INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

růžičkaJiří RůžičkaČeská republika se prostřednictvím Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., (ČIA) připojuje k významné mezinárodní iniciativě, Světovému dni akreditace, který připadá na 9. června. Letošním tématem je bezpečnější svět. Nejen o významu akreditace jako nástroje k posílení bezpečnosti budeme na následujících řádcích hovořit s ředitelem Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., Ing. Jiřím Růžičkou, MBA, Ph.D.

Jaká je hlavní myšlenka této iniciativy a kdo stál u jejího zrodu?

Cílem a hlavní myšlenkou je podpora významu akreditace. Datum 9. června bylo vyhlášeno Světovým dnem akreditace dvěma globálními organizacemi, které se akreditací zabývají: Mezinárodním akreditačním fórem (International Accreditation Forum) a Mezinárodní spoluprací v oblasti akreditace laboratoří (International Laboratory Accreditation Cooperation). Český institut pro akreditaci, o.p.s., (ČIA), jako národní akreditační orgán České republiky notifikovaný u Evropské komise, je členem obou těchto významných organizací. Každý rok se Světový den akreditace zaměřuje na jinou oblast lidské činnosti. Akreditace je často zmiňována jako nástroj k odstraňování překážek obchodu a souvisejícímu tzv. prokázání odborné způsobilosti subjektů, kterými mohou být např. zkušební nebo zdravotnické laboratoře, inspekční orgány, certifikační orgány, ověřovatelé výkazů emisí skleníkových plynů nebo výrobci referenčních materiálů. Podstatným významem akreditace je také bezpečnost, která se v konečném důsledku dotýká každého spotřebitele služeb a produktů dostupných na trhu.

Ad1 logo ilac s logem cia kopieJakou podobu má akreditace ČIA a jak souvisí s bezpečností nás všech?

ČIA je jedinou autoritou, která v České republice může vydávat osvědčení o akreditaci, kterým garantuje, že subjekt posouzený při akreditaci poskytuje své služby nebo vydává své nálezy v souladu s platnými normami a právními předpisy, které stanoví požadavky na tyto služby. Tým odborníků zahájí proces samotné akreditace, která je završena vydáním osvědčení o akreditaci. Na našich internetových stránkách je zveřejněna aktuální databáze všech akreditovaných subjektů i s přílohami, ve kterých se jasně konkretizuje, pro jakou činnost byla akreditace udělena.
Souvislost akreditace s bezpečností je skutečně namístě. Shrňme si aktuální informace, které zveřejnilo Mezinárodní akreditační fórum. Každý rok je 2,78 milionu úmrtí způsobeno pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Ročně je zaznamenáno 374 milionů pracovních úrazů a onemocnění, z nichž mnoho vyústilo v dlouhodobou pracovní neschopnost. Ekonomický dopad nedostatečného zajištění bezpečnosti práce a zdraví je odhadován na 3,94 % celosvětového HDP. Akreditace je důležitým faktorem, proč tato čísla nejsou mnohem horší. A co víc, akreditace má potenciál tyto smutné statistiky významně ovlivnit k lepšímu. Za předpokladu, že bude akreditace více vyžadována a využívána jako nástroj zvyšující bezpečnost výrobků, pracovního prostředí nebo služeb.

Ad2 EA LogoMůžete uvést příklady odvětví, ve kterých akreditace přispívá ke zvýšení bezpečnosti?

V naší zemi je již standardem předpokládat, že potraviny nejsou kontaminované, a vzduch, který dýcháme, je bez škodlivin. Očekáváme, že celá veřejná infrastruktura, včetně mostů a dálnic, je bezpečná nebo že budeme moci využívat zdroje energie bez riskování zranění. Taková očekávání si můžeme dovolit tehdy, pokud výrobky a služby budou prověřeny podle normalizovaných postupů tzv. subjekty posuzování shody. Tyto subjekty mohou od ČIA získat osvědčení o akreditaci. Akreditace se uplatňuje prakticky ve všech odvětvích obchodu, průmyslu a v některých oblastech působnosti orgánů státní správy. České firmy si již uvědomují výhody mezinárodně uznané akreditace. Vzhledem k tématu je dobré zmínit, že akreditací rozumíme průběžný proces, který zaručuje způsobilost akreditovaných subjektů. Naše práce vydáním osvědčení nekončí, u subjektů provádíme dozorové návštěvy, abychom garantovali požadovanou kvalitu po celou dobu platnosti osvědčení.

Jak se akreditace uplatňuje vzhledem k bezpečnému pracovnímu prostředí?

Zaměstnavatelé mají zodpovědnost zajistit pro zaměstnance bezpečné pracovní prostředí a vytvořit jim vhodné pracovní podmínky pro jejich psychické, fyzické a sociální zdraví. Akreditace poskytuje nástroje pro posouzení a kontrolu rizik. Při využití tohoto systému mohou mít zaměstnavatelé, tedy i zaměstnanci důvěru, že jejich pracovní prostředí je bezpečné.

Ad3 IAF logoPlatí stejná pravidla pro všechny státy, kde funguje akreditační systém?

Ano. Akreditace je srovnatelná na celém světě, díky využívání stejných ISO norem. V Evropské unii je umožněno, aby jedno osvědčení bylo platné ve všech členských státech, které jsou signatáři mnohostranné dohody o uznávání. Prověřené výrobky i certifikované služby mohou být všude přijaty se stejnou důvěrou. Akreditace tak představuje významnou konkurenční výhodu.

připravil Kiril Christov

Slovo ke dni

  • Neomezené volno pro zaměstnance

    Direct pojišťovna přišla se zajímavým benefitem, který nabízí lidem ve firmě neomezené volno. Novinka funguje jednoduše: Pokud má zaměstnanec potřebu zůstat doma, nepřijde do práce. Po roce testování se ukázalo, že systém funguje velmi dobře. Navíc nad rámec dovolené se spotřebovalo 441 hodin, možnost využila třetina zaměstnanců. Většinou si volno vzaly ženy o vánočních svátcích nebo muži při stěhování a dalších mimořádných situacích. Potvrdilo se několik věcí. Pracovníci nemají zájem benefit zneužívat, naopak si váží důvěry, kterou jim pojišťovna dává. Jsem přesvědčený, že neomezené volno upevňuje vztahy uvnitř firmy a v důsledcích vede k větší spokojenosti zaměstnanců i k vyšší prosperitě. Podle mého soudu se rozšíří do dalších podniků, avšak nikdy zřejmě nebude rozšířen všude. Nedovedu si například představit, že by do zaměstnání...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE