INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Mgr. VVojtěch BušinaMěstský úřad Hranice se stal za rok 2021 vítězem ceny Ambasador kvality ČR. Na účast v soutěži, ale i širší souvislosti a plány úřadu jsme se zeptali Mgr. Vojtěcha Bušiny, tajemníka úřadu.

Co pro vás vítězství v soutěži Ambasador kvality ČR znamená? Jakou hodnotu přinesla vašemu úřadu?

Velkou zásluhu na dosažených výsledcích má bývalý tajemník Ing. Bc. Vladimír Vyplelík. Po mém nástupu do pozice tajemníka úřadu jsem aktivně navázal na systematické zvyšování kvality činností s plněním požadavků zainteresovaných stran. Máme integrovaný systém řízení, který propojuje systémy řízení jakosti, hospodaření s energií a společenské odpovědnosti s využíváním benchmarkingového srovnávání pro pravidelnou analýzu a vyhodnocování strategických dat dle Modelu Excelence EFQM obsažených v závěrečných zprávách.
Soutěž Ambasador kvality oceňuje nadstandardní péči o zajištění kvality produktů a služeb a odpovědné chování organizací. O to více si vážíme získání nejvyššího ocenění, titulu Ambasador kvality České republiky ve veřejném sektoru, který jsme obdrželi od uznávaného vzdělávacího centra a významné autority v oblasti systémů managementu. Díky účasti v soutěži jsme doplnili manažerské řízení a fungování úřadu o další činnosti v oblastech, které se v soutěži hodnotí.

A jak náročné bylo hodnocení? Co hodnotitelé ocenili jako silnou stránku vašeho úřadu?

Přípravu do této soutěže jsme nepodcenili a organizovali jsme ji jako projekt podle zásad pro fungování pracovních týmů. Hodnocení bylo i přes odpovědnou přípravu velmi náročné, protože hodnotitelé byli odborníci na svém místě, pokládali cílené otázky, na které očekávali konkrétní odpovědi s prezentací hodnověrných důkazů. Hodnotitelé pozitivně vnímali intenzivní komunikaci radnice s občany a flexibilní reakci na jejich potřeby a aktivity z oblasti smart city s velkým důrazem na ochranu životního prostředí. Velmi cenili aktivity vedení, jeho osobní účast na projektech, na konferencích kvality i zapojení do benchmarkingových aktivit.

Připravili jste v poslední době nějaké novinky pro občany vašeho města?

Město se snaží život svých obyvatel zpříjemňovat ve všech oblastech. V nejbližší době chystáme projekty na revitalizaci nábřeží v Kropáčově ulici, parkovou úpravu severního předzámčí, revitalizaci areálu letního kina, přestavbu bývalé budovy železniční stanice Teplice nad Bečvou na turistické informační centrum nebo revitalizaci hradebního okruhu. Velkou pozornost věnujeme projektům z oblasti životního prostředí. Máme naši MHD plně zabezpečenou elektrobusy, realizovali jsme výstavbu cyklověže, neustále rozšiřujeme síť cyklostezek, připravujeme projekty na svod dešťové vody z veřejných budov a její další využití, postupně provádíme odbahnění biologických rybníků. Vybudovali jsme květnaté pásy s výsadbou dřevin. Podílíme se na výstavbě protipovodňových opatření na řece Bečvě. V odpadovém hospodářství jsou do života uváděny významné projekty městské společnosti Ekoltes, týkající se čipování popelnic a monitoringu jejich naplňování a svozu s cílem zavést finanční motivaci občanů k třídění. Realizujeme projekt Ekocentra, včetně nového sběrného dvora a Re-use centra. Organizujeme vzdělávací a osvětové akce jako například Ukliďme Česko nebo Barevný den a Den bez aut, kde se zaměřujeme zejména na hranické školy.

ptal se David Kubla

Slovo ke dni

  • Před volbami

    Komunální volby klepou na dveře v době, kdy lidé nevědí, co je čeká v zimě. V takové nejistotě, respektive v očekávání špatných a ještě horších časů, se špatně kandiduje. Ve volebních programech sice strany a sdružení mohou slibovat, co udělají, co zlepší v chodu měst a obcí, ale voliči tuší, že hlavní slovo bude mít aktuální energetická a ekonomická situace. Co je například platné, že se vybuduje nové veřejné osvětlení, když ho z úsporných důvodů nebudeme moci používat? Jak naplánovat investice, když stavební materiály zdražují z měsíce na měsíc o desítky procent a městská pokladna bude mít jen omezené finanční prostředky? Ti chytřejší raději toho moc neslibují, ale upozorňují na pozitiva, kterých jejich místo pro život v uplynulém volebním období dosáhlo. V každém případě zvolit si v této těžké době schopné a odpovědné manažery na...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Mediační dohoda a ukončení IP mediace 12. září 2022

V předchozím příspěvku jsme se seznámili s tím, jak se formulují zásady mediační dohody. Tyto zásady odrážely výsledky předchozích fází mediace a přinesly stranám konkrétní řešení pro každý předmět jednání. Strany za pomoci IP mediátora formulovaly, jak se vybrané řešení konkrétně uskuteční, kdo a co konkrétně udělá, do kdy, co to bude stát apod. Současně strany formulovaly i pojistky pro případ, že by některá ze stran dohodu nedodržela, případně nastala nějaká neočekávaná situace, nestihne se termín splnění závazku apod. Podle potřeby si strany dohodly i sankce za porušení dohody.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3