INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

juracîka1 kopieV únoru představila Asociace českého tradičního obchodu neuspokojivé výsledky nezávislého průzkumu, který mapoval dodržování zákona o evidenci tržeb v maloobchodě. Celorepublikové šetření ukázalo, že 13 % českých a celých 19 % asijských prodejen nevydává zákazníkům účtenky, přičemž situace je horší ve městech, kde panuje větší anonymita. Tato skutečnost vede ve svém důsledku opět ke znevýhodňování poctivých obchodníků... O komentář jsme požádali Ing. Zdeňka Juračku, předsedu AČTO:

O čem taková situace svědčí? Že jsou podnikatelé příliš liknaví, že se více chybuje, nebo spoléhá na to, že se na „to nepřijde“?

Zatímco na venkově je situace vyrovnaná a oba segmenty nezávislého trhu, tedy čeští obchodníci i asijští prodejci, se chovají shodně a účtenky spíše vydávají, neboť své zákazníky znají a potenciální kontrolu jsou schopny identifikovat, ve městě je situace odlišná. Poměr nevydaných účtenek 12:21 % v neprospěch asijských obchodníků jasně ukazuje na větší anonymitu města, a tedy i větší možnost zákon obcházet. Proto by zejména ve městech měly být kontroly u problémových skupin obchodníků důslednější. Jedině tak lze dosáhnout požadovaného cíle narovnání tržního prostředí.
Plyne z toho, že městské prostředí má jisté výhody, které nahrávají do kapsy nepoctivcům. To je podle mne jediné vysvětlení. Naopak poctivých prodejen a podnikatelů se tento stav může dosti dotýkat, zejména v morálním přístupu k věci. Může to vytvářet různé nálady, které zdárnému využívání EET nepomohou.

Proč jste si analýzu trhu objednali? Není na to příliš brzy?

Domnívám se, že ne. Nejen my, ale i kontrolní orgány mají dostatek signálů o tom, že řada prodejců se chová stejně jako před zavedením zákona. Chtěli jsme alespoň orientačně zmapovat, jaká situace je. A tak AČTO tři čtvrtě roku po zavedení EET v maloobchodě a i po spuštění účtenkové loterie objednalo průzkum u nezávislé analytické společnosti Nielsen ČR. Obrázek, který jsme dostali, nás nepotěšil. Ve světle získaných dat naše asociace konstatovala, že z hlediska dodržování a vymáhání zákona je situace nedobrá. V některých regionech jsou výsledky tragické a potvrdily naše obavy.

Jak rozsáhlý byl průzkum a k čemu dospěl?

Bylo zkontrolováno celkem 614 potravinářských prodejen v rámci celé ČR. Polovina prodejen byla provozována českými podnikateli, druhá polovina pak asijskými obchodníky. V celkových číslech účtenku nevydalo 13 % českých a 19 % asijských podnikatelů. Zcela nepřijatelná je situace v některých krajích. V Praze nebyla vydána účtenka ve 27 % případů českých, a dokonce ve 36 % případů ostatních prodejen. Ještě hůře dopadly nákupy ve Středočeském a Jihomoravském kraji, kde nebyla účtenka vydána ve 42 %, resp. 47 % případů asijských prodejen! Pro české obchodníky nedopadla situace dobře v Ústeckém kraji, kde účtenku nevydalo 35 % českých obchodníků, což je o 20 % více než v případě asijských. V kontextu těchto zjištění je nepochopitelná situace, kdy u obchodníka, jehož tržby i počty nákupů po zavedení evidence jsou zcela kontinuální s výsledky před jejím zavedením, proběhly v několika týdnech po zavedení EET celkem tři kontroly dodržování zákona, aniž by zjistily jakékoliv jeho porušení. Je příznačné, že šlo o prodejnu v Praze, která jinak dle výsledků průzkumu vykazuje jedno z nejhorších zjištění v rámci celé ČR.

Asociace usilovala o to, aby EET narovnala podnikatelské prostředí a umožnila měřit všem stejně. Aby daně odváděly všechny podnikající subjekty, bez ohledu na to, jestli jde o velký řetězec, nebo drobného živnostníka. Proč tuto myšlenku nechce tolik lidí pochopit?

Asociace českého tradičního obchodu patří mezi profesní sdružení, která jednoznačně vyjádřila podporu zavedení EET. Hlavním důvodem byla skutečnost, že v současnosti neexistuje jiný opravdu funkční nástroj, který je schopen narovnat tržní prostředí v ČR. Tradiční obchodníci však svou podporu podmínili splněním tří základních podmínek:
1. EET bude zavedeno plošně bez výjimek, neboť vyjmutí určité části podnikatelů z povinnosti evidovat elektronicky tržby by naopak tržní prostředí ještě více pokřivilo.
2. Náklady na zavedení EET budou všem podnikajícím subjektům refundovány.
3. Dodržování zákona bude důsledně kontrolováno a zcela zjevné pokusy o obcházení registrace tržeb budou řádně postihovány. V této souvislosti AČTO přivítalo někdejší prohlášení ministerstva financí, že u subjektů, které nebudou vykazovat žádné anomálie, nebude naopak důvod ke zbytečným a pro podnikatele velmi zatěžujícím kontrolám.
Jenže ani jedna z výše uvedených podmínek nebyla zcela naplněna. A to se nám nelíbí. Proto intenzivně jednáme s MF o efektivnějším sjednáním nápravy i lepší komunikaci. Zatím je reakce ministerstva vstřícná. Jak to dopadne, ukáže budoucnost. Bylo by pro nás zklamáním, kdyby tento pokus o narovnání tržního prostředí zůstal spíše zbožným přáním. S tím bych se nerad smířil.

Co s tím uděláte? Budou pokračovat jednání? Vláda přece nemůže chtít pouze jednostranné plnění: podnikatelé, dodržujte zákon, ale my splnit to, co jsme slíbili, nemusíme...

Jak jsem uvedl, AČTO je ochotno diskutovat o určitých úpravách a zjednodušení evidence pro nejmenší podnikatelské subjekty, ale zároveň trvá na dodržení zbývajících dvou podmínek. K úhradě nákladů na zavedení EET se zavázala ve svém prohlášení vláda, která EET na základě návrhu MF ČR, vedeného současnou vládní stranou, zavedla. Tento veřejný slib nebyl splněn.

Před pár dny jste na téma EET velmi razantně vystoupil v pořadu České televize Máte slovo. Co vám debata naznačila?

Za prvé je potřeba uvést, že tento pořad není postaven a připraven k tomu, aby sloužil k nápravě stávajících problémů trhu. Byl jsem zklamán ze složení diskutujících, zejména v plénu, jejichž výběr dále snižuje úroveň pořadu. Příspěvky diskutujících vylučují seriózní debatu. Jasně ukázaly neznalost faktů a snahu vyniknout za každou cenu, nicméně si myslím, že svou pozici jsme obhájili se ctí. Budu mít problém se těchto aktivit nadále účastnit.

připravila Eva Brixi

 

Slovo ke dni

  • Peníze nejsou všechno

    Za kvalitu jsme obvykle ochotni si připlatit. Ale ne vždy platí, že co je levné, nestojí za nic – a naopak. Odborný časopis CZ TEST si vzal loni na mušku snídaňové cerálie, které si oblíbili zejména děti a mladí lidé. Porota prozkoumala jedenáct vzorků, ochutnala a stanovila pořadí od nejlepšího po nejhorší. A světe div se, zvítězil „otloukánek“! Nejlepší známku za senzorické hodnocení 1,7 dostal výrobek s názvem Clever – Obilné klíčky s kakaem a s přídavkem vitamínů a minerálních látek. Hodnotitelům připadal na první pohled atraktivní vzhled a pochvalovali si chuť a příjemnost textury. A to prosím vítěz bojoval se soupeři, z nichž někteří byli až čtyřnásobně dražší. Co z toho plyne? Cena nebývá nejdůležitějším kriteriem. Vyzkoušejte sami, co se vám líbí a nejvíc chutná! Jen na vás záleží, zda budete s nakoupeným zbožím spokojeni či...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Pro lepší budoucnost České republiky: připravena je inovační strategie na období 2019–2030 19. únor 2019

Ekonomika České republiky a v rámci toho šance na jistoty života od vzdělanostní úrovně až po příležitost k důstojnému stáří by se měla rozvíjet strmějším tempem, pokud se máme dostat mezi několik nejvyspělejších zemí starého kontinentu. Hledají se cesty, jak umocnit potenciál lidského kapitálu, jak s ním hospodařit, aby se zúročily například možnosti podnikání, vědy, výzkumu, jak vnímat a podpořit inovační aktivity napříč obory, a tak, aby technologické ambice, které historie nazve další revolucí, pozvedly v konečném důsledku životní úroveň lidí zase o stupeň výše. Na vládní úrovni je připravena nová strategie.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300

INZERCE