INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

Ing. Jaroslava Valová kopieIng. Jaroslava Valová Prohlíželi jsme v redakci fotografie k tomuto rozhovoru. Jé, tuhle kuchyň bych chtěla mít. A takhle bych si chtěla zařídit příští koupelnu, nadšeně projevovala své emoce kolegyně. Dali jsme jí za pravdu. Promyšleností a elegancí jednotlivých sestav nás společnost SIKO KOUPELNY a.s. uchvátila. Mně se navíc do každé té fotografie promítají okamžiky příběhu, který tato značka na náš trh přinesla, příběhu o odvaze, práci i štěstí, které přeje jen těm připraveným. V tom příběhu se zrcadlí mnohé myšlenky, názory, zkušenosti zakladatelky Ing. Jaroslavy Valové. A tak jsem této neobyčejné ženě, proslulé svou odhodlaností a pílí, opět položila několik otázek:

SIKO KOUPELNY a.s. jste úspěšně založila, vedla a nyní ji postupně předáváte nástupcům, svým dětem. Není to ideální řešení, šťastná životní cesta, cosi, co se dá těžko pojmenovat? Není to úžasné? Ne každé rodinné firmě se podařilo tímto způsobem zapsat se do dějin podnikání...

Na počátku jsme vlastně netušili, do čeho se pouštíme. Přesto jsme do zahájení podnikání dali veškeré své tehdejší rodinné úspory, včetně peněz z vkladních knížek dětí. Do práce se musela vrhnout celá rodina. Nasazení všech bylo extrémní a vybralo si to i svoji daň. Rozpadlo se nám manželství v době vysokého zadlužení, jeden syn se v této situaci rozhodl nedokončit inženýrská studia a plně se věnovat podnikání, druhý syn při podnikání sice inženýrská studia dokončil, ale jeho manželství zátěž také nevydrželo. Dcera studovala až s odstupem času oproti svým vrstevníkům. Dá se říci, že podnikání nám hodně vzalo, ale určitě nám také hodně dalo. Pro nás všechny to znamenalo semknutí rodiny a pro mne jako matku to bylo velké štěstí, že jsem téměř po tři desetiletí měla všechny tři děti v každodenním kontaktu, mohla s nimi při práci trávit spousty času, společně se radovat z postupného úspěšného budování firmy i z bezproblémového mezigeneračního předání.

Chod firmy jste však nepustila ze zřetele, stále se účastníte mnoha aktivit, přicházíte s nápady, dáváte názor k úvaze, a především reprezentujete. Byla jste a zůstáváte tváří vaší společnosti. Jste nyní bez starostí?

Nadále se účastním strategických porad, řeknu si své, mentoruji a sleduji dění více z povzdálí. Snažím se předávat nabyté zkušenosti z businessu rodinných firem dál, jsem často v roli řečníka i hosta na nejrůznějších konferencích a summitech. Moje aktivity mají přesah i do dalších oblastí. Uvědomujeme si, že ne všichni mají stejné možnosti. A proto podporuji užitečné charitativní projekty v různých oblastech, snažím se pomáhat těm, kteří pomoc skutečně potřebují. Např. nadaci Dobrý anděl podporujeme jedním milionem korun ročně, z dalších je to například Fond ohrožených dětí, Pomoc ženám s rakovinou prsu atd. Angažuji se v záchraně památek i v pomoci seniorům. Bez starostí rozhodně nejsem, odpočívání nemám v genech.

001Plány, strategie, záměry, sny, to je jedna věc podnikání, druhou záležitostí je realita. Co je důležité při jejich propojování? Zdravý selský rozum, chuť zkoušet, nepřeceňovat se, vášeň, umění dobře hospodařit s časem i financemi, nenechat se odradit a nebát se proher? Co bylo pro vás zásadní při vstupu do businessu a co dnes, po letech zkušeností?

Hned na začátku podnikání jsme rychle pochopili, že nejdůležitější je myslet hlavou zákazníka a neustále se přesvědčovat, jestli rozumíme jeho potřebám a jestli on rozumí nám.
Jako podnikatel je třeba mít pod kontrolou rovnováhu mezi odvahou a opatrností, být pořád kvalitně připraven i na dobu, kdy se nedaří, jít urputně za svou vizí a pamatovat, že poctivost se vyplatí. V řízení lidí platí, že manažer by měl být především psycholog. Také být za každé situace příkladem, nepovyšovat se a všechny kolem sebe učit „myslet na druhého v řadě“. Tím se vytváří prostředí vzájemného respektu a týmové práce.

Mladí lidé, kteří do businessu vstupují, neradi poslouchají rady starších, hledají svoji vlastní cestu. Přesto, o čem by měli přemýšlet a nač by neměli zapomínat?

Za posledních 20 let se toho hodně změnilo, vývoj jde stále rychleji kupředu. A tomu všemu se lidé v businessu budou muset umět operativně přizpůsobit a na změny operativně reagovat. Myslím si, že i přes pokroky v technologiích bude stále platit, že manažer musí být příkladem ostatním, dbát na disciplínu, respektovat názor druhého, mít respekt k autoritám, umět komunikovat a nadchnout lidi kolem sebe. Vidím, že často mladí lidé přicházejí bez patřičné pokory a tyto vlastnosti jsou jim cizí. Ale není to jejich vina. Domnívám se, že v přípravě na život dnes bohužel v řadě případů selhává rodina i škola.

011Co považujete za základ současného úspěchu v podnikání vaší společnosti?

Klíčové se jeví rozhodnutí významně rozšířit SIKO nabídku, po léta ryze orientovanou na koupelny, také o kuchyně. Postupně se totiž ukázalo, že naši zákazníci, ve stejnou dobu jako novou koupelnu, často řeší právě novou kuchyň či její rekonstrukci. Právě proto vznikl velmi úspěšný projekt ucelených koupelnových a kuchyňských konceptů, sladěných do různých stylů. Našli jsme to, co zákazníky baví a líbí se jim. Celý koncept nové koupelny i kuchyně jim navrhneme a vyladíme do posledního detailu ve stylu, který mají rádi.
Skutečným vyznamenáním i uznáním obchodního úspěchu celého SIKA bylo osobní pozvání majitele španělské firmy ROCA k účasti oslav 100. výročí této světoznámé značky na trhu. Byli jsme jediní reprezentanti z České republiky mezi klíčovými manažery z celého světa, zastupujícími globální významné koupelnové značky. Všichni mluví o našem konceptu jako o tom nejlepším, co kdy viděli.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Na svátky otevřeno?

    Na stole je opět zákon o regulaci otvírací doby. Část poslanců si přeje, aby obchody mohly mít otevřeno bez omezení, tedy i o státem uznaných svátcích. Pokud jde o voličskou veřejnost, ta si v drtivé většině přeje totéž. Nejde jen o to, že dnes člověk neví, kdy která prodejna zavírá a kdy ne, ale legislativní zásahy do svobodného podnikání z principu měly skončit s totalitou. Při omezení prodejní doby se údajně vycházelo z práva zaměstnanců na odpočinek. Ne všech, pouze ve velkých obchodech. U těch s menší prodejní plochou nikoli stejně jako v jiných oborech činnosti. Všichni víme, že v této zemi platí zákoník práce, který jasně říká, kolik hodin musí lidé pracovat. Kdo chce být na pracovišti o svátcích, může, ale musí však dostat k základní odměně i náležitý příplatek. Proto mnozí pracovníci víkendové a sváteční směny vyhledávají....

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE