INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

kafkaPavel KafkaRovné čtvrtstoletí má za sebou prestižní soutěž MANAŽER ROKU. Výsledky byly slavnostně oznámeny v dubnu v Praze. Připomněly mnohé úspěchy z manažerské práce předních osobností české ekonomiky. Soutěž organizovala Česká manažerská asociace. Jejího prezidenta, Ing. Pavla Kafky, dr. h. c., jsem se při této příležitosti zeptala:

Manažerská profese nabývá ve firmách i organizacích na významu. Souvisí s potřebou vzorů, inspirace, odpovědností při vedení týmů, rozpoznávání a využití talentů, nutností seberealizace i tvořivé práce. Jak byste charakterizoval manažera dneška a brzké budoucnosti?

Manažerství bylo dlouhou dobu už od Taylora či Fayola považováno především za inženýrskou, technicistní disciplínu – byla to éra příkazů, kontrol, řízení pracovníků „zvenčí“. V nové éře budou úspěšné především ty firmy, které budou kreativní – kreativitu lidem ale zvenčí nenaordinujete. Ke kreativitě musí vést vhodný management, spíše koučování než řízení. Proto se někdy v paralele ke změnám pod hlavičkou Průmysl 4.0 hovoří také o Managementu 2.0. Manažer zítřka je sjednocující, motivující osobnost s vysokou mírou sociálního kapitálu a zodpovědnosti.

V dubnu Česká manažerská asociace vyhlásila výsledky 25. ročníku soutěže MANAŽER ROKU a desítku oceněných titulem Manažer čtvrtstoletí. Co tato přehlídka špiček manažerského umu ukázala?

Ukázala, že pořád platí pořekadlo S poctivostí nejdál dojdeš. Generaci těchto manažerů musíme být vděční za poměrně bezproblémový přechod od plánované k tržní ekonomice. Jsou to lidé technicky výtečně erudovaní, s velkým „vnitřním motorem“, který motivoval a táhl ostatní, obrovskou pílí, ale i pokorou a úctou k lidem. Velkým úkolem pro ně zůstává vychovat a připravit nástupce.

Podle ohlasů se letošní oslava vydařila, významný akt podpořila vláda ČR a plejáda významných hostů. Setkání osobností v tak velkém měřítku bývá kolébkou myšlenek a nápadů, podnětů k další práci. Jak se dotkne další činnosti ČMA?

Česká ekonomika se těší poměrně dobrým tempům růstu, ale jako správní manažeři/stratégové musíme přemýšlet o dlouhodobých trendech. A zde nám dělá starosti kvalita našeho růstu – nízká produktivita práce, přidaná hodnota a vůbec charakter hospodářského modelu země. Chceme se proto zaměřit na hledání vlastní cesty podpory domácího podnikání. Přejímání jakýchkoli modelů a návodů ze zahraničí totiž vždy znamená, že jste ve zpoždění za nejlepšími. Při rychlosti a dopadu dnešních změn to představuje trvalé zaostávání. Však také Světové ekonomické fórum v komentáři k naší pozici na 31. místě na světovém žebříčku konkurenceschopnosti dodává, že se již tři roky na této příčce držíme, ale odstup od těch nejlepších ze zvětšuje.

Ekonomika prochází turbulentními změnami a manažerské řízení firem se za posledních pár let velmi změnilo. Přednost dostávají neobvyklá řešení, kreativita, pohled z „jiné“ strany, odvaha. Funguje to. Možná částečně i díky české povaze. Bude to trend?

Ano, platí, co jsem řekl výše, ale talentům a pracovitým lidem musíme dát větší prostor. Začít je třeba samozřejmě již ve školství.
Vedle toho se ale musíme naučit více respektovat řád fungování společnosti, slušnosti, vzájemnému respektu mezi lidmi, ale i k okolní přírodě.
Hlavním tématem dneška je udržitelnost rozvoje a ta má mnoho aspektů.

Jakých vlastností si vy osobně ceníte na lidech, kteří prošli soutěží a získali mety nejvyšší?

Jsou to: tah na bránu, sveřepost, odvaha, píle, ale i pokora a úcta k druhým.

I vy jste před lety přebíral Manažera roku. Měřeno dnešními zkušenostmi a s odstupem času – podle čeho vlastně hodnotit úspěch?

Skutečný úspěch v businessu je dlouhodobě udržitelný – není to jen krátkodobý, konjunkturální výsledek. Zároveň zisk přestává být jediným měřítkem úspěchu. Guru konkurenceschopnosti profesor Michal Porter hovoří o potřebě nahradit jej sdílenou hodnotou (shared value).
Domácí podnikání, které je výrazně zakořeněné v regionech, právě takové hodnoty nabízí – oba Baťové jsou nám pořád vzorem.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Roboti zatím nepomohou

    Politici přišli se skvělým nápadem zkrátit lidem pracovní dobu. Čekali, že jim to přinese tolik potřebné volební preference a nic je to nebude stát. Jenže narazili na nepochopení. Jen 18 procent firem na tento návrh odpovědělo, že jim nevadí. Ostatním by to v době, kdy sehnat další zaměstnance na pacovním trhu je téměř nemožné, přineslo větší či menší problém. Zvýšením produktivity práce by to řešit nešlo, roboti připravení zaskočit za lidský faktor rovněž nejsou k dispozici. A samotní pracovníci rovněž nejsou nadšeni z toho, že by se jim zkrátila mzda. Zdá se, že Česká republika ještě není na 35 hodinový týden připravena. Jedině, že by navrhovatelé přišli s nějakým převratným nápadem, o němž by dokázali společnost přesvědčit. Nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Pro lepší budoucnost České republiky: připravena je inovační strategie na období 2019–2030 19. únor 2019

Ekonomika České republiky a v rámci toho šance na jistoty života od vzdělanostní úrovně až po příležitost k důstojnému stáří by se měla rozvíjet strmějším tempem, pokud se máme dostat mezi několik nejvyspělejších zemí starého kontinentu. Hledají se cesty, jak umocnit potenciál lidského kapitálu, jak s ním hospodařit, aby se zúročily například možnosti podnikání, vědy, výzkumu, jak vnímat a podpořit inovační aktivity napříč obory, a tak, aby technologické ambice, které historie nazve další revolucí, pozvedly v konečném důsledku životní úroveň lidí zase o stupeň výše. Na vládní úrovni je připravena nová strategie.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300

INZERCE