INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

Filip Votruba 2Filip Votruba Vracíte se po stopě? Tedy tam, kde se vám dobře nakupuje? Kde seženete přesně to, co potřebujete, a neztrácíte čas procházením nekonečných prostor velkých nákupních center? A s chutí ještě poté v menším „obchoďáku“ usednete do kavárničky k dobré kávě nebo stihnete prohodit pár slov se sousedem, jehož zde rádi potkáte? Tak nějak to funguje. Majitelé společnosti Regata Čechy, a.s., která takových menších obchodních domů v našem hlavním městě vlastní a provozuje šestici, to dobře ví. A s vědomím toho také přistoupila po důkladném zvažování k rekonstrukci jednoho z nich. Co tyto práce znamenají a jak probíhají, na to jsem se zeptala Filipa Votruby, ředitele závodu Obchodní domy Regata a člena dozorčí rady společnosti Regata Čechy, a.s.

V dubnu jste zahájili rekonstrukci obchodního domu Ládví v Praze 8, skončit má v listopadu. Co je cílem?

Obchodní dům Ládví byl otevřen koncem 70. let minulého století a tehdy patřil k tomu nejlepšímu a nejmodernějšímu, co se u nás stavělo. Ono celé sídliště Ďáblice, na jehož centrálním náměstí náš Obchodní dům Ládví stojí, kvalitativně převyšovalo tehdejší obvyklou panelovou výstavbu. Po čtyřiceti letech své existence je však již fyzicky i morálně opotřebovaný. Zejména uspořádání obchodních ploch neodpovídá potřebám dnešní doby. Proto jsme s předstihem naplánovali a nyní začali jeho rekonstrukci. Při ní budou, kromě obměny veškerých technologických instalací a části obvodového pláště, přeměněny zejména vnitřní prostory. Hlavní vstup do obchodního domu bude přesunut na jeho východní stranu k náměstí u výstupu stanice metra Ládví. Přízemí bude dominovat supermarket Albert. U hlavního vstupu přibudou čtyři menší obchody. Bude zajištěna lepší dostupnost prvního patra eskalátory, výtahy a schodišti pro veřejnost. Zcela nová obchodní pasáž v prvním patře bude průchozí skrze celou délku budovy s obchody po obou stranách. Na východním začátku pasáže přibude gastronomický úsek s velkorysým výhledem na centrální náměstí. V suterénu budovy vzniknou dva nové velkoplošné prostory pro obchod a služby, dobře přístupné výtahem a schodištěm pro veřejnost od hlavního vstupu z náměstí. Cílem je tedy přizpůsobit náš obchodní dům současným potřebám zákazníků.

Vizualizace budouciüho stavu 1Vizualizace budoucího stavu Práce probíhají v součinnosti se společností Ahold, která v objektu provozuje supermarket Albert. Znamená to, že se od základu promění i tato obchodní plocha?

Máte pravdu, i supermarket Albert projde celkovou přestavbou a modernizací. Dobu, kdy bude pro veřejnost uzavřen, jsme se ale snažili zkrátit na minimum, prodej v něm byl ukončen v květnu a znovu bude obnoven v září. Se společností Ahold, respektive její předchůdkyní Euronova, spolupracujeme již od roku 1995, první tři supermarkety v Praze otevřela právě v našich objektech. V obchodních domech Ládví, Visla v Kobylisích, Centrum na Spořilově, a později přibyl Albert i v našem objektu Luka na Lužinách. V případě rekonstrukce Obchodního domu Ládví bylo důležité, aby se nám podařilo sladit termín celkové rekonstrukce budovy s termínem remodelingu supermarketu Albert. A díky velmi konstruktivnímu přístupu Aholdu jsme se v našich plánech shodli právě na letošním roce.

Přibudou v obchodním domě nové prodejny a provozovny služeb?

Ano, jak už jsem zmínil v úvodu, na začátku obchodní pasáže v prvním patře přibude food court, stravovací úsek se dvěma samoobslužnými restauracemi a menší kavárnou, ze kterých bude pěkný výhled na náměstí. V suterénu vznikne nové velké fitness centrum a v obchodním domě přibydou i další prodejny a provozovny služeb, například opravna obuvi a výroba klíčů, květinářství, prodejna společenských i sportovních oděvů a módních doplňků. Na druhé straně máme v obchodním domě současné nájemce s kvalitním sortimentem. Na ně jsou místní zákazníci zvyklí a ty bychom si rádi udrželi.

Vím, že jste rekonstrukci pojali velkoryse a v těsné součinnosti s Městskou částí Prahy 8. Oč přesně jde?

Úzká spolupráce s úřady městských částí či obecními úřady v místech naší působnosti patří k naší firemní filozofii. A s Úřadem městské části Praha 8 se nám spolupracuje velmi dobře. Již v období přípravy projektu probíhaly konzultace s městskou částí a pokračujeme v nich i nyní. Jednak proto, aby bylo vedení Prahy 8 o našem záměru s předstihem informováno, a za druhé je potřeba naši stavbu koordinovat s plánovanou revitalizací veřejných ploch v okolí našeho obchodního domu.

vizVáš záměr se úzce dotýká změn centrálního náměstí sídliště v Ďáblicích. Jak se promění, a jaké možnosti místním posléze nabídne?

MČ Praha 8 připravuje zásadní revitalizaci veřejných ploch v oblasti centrálního náměstí a stanice metra Ládví. Půjde o rekonstrukci či výměnu povrchů chodníků, modernizaci veřejného osvětlení, úpravy zeleně a další. Jde o nejvýznamnější prostranství sídliště Ďáblice, a to si takovouto pozornost určitě zaslouží. Po uvedených úpravách by se mělo stát živým atraktivním místem pro setkávání lidí, konání trhů a různých dalších společenských akcí.

Náměstí i obchodní dům tvoří jádro celého sídliště, které bylo vystavěno v 70. letech 20. století a za své neobvyklé pojetí získalo dokonce cenu UNESCO. Brali jste i toto v úvahu?

Náměstí i celé sídliště vzniklo na základě jednotného plánu najednou a v jeho podobě se odráží atmosféra krátkého období šedesátých let, kdy byly realizovány modernistické myšlenky a velkorysá urbanistická řešení vycházející jak z naší funkcionalistické tradice, tak ze zahraničních zkušeností. V návrhu arch. Viktora Tučka byl rozvinut koncept zelených pěších os, systém řazení domů do otevřených bloků a vše doplněno veřejnými stavbami, jako jsou obchody a provozovny služeb, školy, zdravotní střediska... My se od počátku přípravy rekonstrukce obchodního domu Ládví snažíme k tomuto úkolu přistupovat s pokorou a uvědoměním si kvality architektonického řešení nejen samostatné stavby, ale i celého sídliště. V této souvislosti si troufám říct, že k rekonstrukci přistupujeme spíše konzervativně. Jedním z důkazů takovéhoto postupu je i zachování původní keramické fasády jako dominantního architektonického prvku našeho obchodního domu i celého náměstí.

Strategií společnosti Regata Čechy je nabídnout obyvatelům určité části Prahy obslužnost, již bezprostředně ke spokojenému životu potřebují. Jak se, viděno vašimi zkušenostmi, proměňují potřeby Pražanů?

V Praze vlastníme celkem šest objektů, čtyři větší obchodní domy a dva menší sídlištní nákupní střediska. Ty v daných oblastech místním obyvatelům zajišťují možnost nákupů a využití různých služeb.
Naší dlouhodobou snahou je, aby lidé žijící ve spádové oblasti našich obchodních objektů v docházkové vzdálenosti od svého domova nalezli vše, co potřebují k uspokojení svých každodenních potřeb. Tímto se také řídíme při vytváření „mixu“ nájemců v jednotlivých objektech. Snažíme se mít v nich obchody s atraktivním sortimentem a vyhledávané služby. Tomu přizpůsobujeme i svou obchodní politiku. Výší nájmu zvýhodňujeme nejen velké plochy oproti malým, ale třeba i prodejny s nezaměnitelným sortimentem, jako jsou domácí potřeby, papírnictví, textilní galanterie...
Pravdou je, že Pražané jsou nároční zákazníci, kteří při svém nakupování vyžadují čím dál větší komfort a lepší zázemí. Na druhou stranu je však důležitým faktorem ovlivňujícím jejich chování čas, a proto se vracejí při každodenních nákupech do menších obchodních domů právě v místě svého bydliště. Velká obchodní centra a hypermarkety mají na trhu svůj nezastupitelný význam, avšak zákazníci začínají řešit své drobnější každodenní nákupy ve svých „obchodech na rohu“ a rádi. Tento trend pozorujeme již několik let.

A v čem bude obchodní dům Ládví specifický a ojedinělý?

On úplně specifický v pravém slova smyslu asi nebude. Nebo snad ano, a to právě tím, že se v něm bude snoubit původní architektura s trendy moderních obchodních center. Měl by to být příklad, jak lze přizpůsobit původní starší objekt potřebám moderních zákazníků, aniž by příliš tratil na svém kvalitním architektonickém projevu.

Vize budoucnosti se stále více přiklánějí k tomu, že nakupovat znamená odnést si i pěkný zážitek, prima pocit. Jdete tímto směrem?

I naše představy se ubírají tímto směrem. Dnes zákazníkovi nestačí pouze to, že si koupí, co potřebuje. Při návštěvě obchodního domu velice intenzivně vnímá své pocity. V jakém prostředí se pohybuje, jestli mu objekt poskytuje i zázemí pro zastavení se a odpočinek, a samostatnou kapitolou jsou samozřejmě čisté, moderní veřejné toalety. Jednoduše řečeno, zákazník chce být v prostředí, které je mu příjemné a je k němu vstřícné a přátelské.

Už víte, co čeká první hosty v den otevření?

Obyvatele budeme o přesném termínu informovat s dostatečným předstihem ještě v průběhu stavby a pravděpodobně uspořádáme i symbolické slavnostní „přestřižení pásky“. Část připravíme vlastními silami a část svěříme profesionálům... Zatím ale nechci předbíhat... Do otevření „nového Obchodního domu Ládví“ nám v tuto chvíli zbývá ujít ještě velký kus cesty. A během rekonstrukce se pravděpodobně objeví i větší či menší nečekané problémy. S tím již máme své zkušenosti. Vynaložíme však maximální úsilí, abychom obchodní dům vrátili místním obyvatelům včas a v plné kráse.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Skóre europoslanců je v mínusu

    Jak hodnotit práci politiků? Otázka, nad níž si lámají hlavu mnozí. Liberální institut se snaží změřit, jak naši zastupitelé podporují zásady svobodné společnosti. Jak dosud hlasovali pro zákony, které rozvíjejí nebo naopak omezují svobodu jednotlivce, volný trh, oslabování role státu a mír. V prvním případě dostávají kladné body, v druhém záporné body. A výsledkem je Skóre poslanců, senátorů a nyní i europoslanců. Bohužel, pokud jde o české poslance v Evropském parlamentu, jen čtyři z nich mají kladnou bilanci. Věřme, že v nadcházejících volbách budeme mít šťastnější ruku a pošleme do Bruselu ty, kteří tam budou prosazovat liberální hodnoty.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Jak je to dnes s výukou základů ochrany duševního vlastnictví v České republice? 16. duben 2019

Výuka základů ochrany duševního vlastnictví, zejména se zaměřením na ochranu průmyslového vlastnictví, není ve vzdělávacím systému v ČR až na výjimky pevně a systematicky zakotvena. V tomto smyslu je třeba vyzdvihnout iniciativu představitelů škol a vyučujících na všech úrovních, kteří v rámci možností tuto výuku realizují a seznamují žáky, studenty a posluchače se základními principy ochrany duševního vlastnictví. Snahou Úřadu průmyslového vlastnictví je všemi dostupnými prostředky podpořit každou aktivitu v tomto směru formou konzultací, kurzů i výukovými materiály.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE