INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 19. rokem

1 kopieNetušila jsem, že někoho takového v brzké době potkám. Člověka plného energie, který dokáže přesvědčit ostatní, že je na světě přece jen krásně a že všechno, co někdy definujeme jako starosti všedních dnů, má svůj smysl a poslání. Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva Pojišťovny VZP, a.s., na mne při schůzce působila vpravdě renezančním dojmem.

Hovořila o tom, jak je krásná česká krajina, obdivovala talent a um našich lidí i nápady těch mladých. Rozvažovala nad pojmem vlastenectví, nad vztahy mezi námi, vzájemné úctě a pomoci. Měla jsem tu čest zaposlouchat se do monologu o tom, že bychom se měli radovat z toho všeho, co máme, z příležitostí, které se nabízejí a ponoukají k zúročení pokladů, jež nám příroda, zeměpisná poloha i předkové odkazují. A že bychom si toho všeho měli vážit a vnímat to s radostí, protože toho dobrého je kolem nás daleko více, než toho špatného. S úctou mluvila o českých firmách i o tom, že pojišťovna, v níž působí, je také ryze českým kapitálem, a že chce lidem žijícím tady, u nás, nabízet jen to nejlepší. Následující řádky vám poodhalí více. Pojišťovna VZP získala loni Cenu kvality ČR v programu START Plus – Úspěšná organizace:

Kvalita je mnohostranný pojem a každá organizace, firma i jednotlivec k němu mají svůj osobitý vztah. Někdo kvalitu považuje za samozřejmost, o níž nemá smysl mluvit, jiný za fenomén, o němž se má hodně diskutovat a hledat jeho podstatu a dopad na praxi, další se domnívá, že kvalita je slovo zprofanované a přežitek minulosti, který budí záporné emoce. Jak vnímáte kvalitu vy?

Dle mého názoru kvalitní znamená dobré, tudíž ve mně kvalita rozhodně nebudí záporné emoce, ba naopak. Kvalita v pojišťovnictví zahrnuje spoustu aspektů. Zákazníci sami vnímají a oceňují prvky kvality, jako je možnost flexibilního sjednání smluv, široká pobočková síť, individuální přístup ke klientovi, sjednání pojištění online z pohodlí domova, zákaznický servis, asistenční služby či likvidace pojistných událostí, což je podle mě základní kámen pro to, aby nám důvěřovali a věděli, že se na nás mohou spolehnout. Naši pověst budujeme samostatně již 13 let a daří se nám neustále růst, což dokládají i ekonomické výsledky.

V loňském ročníku Národní ceny kvality ČR jste získali krásné umístění. Co vám to naznačilo?

Vážíme si toho, že naše pojišťovna obstála v takto náročném hodnocení. Naším záměrem bylo ověřit si, zda jsou naše procesy správně nastavené uvnitř i navenek, a také zjistit, jak si stojíme v porovnání s konkurencí. Ocenění Národní ceny kvality je pro nás reflexí nejenom toho, že naše služby klientům jsou výborné, ale také toho, že máme jasně definovány cíle našeho směřování, a rovněž strategie, jak těchto cílů dosahovat. Nutno dodat, že celý proces hodnocení, zejména sebehodnotící část, pro nás byla interně velmi přínosná. Určitě je jen ku prospěchu věci pravidelně rekapitulovat a posoudit, jak si vedeme a kam směřujeme.

A proč jste se přihlásili právě do této soutěže? Čím vás zaujala?

Předtím, než jsme se do soutěže přihlásili, jsme pečlivě vybírali. Bylo pro nás důležité nezávislé objektivní hodnocení a srovnání s ostatními firmami. Národní cena kvality je obecně považována za jedno z nejprestižnějších ocenění, které lze získat, která je podle stejné metodiky udělována ve více než 80 zemích světa. 

Myslíte si tedy, že kvalita jako kategorie a hledání cest k tomu, jak firmy a organizace mohou efektivně měnit samy sebe, má v dnešní době význam? Třeba právě z hlediska sebepoznání, sebehodnocení? Že programy kvality jsou nástrojem, který pomůže rozkrýt vlastní potenciál? 

Sebepoznání a sebehodnocení považuji za alfu a omegu, a to nejen v práci. Jak může firma správně nastavit strategii, aniž by znala sebe sama? Je zásadní pravidelně hodnotit, co se podařilo, co se nepodařilo a proč, v čem máme mezery, kde je náš potenciál, jak nás vnímá zákazník, co klient potřebuje, jaké jsou trendy na trhu, jak si vedeme ve srovnání s konkurencí, jaké výsledky nám přineslo naše snažení, jak jsme zhodnotili investice a mnoho dalšího. Toto u nás probíhá v zásadě na všech úrovních řízení, v rámci jednotlivých projektů, oddělení, hodnocení zaměstnanců a souhrnného hospodaření celé pojišťovny. Snažíme se neustále porovnávat náklady a výnosy, abychom soustředili své aktivity tam, kde je to efektivní, samozřejmě při udržení maximální kvality služeb.

Sama jste velkým fandou českých firem, milujete českou krajinu a vážíte si umu českých lidí. Pojišťovna, již reprezentujete, chce v takovém prostředí dobře sloužit českému člověku, občanovi. Pro něj je určena valná část vašich pojišťovacích produktů. Filozofií je nabídnout pojištění, které má smysl. Už v tom je slovo kvalita obsaženo?

Naším mottem je: „Chráníme to nejcennější“, což poměrně přesně vystihuje naši filozofii. Chceme klientům nabízet takové pojistné produkty, díky kterým budou mít kvalitnější život, čili nebudou muset mít strach, co se stane když... Příkladů toho, co se může stát, je celá řada. Stane se úraz a vypadne vám pravidelný příjem, nebudete moci splácet hypotéku, protože dlouhodobě onemocníte, přijde povodeň a vytopí vám dům, budete hospitalizována v zahraničí při pobytu na dovolené, ztratíte služební notebook, někomu způsobíte újmu na zdraví a mnoho dalšího. Máte pravdu v tom, že spousta produktů je určena a šitá na míru českému člověku. Češi jsou neuvěřitelně šikovný, chytrý a pracovitý národ a naším závazkem je podporovat českou ekonomiku. Jsme ryze česká pojišťovna, která neodvádí zisky do zahraničí. Pro českou klientelu nabízíme cestovní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti občanů, úrazové pojištění, na trhu unikátní pojištění pro případ rakoviny Fénix, pojištění pro případ nemoci či hospitalizace a v současné době připravujeme zbrusu nový produkt pojištění vozidel. 

Jste také největší retailový prodejce cestovního pojištění. To v létě nabývá na významu. Kdo si vlastně může u vás toto pojištění pořídit? Jde jen o pojištění, které mne ochrání v cizině, nebo také na cestách o dovolené po naší vlasti? Můžete mne pojistit, když mám před sebou třeba i jednodenní rodinný výlet matky samoživitelky se třemi dětmi?

Cestovní pojištění od PVZP, a. s. si může sjednat každý občan bez omezení věku. Lze je sjednat do celého světa, pro všechny typy cest a téměř všechny aktivity. Automaticky obsahuje pojištění většiny rekreačních sportů. Doporučujeme cestovní pojištění sjednávat i při cestování po Evropě a nespoléhat se pouze na Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Péče totiž nemusí být vždy dostatečná a zcela bezplatná. Ve většině států se za lékařské ošetření platí minimálně spoluúčast. Pojištění lze sjednat od jednoho dne, takže vás, včetně dětí, v případě zájmu rádi pojistíme.

Rovněž jste jedničkou na trhu zdravotního pojištění cizinců. V čem je toto pojištění specifické? A přibývá pojištěnců v souvislosti s rostoucí migrací a globalizací? 

Nabízíme ucelené pojištění pro cizince za účelem ochrany jejich zdraví při pobytu v ČR zajištěním kvalitního lékařského a asistenčního servisu. Pojištění plně odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR a je akceptováno Odborem azylové a migrační politiky MV. Pojištění cizinců je specifické svojí klientelou. Pro tu nejnáročnější máme prémiový produkt Komplexní pojištění cizinců Exclusive. Je určený pro cizince, kteří dlouhodobě pobývají na území ČR a očekávají nejvyšší standardy lékařského a asistenčního servisu. Jde o první komerční zdravotní pojištění pro cizince, které je rozsahem zcela shodné s veřejným zdravotním pojištěním České republiky, je zcela bez výluk a oproti veřejnému zdravotnímu pojištění je navíc produkt rozšířen i o další užitečné služby. EXCLUSIVE je určen pro všechny cizince bez rozdílu věku, kteří chtějí mít na území České republiky zajištěnou opravdu kvalitní zdravotní péči. Počet pojištěnců roste s pracovními příležitostmi a globalizací. Evidujeme také velký počet studentů ze třetích zemí, kteří k nám přijíždějí studovat. Můžeme se pochlubit mnoha referencemi a spoluprací s ambasádami.

Pomocnou ruku umíte nabídnout také podnikatelům, orientujete se na pojištění lékařů, lékáren, zdravotnických zařízení. Kdo z businessu se vlastně může u vás pojistit? Mohou to být akciové společnosti, s.r.o., živnostníci? Může to být obchůdek s perníkem nebo ponožkami stejně jako OSVČ stomatolog? 

Majetek a odpovědnost si u nás mohou pojistit všichni podnikatelé, obce, města, vlastníci bytových domů či příspěvkové organizace a rozpočtové organizace. Pro lékárny a provozovatele farmaceutických zařízení máme speciální pojištění Farmaceut. Zdravotnická zařízení si mohou sjednávat pojištění Smluvní lékař, které je kompletně ochrání při provozu. Zahrnuje pojištění majetku, pojištění přerušení provozu a pojištění odpovědnosti, včetně zákonné profesní odpovědnosti.

Významné spojení je kvalita a řízení společnosti. Jak jste pokročili v této rovině?

Kvalitní řízení se neobejde bez kvalitní IT podpory. V současnosti nasazujeme nové IT systémy, od kterých si slibujeme, že nám výrazně usnadní manažerské rozhodování a zefektivní naši práci. Implementovali jsme také v rámci celé firmy nástroj pro řízení projektů, přidělování úkolů a sledování jejich statusu v každém okamžiku. 

Myslíte si, že ženy vnímají kvalitu jako pojem citlivěji než muži? 

Neřekla bych, že se to dá takto zobecnit. Nedá se přece říct, že muži něco vnímají tak a ženy jinak. Je to vždy velice individuální. Ze zkušenosti mám ale ověřeno, že je výhodné v týmech udržovat diverzitu. Ta dává jedincům možnost obohatit pracovní týmy například svojí rozdílnou povahou, jinými zkušenostmi, kreativitou, sociálními kontakty atd. U nás v pojišťovně tak najdete jak muže, tak ženy, čerstvé absolventy, nadějné talenty, ostřílené matadory a lidi, kteří již mají zkušenosti a praxi. 

Kvalita osobního života je také častým námětem k přemýšlení, zejména lidí v businessu. Spousty jich by ráda něco změnila, ale neví, co s tím. Největším nepřítelem je čas. Nebo bychom toho chtěli od života až přespříliš?

Výběr je na každém z nás. Člověk jen těžko hledá rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. Téměř vždy je to něco za něco. Já to mám naštěstí tak, že je práce zároveň mým koníčkem, takže se mi čas od času stane, že se v práci „zapomenu“ déle a doma na mě čekají. Vždy se to pak rodině snažím vynahradit.

Jak vy dokážete zkrotit čas ve svůj prospěch i efektivitu manažerské práce? Jde to vůbec?

Zkrotit čas bohužel nedokáže zatím nikdo. I já pořád bojuji s časem. Ten, kdo mě zná, není překvapen, když mu přijde pozvání na schůzku na 6.30 nebo sobotu dopoledne. Ve své práci si zakládám na tom, že pokud je to možné, vždy preferuji osobní setkaní namísto komunikace po telefonu a e-mailu, což je sice časové náročnější, avšak na osobní bázi častěji vznikají trvalejší a pevnější partnerské vztahy, a mnohdy se stane, že na schůzce s partnery přijdeme na úplně nové nápady či najdeme vazby, které by po e-mailech jistě zůstaly skryty. 

ptala se Eva BrixiSlovo ke dni

  • Předvánoční setkání provoněné srdečností

    Předvánoční setkávání bývá vždy malým balzámem na duši. Člověk posedí, poslechne si, zeptá se, s tím i oním prohodí pár slov, ochutná cukroví, které ještě doma není napečeno, a domů odchází tak nějak jinak a vánočněji naladěn. Je to správné. Měla jsem tu čest potkat se s řadou známých tváří na takové sešlosti, již společně s TOP HOTELEM Praha uspořádal 29. listopadu Klub manažerek ČMA, který už 21 let vede PhDr. Lenka Tomešová. A musím potvrdit, že mi bylo báječně. Nejen proto, že jsem si mohla nazdobit svůj malý svícen z větviček, plátků suchého pomeranče, ořechů a skořice, okusit letošní první vanilkové rohlíčky nebo si vyměnit pár pozdravů se známými tvářemi. Toho večera, báječně zorganizovaného, si však vážím i proto, že se na něm sešly ženy, které to s časem vůbec nemají jednoduché, podnikatelky a manažerky, pro něž je toto období...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2017

INZERCE

Partneři

Generální partner:

TOSlogo 172

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

gascontrol 175logo KOB

Vyšlo u nás 

 

Partneři plus:

tsoft   EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3 logo_zts_87_2 ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

Hlavní odborný partner: logo-npk Odborní partneři: csj105 sok67 cia 60 svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105

INZERCE