INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

kafkaPavel KafkaRovné čtvrtstoletí má za sebou prestižní soutěž MANAŽER ROKU. Výsledky byly slavnostně oznámeny v dubnu v Praze. Připomněly mnohé úspěchy z manažerské práce předních osobností české ekonomiky. Soutěž organizovala Česká manažerská asociace. Jejího prezidenta, Ing. Pavla Kafky, dr. h. c., jsem se při této příležitosti zeptala:

Manažerská profese nabývá ve firmách i organizacích na významu. Souvisí s potřebou vzorů, inspirace, odpovědností při vedení týmů, rozpoznávání a využití talentů, nutností seberealizace i tvořivé práce. Jak byste charakterizoval manažera dneška a brzké budoucnosti?

Manažerství bylo dlouhou dobu už od Taylora či Fayola považováno především za inženýrskou, technicistní disciplínu – byla to éra příkazů, kontrol, řízení pracovníků „zvenčí“. V nové éře budou úspěšné především ty firmy, které budou kreativní – kreativitu lidem ale zvenčí nenaordinujete. Ke kreativitě musí vést vhodný management, spíše koučování než řízení. Proto se někdy v paralele ke změnám pod hlavičkou Průmysl 4.0 hovoří také o Managementu 2.0. Manažer zítřka je sjednocující, motivující osobnost s vysokou mírou sociálního kapitálu a zodpovědnosti.

V dubnu Česká manažerská asociace vyhlásila výsledky 25. ročníku soutěže MANAŽER ROKU a desítku oceněných titulem Manažer čtvrtstoletí. Co tato přehlídka špiček manažerského umu ukázala?

Ukázala, že pořád platí pořekadlo S poctivostí nejdál dojdeš. Generaci těchto manažerů musíme být vděční za poměrně bezproblémový přechod od plánované k tržní ekonomice. Jsou to lidé technicky výtečně erudovaní, s velkým „vnitřním motorem“, který motivoval a táhl ostatní, obrovskou pílí, ale i pokorou a úctou k lidem. Velkým úkolem pro ně zůstává vychovat a připravit nástupce.

Podle ohlasů se letošní oslava vydařila, významný akt podpořila vláda ČR a plejáda významných hostů. Setkání osobností v tak velkém měřítku bývá kolébkou myšlenek a nápadů, podnětů k další práci. Jak se dotkne další činnosti ČMA?

Česká ekonomika se těší poměrně dobrým tempům růstu, ale jako správní manažeři/stratégové musíme přemýšlet o dlouhodobých trendech. A zde nám dělá starosti kvalita našeho růstu – nízká produktivita práce, přidaná hodnota a vůbec charakter hospodářského modelu země. Chceme se proto zaměřit na hledání vlastní cesty podpory domácího podnikání. Přejímání jakýchkoli modelů a návodů ze zahraničí totiž vždy znamená, že jste ve zpoždění za nejlepšími. Při rychlosti a dopadu dnešních změn to představuje trvalé zaostávání. Však také Světové ekonomické fórum v komentáři k naší pozici na 31. místě na světovém žebříčku konkurenceschopnosti dodává, že se již tři roky na této příčce držíme, ale odstup od těch nejlepších ze zvětšuje.

Ekonomika prochází turbulentními změnami a manažerské řízení firem se za posledních pár let velmi změnilo. Přednost dostávají neobvyklá řešení, kreativita, pohled z „jiné“ strany, odvaha. Funguje to. Možná částečně i díky české povaze. Bude to trend?

Ano, platí, co jsem řekl výše, ale talentům a pracovitým lidem musíme dát větší prostor. Začít je třeba samozřejmě již ve školství.
Vedle toho se ale musíme naučit více respektovat řád fungování společnosti, slušnosti, vzájemnému respektu mezi lidmi, ale i k okolní přírodě.
Hlavním tématem dneška je udržitelnost rozvoje a ta má mnoho aspektů.

Jakých vlastností si vy osobně ceníte na lidech, kteří prošli soutěží a získali mety nejvyšší?

Jsou to: tah na bránu, sveřepost, odvaha, píle, ale i pokora a úcta k druhým.

I vy jste před lety přebíral Manažera roku. Měřeno dnešními zkušenostmi a s odstupem času – podle čeho vlastně hodnotit úspěch?

Skutečný úspěch v businessu je dlouhodobě udržitelný – není to jen krátkodobý, konjunkturální výsledek. Zároveň zisk přestává být jediným měřítkem úspěchu. Guru konkurenceschopnosti profesor Michal Porter hovoří o potřebě nahradit jej sdílenou hodnotou (shared value).
Domácí podnikání, které je výrazně zakořeněné v regionech, právě takové hodnoty nabízí – oba Baťové jsou nám pořád vzorem.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Budeme moci zase stavět?

    Stavební právo v České republice je na straně těch, kteří nechtějí stavět. Komu může potenciálně vadit budoucí objekt, dokáže jakoukoli novou realizaci zpomalit, či dokonce úplně zastavit. Zejména infrastrukturní stavby mají tu smůlu, že vždy se střetávají se zájmy ohrožených druhů zvířat a rostlin, a jejich obhájci mají v podstatě u soudu právo veta. Proto můžeme považovat za malý zázrak, že i u nás přibývají další kilometry silnic, budovy a různé technologické objekty. Sice velmi pomalu, v méně než nutném rozsahu, ale přece. Situace by se však mohla zlepšit. Novela stavebního zákona, kterou připravuje MMR ČR, má po legislativní stránce přípravu staveb zjednodušit. Věřme, že pak zájmy lidí budou mít stejnou váhu jako právo syslů nebo konvalinek vegetovat kdekoli. A že rozumný kompromis se bude hledat snáz než dosud.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

logo KOBTOSlogo 172

 

Partneři plus:

tsoft   EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE