INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

Petr Koten.jpgPetr KotenČeská společnost pro jakost v rámci svých činností uděluje různá ocenění, a to jak jednotlivcům, tak organizacím. Mezi ta nejprestižnější ocenění, která jsou udělována fyzickým osobám, patří cena Anežky Žaludové a ocenění Manažer kvality roku. To však zdaleka není vše, do programu ČSJ přibyla v červnu novinka. Týká se oceňování firem. O ní jsme hovořili s výkonným ředitelem České společnosti pro jakost Ing. Petrem Kotenem.

Co nového jste připravili?

Od června až do konce září se mohou firmy přihlašovat do nové soutěže a usilovat o ocenění Ambasador kvality České republiky. Ty nejlepší budou vyhlášeny na slavnostním večeru České společnosti pro jakost, který proběhne na konci roku v rámci Evropského týdne kvality.

Proč jste toto nové ocenění vyhlásili a pro koho je určeno?

Česká společnost pro jakost dlouhodobě usiluje o rozvoj a popularizaci nástrojů managementu kvality a systémů řízení. Podporou rozvoje kvality chce tak přispívat i k ekonomickému úspěchu organizací v České republice. Přemýšleli jsme, jak naše zkušenosti a aktivity zúročit, jak jim dát další přidanou hodnotu. Právě proto byla nyní vyhlášena tato soutěž. Princip spočívá na posouzení nejen současných ekonomických výsledků firmy, ale především na hodnocení přístupu firmy ke kvalitě jako k fenoménu, který je nezbytným předpokladem pro dlouhodobou úspěšnost. Kvalitu v tomto programu oceňování nechápeme však pouze jako souhrn přístupů, které vedou k zajištění podmínek pro výrobu kvalitních produktů či poskytování kvalitních služeb, ale zahrnuje i další prvky, mezi které patří také: aktivní propagace a komunikace kvality u všech důležitých zainteresovaných stran, inovace produktů, odpovědný a udržitelný přístup k podnikání.

Můžete přiblížit, podle jakých kriterií budou účastníci hodnocení?

V rámci ocenění počítáme s hodnocením pěti oblastí. První je zaměřena na ekonomické ukazatele. Druhá oblast nazvaná „ocenění za kvalitu“ se bude zabývat tím, jaká ocenění v oblasti kvality organizace získala, jaké má akreditované certifikáty, a případně jaká „kvalitářská“ ocenění mají její pracovníci. Třetí, nejvíce hodnocenou částí, budou „aktivity organizace na podporu kvality“. Tam patří například zapojení do národních či mezinárodních profesních organizací, organizování odborných akcí, publikační či přednášková činnost pracovníků. Čtvrtá oblast je soustředěna na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí a poslední oblast na ochranu spotřebitele.

Je administrativně náročné se do soutěže přihlásit? A co čeká vítěze?

Soutěž jsme se snažili udělat pro uchazeče co nejméně administrativně náročnou. Firmy vyplní jednoduchý dotazník, který je zpřístupněn na internetových stránkách České společnosti pro jakost. Kvalifikovaní hodnotitelé provedou posouzení údajů uvedených v dotazníku. U prvních šesti organizací, dle vyhodnocených dotazníků, proběhne jednodenní ověřovací posouzení na místě.
První tři nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení obdrží věcný dar, firmy na čtvrtém až šestém místě získají diplomy. Všechny zúčastněné firmy dostanou pamětní list a poděkování. Benefitem, s nímž se počítá jako s určitou samozřejmostí, je medializace soutěže i oceněných firem.

Jaký je poplatek za účast?

Účast v první fázi soutěže je bezplatná. Pouze firmy, které postoupí dále, a u kterých bude provedeno hodnocení na místě, zaplatí poplatek za hodnocení ve výši 18 000 Kč navýšený o cestovní náklady hodnotitelů.

Motivace k přihlášení se do nové soutěže je důležitá...

To určitě ano. Rád bych proto vyzval všechny firmy, které „dobře fungují a fandí kvalitě“, aby zvážily svojí účast a nebály se zviditelnit. Informace o soutěži najdou na našich webových stránkách.
V souvislosti s tím bych rovněž rád poděkoval kolegům z předsednictva ČSJ, že tomuto novému projektu dali zelenou. Česká společnost pro jakost měla vždy co nabídnout, její historie o tom vypovídá dostatečně, a ráda by tomuto trendu byla věrná.
Velký dík patří Ing. Pavlu Ryšánkovi, někdejšímu dlouholetému řediteli ČSJ a iniciátoru Národní politiky podpory kvality, který velmi pomohl při nastavení pravidel a kritérií tohoto nového ocenění. Věřím, že se Amabasador kvality ČR pro firmy stane atraktivním kláním, které stojí za to absolvovat a usilovat o příčky nejvyšší. Ten, komu jde o kvalitu, je vždy trochu napřed před těmi, kteří se o ni začnou zajímat tehdy, až jim „teče do bot“.

za rozhovor poděkoval Martin Šimek

Slovo ke dni

  • Roboti zatím nepomohou

    Politici přišli se skvělým nápadem zkrátit lidem pracovní dobu. Čekali, že jim to přinese tolik potřebné volební preference a nic je to nebude stát. Jenže narazili na nepochopení. Jen 18 procent firem na tento návrh odpovědělo, že jim nevadí. Ostatním by to v době, kdy sehnat další zaměstnance na pacovním trhu je téměř nemožné, přineslo větší či menší problém. Zvýšením produktivity práce by to řešit nešlo, roboti připravení zaskočit za lidský faktor rovněž nejsou k dispozici. A samotní pracovníci rovněž nejsou nadšeni z toho, že by se jim zkrátila mzda. Zdá se, že Česká republika ještě není na 35 hodinový týden připravena. Jedině, že by navrhovatelé přišli s nějakým převratným nápadem, o němž by dokázali společnost přesvědčit. Nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Pro lepší budoucnost České republiky: připravena je inovační strategie na období 2019–2030 19. únor 2019

Ekonomika České republiky a v rámci toho šance na jistoty života od vzdělanostní úrovně až po příležitost k důstojnému stáří by se měla rozvíjet strmějším tempem, pokud se máme dostat mezi několik nejvyspělejších zemí starého kontinentu. Hledají se cesty, jak umocnit potenciál lidského kapitálu, jak s ním hospodařit, aby se zúročily například možnosti podnikání, vědy, výzkumu, jak vnímat a podpořit inovační aktivity napříč obory, a tak, aby technologické ambice, které historie nazve další revolucí, pozvedly v konečném důsledku životní úroveň lidí zase o stupeň výše. Na vládní úrovni je připravena nová strategie.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300

INZERCE