost OKsystem a.s. Z rozhovoru s obchodním ředitelem Vladimírem Fuchsem lze snadno vyčíst, proč webová aplikace Checkbot vznikla, proč je tak úspěšná a jaké hodnoty podnikům přináší:

Můžete nám představit vítěznou inovaci Checkbot?

Checkbot je webová aplikace, která umožňuje v reálném čase vzdáleně monitorovat a analyzovat práci robotů ve výrobních podnicích. Operátorům robotických linek poskytuje přehled o aktuálním stavu a historii všech myslitelných parametrů popisujících fungování robota, a to až do úrovně velkého detailu, pokud je to potřeba. Manažeři v něm získávají nedocenitelný nástroj pro řízení efektivity výroby, pomáhá jim totiž předcházet nežádoucím událostem, a tím i neplánovaným odstávkám, které jsou pro každý výrobní podnik zdrojem významných ztrát. Vzdálený monitoring navíc šetří čas klíčových pracovníků, kteří jsou za provoz robotů a celých linek odpovědní.

Pro které obory průmyslu je toto řešení určeno?

Nejpočetnějším segmentem je pro nás z hlediska počtu zákazníků i celkového objemu robotů v současnosti oblast automotive. To je ale spíše než možnostmi naší aplikace dáno celkovou skladbou průmyslu v ČR. Checkbot dnes může nalézt uplatnění ve všech odvětvích, kde se ve výrobě využívají roboty Yaskawa. Například v chemickém, farmaceutickém, strojírenském či elektrotechnickém, ale i v dalších oborech.
Už teď od zákazníků v tuzemsku i ze zahraničí zaznamenáváme ohlasy, že takový monitorovací a analytický nástroj dosud postrádali. Stejnou reakci máme i od samotného výrobce robotů Yaskawa, pro jehož „robotickou platformu“ jsme Checkbot začali vyvíjet. Jako významné ocenění jeho kvality bereme i skutečnost, že evropská centrála Yaskawa Europe nás na začátku tohoto roku zařadila do svého Ekosystému – partnerského produktového katalogu doporučených příslušenství robotů Yaskawa. To vše nás samozřejmě velmi těší a motivuje k dalšímu vývoji i hledání cest na nové
trhy i kontinenty.

A největší výhody tohoto řešení? Co všechno díky aplikaci podnik získá?

inovace cîerneü pozadiüZíská především nezkreslený aktuální přehled o skutečném stavu svého robotického výrobního zařízení a o běhu výrobních programů od jednotlivého robota přes celou výrobní linku nebo pobočku až po celé závody v různých regionech, a to z jednoho místa. Nepřetržitý přístup k naměřeným datům umožní technikům ve výrobě reagovat na nestandardní situaci okamžitě, minimalizují se zbytečné prodlevy, neočekávané události i výpadky výroby.
Oceňovanou funkcí je také řízení záloh souborů. Checkbot tak výrazně přispívá ke kontrole efektivity výroby založené mimo jiné na měření neproduktivního času, evidenci prostojů, chybových stavů a dalších poruch, která výrobu ovlivňují. Pokud už k výpadku a zastavení linky dojde, přijde obsluze automatická notifikace s informací o tom, kde problém nastal, zároveň má k dispozici kontextovou nápovědu, jak ho řešit.
Kamerový záznam z okamžiku události je už spíš takovou třešničkou, která je ale často nepostradatelná. Pomáhá totiž vizuálně vyhodnotit příčinu vzniku události, např. nežádoucí manipulaci s robotem nebo narušení jeho bezpečné ochranné zóny obsluhou, což je jeden z nejčastějších důvodů zastavení robota.

Rozumím tomu tak, že aplikace umožňuje z jednoho místa sledovat vzdáleně výrobu a práci jednotlivých robotů?

Jedním z významných benefitů aplikace je, že umožňuje vzdáleně a centrálně sledovat výrobu a spravovat celé robotické linky. Ovládat samotné roboty v Checkbotu – až na drobné korekce jejich drah přes tzv. JBI soubory – možné není, to ale nebylo ani naším cílem. S Checkbotem roboty neřídíme, nezasahujeme do toho, co a proč dělají. Pouze je sledujeme a vyhodnocujeme jejich práci, aby byly firmě co nejvíce užiteční.

Lze tuto aplikaci využít i v oblasti údržby a servisu robotů?

Plánování údržby je jednou ze základních a klíčových funkcionalit aplikace. Neslouží ale jen jako prostá elektronická evidence servisních úkonů, ale jako prediktivní nástroj. Plánování servisních prohlídek je možné nejen periodicky v předem stanovených časech, ale právě i na základě nasbíraných dat.
Aplikace disponuje pokročilým systémem pro nastavování sad sledovaných parametrů a jejich prahových hodnot a následných notifikací či alarmů, umožňuje přiřazení priorit různým druhům hlášení, aby se v nich operátor rychle a snadno orientoval a věnoval svou pozornost především těm, která vyžadují jeho bezprostřední a rychlou reakci.

Jaké umožňuje aplikace Checkbot výstupy?

Nejjednodušší a nejpřehlednější formou pro uživatele jsou grafy. Některé jsou k dispozici už předdefinované, ale uživatelé mají možnost konfigurace a zobrazení téměř libovolné kombinace vstupních a výstupních signálů, registrů a proměnných ve více formách.
Tím, že jsou data ukládána na HW a SW prostředcích zákazníka, je jen na něm, jak dlouho bude svá data uchovávat a jak s nimi dál bude pracovat. Samozřejmě platí, že čím delší časový horizont a větší soubor dat je k dispozici, tím větší možnost má zákazník pro využití dalších nástrojů třeba v oblasti Business Intelligence nebo prediktivní datové analytiky...

Proč jste se vůbec rozhodli do soutěže Quality Innovation Award přihlásit?

Aplikaci jsme vyvinuli pro české zastoupení Yaskawa a její zákazníky, kterým podobný nástroj pro monitoring robotů chyběl.
První instalace, a zejména první hodnocení zákazníků naznačovala, že aplikace je opravdovou inovací, a také že má mezinárodní potenciál obchodně uspět. No a zhruba v uvedeném období jsme narazili na informaci o blížící se uzávěrce národního kola QIA a zkrátka jsme se zkusili s Checkbotem přihlásit.
Dnes jsme moc rádi, že jsme se zúčastnili. Vítězství v anketě je určitě pěkným oceněním práce našich vývojářů a analytiků a také dobrou zprávou i pro naše zákazníky. Věříme, že nám i tato vizitka pomáhá získat kredit na nových trzích u mezinárodní klientely.

za rozhovor poděkoval David Kubla

Slovo ke dni

  • Ochlazení z Bruselu

    Svět se dostal do bezprecedentní situace. Kdo by před rokem řekl, že Evropská unie bude firmám a lidem nakazovat, jak si mají zatopit. Kolik stupňů Celsia bude v pořádku, kolik ne a kdy si budou teplomilní hříšníci koledovat o trest. Vracíme se tak do časů direktivní ekonomiky, do dob, kdy strana a vláda nařizovala, co kdo smí a nesmí. V kapitalizmu přece měla místo nařízení a zákazů usměrňovat chování společnosti neviditelná ruka trhu. Jenže ani ta, jak se ukazuje, nezískala plnou důvěru vedení. Ano, zemního plynu, elektřiny i dalších energií se nebude dostávat, ale s jeho kritickým nedostatkem roste jejich cena. Kdo tedy bude moci příští zimu topit „pánu Bohu do oken“? Myslím si, že skoro nikdo. Omezovat se ve spotřebě a snižovat náklady se stane nutností, pokud mají firmy a domácnosti přežít krizové období. Tento ekonomický zákon...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Formulace zásad mediační dohody 10. srpen 2022

V předchozích příspěvcích jsme se seznámili s těmi fázemi mediace, ve kterých IP mediátor navozuje pocit vzájemné důvěry a pozitivního ovzduší pro mediační jednání, nastavuje základní pracovní a společenská pravidla, a také aktivně naslouchá stranám a pojmenovává předměty jednání. Strany konfliktu však nebyly zatím připraveny spolu efektivně komunikovat a vzájemně si na­slouchat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3