INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

petr studnicka 03 kopiePetr StudničkaKrčmy a hostince, jak je známe z televizních pohádek, se už „nenosí“. Moderní cestovní ruch je sofistikované odvětví podnikání, které potřebuje vysokoškolsky vzdělané odborníky. Ať to jsou šéfové hotelů, majitelé penzionů, vizionáři gastronomie, nebo mistři cukráři, jež šíří slávu české kuchyně světem. Stejně tak jsou potřeba obětaví manažeři cestovních kanceláří, organizací nejrozmanitějšího typu až po nadšence regionálního turizmu nebo organizátory kulturních a společenských akcí. Služby přispívající k rozvoji naší ekonomiky vyžadují kapacity, jejichž jednoznačnou přidanou hodnotou a samozřejmostí je ucelené vzdělání. To jim systematicky již dvě desetiletí umožňuje Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. S jejím jednatelem a a vedoucím katedry hotelnictví Ing. Petrem Studničkou, Ph.D., jsem hovořila právě při příležitosti 20. narozenin známé školy:

Vysoká škola hotelová je jednou ze soukromých vysokých škol, která má výborný zvuk. A nejen to – povznesla obory hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu do nových dimenzí, připravuje budoucí odborníky na významnou oblast služeb v rámci české ekonomiky podle moderních principů a trendů. Proč je mezi uchazeči o studium takový zájem?

Cestovní ruch je třetím nejvýznamnějším ekonomickým sektorem po automobilovém a petrochemickém průmyslu v globálním měřítku z hlediska zaměstnanosti. V Česku v něm pracuje oficiálně vykazovaných čtvrt milionu osob, dalších zhruba 30 % v oborech hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu působí neoficiálně. Jde o perspektivní obory, neboť vzrůstá disponibilní volný čas a lidé rádi cestují a poznávají nové destinace cestovního ruchu. Je otázkou, zda cestovní ruch nepatří již mezi nezbytné potřeby.

Na trhu jste rovných 20 let. Jakými milníky jste prošli?

Zásadním milníkem bylo samotné rozhodnutí v roce 1998, když to umožnil zákon o vysokých školách, transformovat vyšší odbornou školu ve Vysokou školu hotelovou v Praze, která zahájila svou činnost v roce 1999 díky odvaze jejího zakladatele, docenta Miroslava Čertíka, po získání státního souhlasu a udělení akreditací. Dalším významným krokem byla průběžná obhajoba akreditací studijních oborů v prezenční i v kombinované formě studia jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském stupni studia. Od roku 2010 byla zahájena výuka plnohodnotného bakalářského oboru Hotelnictví i v anglickém jazyce. V roce 2015 došlo ke změně vlastnické struktury, kdy se novým majitelem vysoké školy stala společnost L-BILG s.r.o. Ing. Juraje Tinky. Jediným jednatelem společnosti jsem od roku 2017 já sám. Zásadní bylo získání akreditací zcela nových studijních programů od Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v roce 2018, podle kterých probíhá výuka od akademického roku 2018/2019. Akreditovány máme studijní programy Hotelnictví, cestovní ruch a marketing v bakalářském a navazujícím magisterském stupni v českém jazyce v prezenční i v kombinované formě studia a studijní program Hospitality Management v bakalářském stupni v anglickém jazyce v prezenční formě. V loňském roce jsme získali od Asociace hotelů a restaurací ČR dokonce titul Škola roku, čehož si nesmírně vážíme.

V názvu školy je slovíčko hotelová. Co je typické pro hotely v České republice? Jaký význam v cestovním ruchu a kongresovém turizmu hrají?

017Hotel je definován jako hromadné ubytovací zařízení s minimálně deseti pokoji, které poskytuje přechodné ubytování za úplatu a poskytuje ubytovací, stravovací a další doplňkové služby, přičemž se dělí do pěti tříd označených hvězdičkami. V České republice je asi 2500 hotelů, zhruba čtvrtina z celkového počtu hromadných ubytovacích zařízení. Z tohoto počtu je přibližně 750 čtyř a pětihvězdičkových. Průměrná kapacita je okolo 60 lůžek a největší koncentrace hotelů je na území hlavního města Prahy, v horských oblastech a lázeňských místech. Hotely významným způsobem ovlivňují konkurenční postavení destinací cestovního ruchu nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Jako součást suprastruktury cestovního ruchu ovlivňují nabídku a rozhodování hostů, ve které destinaci stráví svůj pobyt a za jakým účelem. V kongresovém turizmu jsou neodmyslitelnou součástí řetězce poskytovaných služeb, zde je významné postavení Prahy, ale i Brna jako významné veletržní destinace cestovního ruchu.

Vašimi absolventy je řada významných osobností, ať již šéfů marketingu, či obchodních ředitelů v hotelích, šéfkuchařů, osobitých cukrářů, odborníků na lázeňství. Takové reference jistě nejsou k zahození...

Vysokou školu hotelovou v Praze ročně úspěšně absolvuje okolo 250–300 studentů. Na řadu z nich jsme náležitě pyšní díky jejich úspěchům v oboru. Tři z absolventů – Tomáš Blabla, Tomáš Kolařík a Martin Kocourek – nás společně nominovali do soutěže Škola roku. Eva Dvořáková vede slavné hotely v Praze a Mariánských Lázních, Jaromír Pažout působí ve společnosti Bookassist Czech Republic & Slovakia, Miloš Kopal je manažerem společnosti Nestlé Česko, Lukáš Kunst je kastelánem hradu Karlštejna a takto bych mohl pokračovat dál. I já sám jsem absolventem Vysoké školy hotelové v Praze, doktorské studium jsem si doplnil v oboru Cestovní ruch na Ekonomické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.

Vedete studenty také k podnikavosti a podnikání?

Určitě se snažíme vést studenty k samostatnosti, podnikavosti a vlastnímu podnikání. Řada z nich provozuje vlastní penziony, hotely, restaurace, ale i cestovní agentury či marketingové společnosti. Studenti se často podílejí také na vedení rodinných podniků, a navazují tak na tradici svých předchůdců. A relativně vysoký počet našich studentů působí dlouhodobě v zahraničí, ať už v blízkém, jako jsou Slovensko, Rakousko, Německo nebo Spojené království, tak ve vzdáleném, jako je Mauricius, Čínská lidová republika nebo Spojené státy americké. Všem upřímně přeji, ať je práce baví a ať jsou v ní úspěšní!

A kdo projevuje větší zájem o vzdělání? Dívky, nebo mladí muži?

U nás je situace vcelku jasná, zhruba 70 % studentů jsou ženy, zbylých 30 % připadá na muže. Nicméně s ohledem na náročnost oboru je z hlediska absolventů více slyšet o úspěších našich studentů a absolventů než studentek a absolventek. U interních akademických pracovníků absolutně splňujeme rovnoprávnost pohlaví, protože je u nás 18 mužů a 18 žen, kteří působí na šesti katedrách.

Čemu se u vás mohou přiučit ti zkušenější, lidé z praxe, kteří se rozhodli zvýšit si kvalifikaci?

Jednoznačně si rozšíří své znalosti o oblast ekonomických disciplín, prohloubí si povědomí o specifikách podnikání v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii, obohatí si jazykové znalosti a samozřejmě díky kontaktům s ostatními studenty využívají i obchodních příležitostí. Pro řadu z nich je velkou výzvou zpracování bakalářských a diplomových prací, ve kterých se zaměřují na své podnikatelské záměry, marketingové plány či výstavbu vlastních ubytovacích či stravovacích zařízení. Řada studentů k nám přichází proto, aby se dozvěděli novinky z oboru, ve kterém neabsolvovali své vzdělání a dříve v něm nepůsobili.

Škola má řadu partnerů. V čem pro vás jsou nepostradatelní?

Partneři školy spolupracují při pořádání významných akcí, jako jsou mezinárodní vědecká konference Hotelnictví, turizmus a vzdělávání nebo každoroční tematicky zaměřená kulinářská akce v polovině května. Účastní se například jako členové komise Studentské vědecké a odborné činnosti. Mají možnost prezentovat své společnosti a nabízené zboží a služby ve výuce. Získáváme od nich návrhy témat bakalářských a diplomových prací i zpětnou vazbu, na co se máme ve výuce více zaměřit a co už není nutné zdůrazňovat. Významní představitelé našich partnerů jsou členy Správní rady a Akademické rady a mají tak možnost získávat aktuální informace o dění ve škole. Generálním partnerem, se kterým dlouhodobě a intenzivně spolupracujeme, je společnost Regata Čechy, provozující hotely u Máchova jezera a v Peci pod Sněžkou, jejíž předseda představenstva Ilja Šedivý je předsedou Správní rady Vysoké školy hotelové v Praze. U řady partnerských společností vykonávají naši studenti praxe.

Může si škola přivydělat nějaké peníze třeba cateringovými službami? Třeba vyjít vstříc firmám při oslavách, konferencích, obchodních prezentacích?

Škola je závislá z hlediska finančního zejména na školném od studentů, s výjimkou ubytovacích stipendií nemáme nárok na žádné dotace ze státního rozpočtu. Snažíme se generovat i další příjmy, především krátkodobým pronájmem prostor ve škole, v omezeném rozsahu zabezpečujeme pro dlouholeté partnery i cateringové služby. Prodáváme vlastní publikace a část finančních prostředků získáváme i díky řešení výzkumných projektů, ať už z národních výzev, anebo v rámci smluvního výzkumu. Příspěvky z veřejných zdrojů jsou poskytovány na zahraniční mobility jak studentů a absolventů, tak zaměstnanců v rámci programu Erasmus+.

Oslavy dvacetiletí se nesly ve stylu retro kulinářského umění a vzpomínek na jídelníček dnešních šedesátníků či milovníků české kuchyně. Co vy osobně oceňujte právě na ní?

Česká kuchyně patří mezi mé oblíbené, zvlášť pak v moderním pojetí. Ať chceme nebo ne, je nám blízká a na česká jídla a potraviny jsme zvyklí. Zaslouží si naši pozornost a péči. Jsem rád, že na podporu české gastronomie existuje projekt Czech Specials, stejně tak pozitivně hodnotím personál kvalitních restaurací, ale i hospod, pivnic, vináren či kaváren, které se snaží uspokojit přání a požadavky hostů. Za poslední léta se situace opět zlepšila a věřím, že tento trend bude pokračovat i nadále. Je i na školství, aby vychovávalo kvalitní absolventy, kteří působí s hrdostí a nadšením v hotelnictví, gastronomii a cestovním ruchu. Rovněž je nutné podporovat talenty a umožnit jim další růst a rozkvět v jejich práci. Děkuji tímto všem, kterým na české gastronomii a tuzemském hotelnictví opravdu záleží a pracují v nich s radostí.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Pétangue v našem městě

    Žiji sice v malém, ale pěkném městečku v malebném na okraji křivoklátských lesů, rodišti svatého Václava. Když člověk sem přijíždí, dostane se mu informace, že máme v Evropské unii družební partnery, jednoho v Německu a druhého ve Francii. Zřejmě proto se radnice rozhodla vybudovat za domovem důchodců hřiště pro pétangue. Chodím denně okolo, ale ještě jsem nikdy neviděl nikoho, kdo by si tam hrál, ať dospělý nebo dítě. Asi u nás chybí ta pravá cílová skupina. Podobně to bylo v socializmu. Mezi disciplínami ve Sportce se objevily gorodky. Nikdo nevěděl, co to je, natož aby znal pravidla, tím méně, aby potkal člověka, který se jim věnuje. Možná je hráli sovětští lidé, když je krutá zima odřízla od povinností a jiné zábavy. Pétangue a gorodky mají společný ideový základ. Proto mám dojem, že se sice v našem životě hodně změnilo, některé...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE