INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

JP 3Jan ProcházkaNa začátku byly touha chránit přírodu, zájem o pokusy, ale také zelenající trpaslíci. A konečným výsledkem – technologie využitelná v běžném životě, která nejen ochrání majetek, ale i čistí ovzduší bez chemie. Jmenuje se FN NANO a v praxi se už používá. S jejím autorem Ing. Janem Procházkou, Ph.D., jsme připravili následující rozhovor.

Jak a kdy se začala psát historie technologické novinky FN NANO?

Jeli jsme s přáteli do betonárky a tam si stěžovali, že jim zelenají betonoví trpaslíci. Trpaslíci vlastně sedí většinou venku na zahrádce a denně na ně svítí sluníčko, proto když se mě zeptali, jestli bych na to něco nevěděl, hned mě napadla fotokatalýza. Fotokatalytický oxid titaničitý je však zcela inertní a na betonu nedrží. Museli jsme jako nosič najít pojivo, které by dokázalo vytvořit pevnou vrstvu na betonu, což se nám po několika desítkách pokusů podařilo. Tak vznikl první typ FN NANO1 a během let následovaly stovky, nebo spíše tisíce dalších experimentů a výsledek jsou produkty, které lze natírat nejenom na trpaslíky, ale prakticky na každý běžný materiál. Technologii jsme si ochránili patenty po celém světě.

Kdo stál u zrodu vaší firmy a jak se přidávali další partneři?

Po sametové revoluci jsem se vrátil zpět do Čes­ké republiky a spolu s otcem jsme založili společnost Advanced Materials-JTJ, s.r.o. (AMJTJ), která v dubnu bude slavit 20 let. AMJTJ je od začátku česká inovační firma orientovaná na nanotechnologie a zabývá se vývojem a výrobou v oblasti nanomateriálů a jejich využitím v běžném životě. Tak jak vznikaly nové technologie, vznikaly i dceřiné firmy. Přestože na počátku každé z těchto technologií byla kupička nějakého nanomateriálu, jejich použití se výrazně lišilo. Jedny byly použitelné pro lithiové baterie, a tak po vstupu partnerů vznikla firma HE3DA, která vytvořila novou, jednodušší technologickou platformu pro výrobu lithiových akumulátorů. Úložiště elektrické energie využívající tyto baterie jsou dnes komerčně vyráběna a byla nedávno představena k prodeji na Smart Energy Forum.
Trpaslíky a nanomateriály pro ně jsem už zmínil a je zajímavé, že v řečtině se trpaslík řekne „nano“. Vyvinuli jsme a vyrábíme speciální funkční nátěry FN NANO s mimořádně silným fotokatalytickým efektem. Použití a prodej těchto nátěrů samostatně spravuje dceřiná firma FN-NANO. Za tyto nátěry jsme byli oceněni 2. místem v soutěži Inovace roku 2010, nominací na cenu ministra životního prostředí v soutěži Česká hlava 2011. V roce 2014 jsme obsadili druhé místo v soutěži Česká inovace a v roce 2015 jsme získali prestižní ocenění Vizionář roku 2015. V roce 2012 jsme byli nominováni na ocenění v soutěži The European Business Award a v roce 2016 jsme v této 2020 11 Samolepka Chraneno FN Nano CZ 01soutěží zvítězili v národním kole v kategorii inovačních podniků. Vítězství v The European Business Award jsme potvrdili v roce 2019, kdy jsme v této soutěži vyhráli v národním kole v kategorii Inovace.
Společnost FN-NANO s.r.o., má cíl využívat tuto nátěrovou technologii pro úspory na údržbě fasád, ochranu zdraví a environmentální aplikace pro čisté a zdravé prostředí.

Na jakém principu technologie pracuje a k čemu je vhodná?

Technologie FN NANO funguje na přírodním fyzikálním procesu zvaném fotokatalýza. Při fotokatalýze dochází k rozkladu škodlivých látek za pomocí světla na povrchu polovodiče, kterým je oxid titaničitý. Tímto jednoduchým způsobem při nasvícení dokážeme odstraňovat různé druhy škodlivých látek z ovzduší.
Ne každý ví, že nejstarší využití fotokatalýzy představují středové čáry na silnici, které by jinak pod koly aut brzy zčernaly. Když se fotokatalýza poprvé objevila před 30 lety, lidé měli představu, že s tím budou likvidovat ropné skvrny, na to ale tolik síly nemá. Na pohlcování městských zplodin má ale sil dost, stejně tak na pachy a alergeny.
Fotokatalytický efekt TiO2 byl poprvé zaznamenán na začátku minulého století a od té doby byl popsán a zmapován ve statisících vědeckých článků. Od laboratoře do praxe je však dlouhá cesta a teprve nám se podařilo vyvinout houbovité anorganické pojivo, které fotokatalýzu při smíchání s nanočástečkami oxidu titaničitého nezničí. Nátěry po zaschnutí vytvářejí pevnou vrstvu s jedinečnou mikrostrukturou a s vysokým obsahem nano krystalů oxidu titaničitého (krystalky vystoupí na povrch pojiva). Tato struktura pak snadno zachycuje mikroorganizmy a škodlivé látky. A ty pak zlikviduje fotokatalytický jev. K tomu, aby se „nastartoval“, potřebuje fialovou a ultrafialovou složku světla, která je obsažena v běžném denním světle nebo UVA dekoračních světlech. Naprostá výhoda proti chemii je, že fotokatalytický efekt je permanentní, nevyčerpatelný a neslábne časem.
S touto technologií dokážeme v exteriéru přeměnit povrchy staveb v obrovské energeticky nenáročné čističky vzduchu. Dostaneme tak dlouhodobě čisté a krásné budovy, které ještě navíc čistí okolní vzduch od škodlivin a snižují tepelnou radiaci v letním období. V interiéru si vytvoříme zdravé a čisté prostředí, když si touto technologií vymalujeme prostory. Vznikne nám ekologická, ekonomická, energeticky nenáročná a bezhlučná čistička vzduchu. Nemusíme jí vyměňovat žádné filtry, nezabírá místo, nehlučí, nevíří prach, nespotřebovává elektrickou energii, není nutno ji přenášet a vůbec není nutné se o ni jakkoliv starat.
Pro představu o jaké účinnosti se bavíme:

  • 1 m2 je plocha, která vyčistí každoročně zhruba 3 000 000 m3 vzduchu
  • 1 m2 plochy vyčistí za jeden den tolik vzduchu, kolik potřebuje jeden člověk za jeden rok
  • 15 m2 kompenzuje zplodiny z provozu jednoho dieselového osobního auta

Prosazuje se snadno taková novinka v praxi? Co jí pomáhá a co brání?

Ekonomové to nazývají pochod údolím smrti. Začínáte s myšlenkou, investujete rodinné peníze do výzkumu a vývoje, potom do testů a certifikací, potom do marketingu a pak do růstu, a najednou je dvacet let pryč, než je technologie akceptována trhem. U naší technologie tomu nebylo jinak. Blížíme se ke stovce miliónů nainvestovaných do studií, patentů, certifikací, ochranných známek, osvětové činnosti zvyšující povědomí a rozvoje trhu.
Paradoxně naší technologii trochu pomohla pandemická vlna spojená se šířením viru covid-19, kdy se mezi veřejností začalo více šířit povědomí o nanotechnologiích a antibakteriálních nátěrech. Lidé, kteří antibakteriální nátěry včera ještě považovali za naprosto zbytečný luxus, najednou začali vnímat, že antibakteriální nátěr je fantastická prevence šíření virů.
Díky Nanoasociaci a České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu si většina z nich si uvědomila, že v naší malé zemi jsou úžasní čeští vědci, kteří jsou se svými produkty bohužel více známí v zahraničí než v Čechách.
V našem zájmu bylo a je chránit životní prostředí a obyvatelstvo. Vyvinuli jsme technologii 21. století, která dokáže v současné době účinně čelit útokům různých přírodních virů i bakterií, nebo i uměle vyrobených. Výzkum a věda se posouvá dál, a nejen naše technologie dovede vytvářet vysoce účinnou prevenci k ochraně obyvatelstva. Od počátku pandemie proto společně s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR, Svazem chemického průmyslu a Hospodářskou komorou ČR usilujeme o přidání moderních technologií do Zákona o ochraně veřejného zdraví.

Poslední realizací je mateřská škola v Tuchlovicích. V čem je technologie unikátní a kde všude FN NANO najdeme? A jaké může být její další uplatnění a rozšíření?

Ano, v této krásné moderní budově bylo již v projektu počítáno se zajištěním zdravějšího a čistšího prostředí pro děti. Proto jeho součástí byla i finální aplikace nátěrů na stropy, kde plní funkci čističky vzduchu. Přes 400 m2 stropní plochy fotokatalytického nátěru zde pomáhá udržet kvalitu vzduchu, a prostory se tak stávají výrazně bezpečnějšími i proti přenosu vzdušných nákaz.
Razitko Nano logo CZ v3c1 outV čem je naše technologie unikátní? Přeměňuje běžné stěny a stropy na bezúdržbové chytré povrchy, které s využitím světelné energie čistí vzduch. Funkční nátěry technologie FN NANO jsou v souladu s evropskými i světovými trendy ochrany životního prostředí a zdraví. Neobsahují žádné organické sloučeniny a tento kompozit je tvořen pouze z bezpečných látek, včetně oxidu titaničitého ve formě, která je zcela bezpečná a nepodléhá nedávné klasifikaci.
Fotokatalýza na povrchu nátěrů FN NANO dokáže aktivně čistit vzduch od různých jedovatých látek a odstraňuje viry, bakterie, plísně, VOC (těkavé organické látky), zápachy, alergeny, emise a další složky smogu.
Díky bezkonkurenční účinnosti těchto nátěrů dokáže nátěr až 20x rychleji odstranit výpary dezinfekcí a až 40x rychleji odstraní jedovatý ozon z místnosti a přemění jej na kyslík. Vysoká účinnost technologie proti virům a bakteriím minimalizuje rizika přenosu nákaz a umožňuje provoz bez omezení.
Fotokatalytické nátěry slouží lidem po celém světě, a to nejen pro dlouhodobě krásný vzhled budov a historických památek, ale zejména v interiérech pro zlepšení kvality vnitřního prostředí. Nátěry najdeme i v zemědělství a živočišné výrobě, kde částečně nahrazují chemické látky a pesticidy.

A příklady z praxe?

Vzdělávací centrum Nevada Partners Community Learning Center v USA, kde proběhla instalace fotokatalytického systému s FN NANO ve všech vnitřních prostorech v rámci anticovid programu. Studentům i zaměstnancům se kromě snížení rizika přenosu nákazy radikálně vylepšila kvalita vzduchu.
V severní části Las Vegas na letišti fotokatalýza zajišťuje nejenom lepší sanitární podmínky, ale FN NANO nátěry zde již tři roky efektivně odstraňují zplodiny z letadel i zápachy z místní pizzerie k maximální spokojenosti hostů, pilotů i vedení.
První FN NANO realizace v USA proběhla v Renu na Gastroenterologické klinice, včetně oddělení patologie, na slavný Super Bowl 2012 weekend a již devět let zde aktivní stropy v celé budově odstraňují zápachy a zlepšují prostředí.
Naopak nejmladší realizace ve velkém zdravotnickém zařízení probíhá na etapy v MLK Jr. Community Hospital v Los Angeles. Rozhodnutí využít zde tuto technologii přišlo po úspěšných testech.
Fotokatalytický systém FN NANO byl s podporou českého konzulátu nainstalován i v prostorách optometrické kliniky Eyes on Sheppard, North York v Torontu v Kanadě.
Ve světě uznávaná technologie FN NANO pochází z České republiky a právem přitahuje pozornost i známých osobností, jako je slavný televizní kuchař Stephan Kalt. V jeho holly­woodské restauraci Spartina se scházejí na večeři filmové hvězdy a dnes je zde chrání technologie FN NANO, která je, co se týká účinnosti, aplikovatelnosti a bezpečnosti, také světovou hvězdou. Tento slavný kuchař si především pochvaluje, že z kuchyně nejsou cítit pachy do restaurace.
Podobně mnohonásobný mistr světa v boxu Oscar De La Hoya instaloval FN NANO technologii do svého fit centra, aby poskytl sportovcům vyšší bezpečnost a lepší prostředí.
To je jen výčet těch nejznámějších aplikací. V Evropě mezi známější patří např. michelinská restaurace Costes Downtown v Budapešti, Čes­ký konzulát v Milánu, Česká ambasáda v Londýně a v Budapešti.

Nezůstává země původu trochu Popelkou?

Ne, oceňuji kladný přístup podnikatelů, kteří investovali nemalé prostředky do ochrany klientů i zaměstnanců. Ve svých prostorách vytvořili preventivní opatření proti přenosu nákaz s nejmodernějšími technologiemi. Jsou to například rezort UKO v Bedřichově, hotel Astra Srby na Kladensku, domovy seniorů, řady škol a školek po celé ČR, oční klinika Gemini ve Zlíně, sportovní areály Hamr a mnoho, mnoho dalších.
Využití technologie FN NANO je mimořádně široké a najde uplatnění téměř ve veškerém průmyslu i zemědělství. V současné době je zejména vhodné ve zdravotnických zařízeních, školách, školkách a všech veřejných budovách, kde se setkává větší množství lidí, například úřady, kina, divadla, nákupní centra, čekárny a všude tam, kde hrozí riziko přenosu nákaz. Investice do antibakteriálních nátěrů se vyplatí i nemocnicím, které jinak musí každý rok malovat, což se neobejde bez komplikací. FN NANO antibakteriální nátěry chrání pacienty dlouhodobě a jejich revitalizaci stačí provádět jednou za sedm let.
Závěrem je dobré si připomenout heslo ověřené staletími: Prevence je vždy levnější než likvidace důsledků a dlouhodobých dopadů na zdraví. Pokrok jde dopředu a je zde pro nás.

hodně dalších úspěchů popřál Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE