INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

2022 09 09Cílem kurzu Manažer systému bezpečnosti informací je seznámit účastníky se základy systémů bezpečnosti informací (ISMS – Information Security Management System) podle aktuální verze ISO/IEC 27001 a s metodami a technikami, které se v ISMS využívají. ISMS je oblast, kterou české firmy i organizace veřejného sektoru tak trochu (někdy i hodně, jak se bohužel ukazuje) podceňují. O důležitosti ISMS, o manažerech bezpečnosti informací a o stejnojmenném kurzu jsme hovořili s lektorem Ondřejem Salákem.

ISMS, tedy informační bezpečnost, se stává nezbytnou součástí fungování firem i organizací veřejného sektoru, a tedy každého informačního systému. O nutnosti zabezpečení se přesvědčujeme dnes a denně. Jak důležité je mít v organizaci manažera bezpečnosti informací?

Stejně jako u ostatních systémů řízení, je i u systému řízení bezpečnosti informací velmi důležitý pozitivní postoj a angažovanost vedení. Manažer bezpečnosti informací je pak „prodlouženou rukou“ vedení a představuje řídicí a komunikační uzel mezi ním a zaměstnanci. Oblast bezpečnosti informací je v našich českých končinách specifická tím, že v organizacích ještě stále často zůstává v zákrytu provozního IT a v rámci rozpočtování a rozvoje se jí nedostává takové pozornosti, jaké by mělo. Důvodů je více, mezi hlavní podle mě patří to, že většina opatření z této oblasti má preventivní charakter (chráníme se před útoky, které možná, když budeme mít velké štěstí, nikdy, ani nenastanou) a také fakt, že zvyšování bezpečnosti se v drtivé většině případů děje na úkor uživatelského komfortu, takže tyto změny bývají často nepopulární. Mezi hlavní přínosy manažera bezpečnosti informací pro organizaci bych tedy vyzdvihl zejména zvyšování bezpečnostního povědomí a celkovou „evangelizaci“ systému řízení bezpečnosti informací. Kromě toho se samozřejmě aktivně zapojuje do většiny procesů v rámci provozu systému a jeho monitorování a zlepšování.

Co by manažer bezpečnosti informací měl znát?

Mezi základní znalosti jistě patří chápání filozofie systémů řízení a principu neustálého zlepšování. Dále musí manažer znát konkrétní normativní nebo legislativní dokument a jeho požadavky na systém. Kromě těchto znalostí, které jsou obecné pro všechny systémy řízení, pak jde zejména o znalosti z oblastí řízení informačních rizik, řízení kontinuity činností a základní přehled v oblasti provozu IT s důrazem na bezpečnost.

Kurz manažer bezpečnosti informací připraví odborný základ pro pracovníky, kteří se zabývají kybernetickou bezpečností, a stejně tak základ pro personální certifikaci Manažera kybernetické bezpečnosti podle Přílohy č. 6 vyhlášky č. 82/2018 o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. A obsah tohoto kurzu?

Obsah kurzu reflektuje výše zmíněné požadavky na znalosti manažera bezpečnosti informací. Popisuje obecně systém řízení bezpečnosti informací, jeho historický vývoj a podoby. Konkrétní přístup k řízení bezpečnosti informací demonstruje na řadě norem ISO 27000 a jejích požadavcích a opatřeních.
Část kurzu je také věnována oblastem specifickým pro naši legislativu (zákon a vyhlášku o kybernetické bezpečnosti), mezi které patří zejména používání konkrétních bezpečnostních nástrojů. V případě požadavku účastníků se lze také více zaměřit na oborovou bezpečnost – například standard TISAX, definující systém řízení bezpečnosti informací pro automobilový průmysl.

Komu je především určen?

Manažerům firem, které se připravují na implementaci systému informační bezpečnosti podle aktuální verze normy ISO/IEC 27001. Dále pak pracovníkům poradenských firem, kteří se chtějí s tímto systémem seznámit. Je vhodný také jako odborný základ pro pracovníky, kteří budou vykonávat role definované vyhláškou o kybernetické bezpečnosti, tedy Manažer kybernetické bezpečnosti, Architekt kybernetické bezpečnosti a Auditor kybernetické bezpečnosti.

připravil David Kubla

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE