INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Zuzana Synková kopieZuzana Synková Kdybych se jako vlastník firmy, jež vyrábí třeba originální bylinné čaje nebo designové košíky na ovoce, rozhodla proniknout na zahraniční trh, obrátila bych se určitě co nejdříve na CzechTrade. Snažila bych se zjistit, jakou mám šanci oslovit zákazníky v Evropě nebo v Austrálii, jakou možností jsou kontakty, jež zahraniční kanceláře této státní agentury mají. Know-how, které odborníci z CzechTradu za léta působení doma i za hranicemi naší vlasti nasbírali, je nezastupitelné. Pomohlo řadě českých vývozců. Součástí aktivit je výrazný marketing CzechTradu. Ing. Zuzany Synkové, ředitelky odboru marketingu a analýz, jsem se zeptala:

Agentura CzechTrade je kus vašeho profesního života. Co vlastně marketing v tomto případě obnáší a jaké vývojové etapy má za sebou?

CzechTrade pro mě opravdu znamená kus života. Začala jsem zde pracovat v lednu 2000 a prošla si nejrůznějšími pozicemi, z nichž klíčové byly pozice exportního konzultanta a čtyřleté působení v zahraniční kanceláři v Německu. Je to dlouhá doba, po kterou se CzechTrade v průběhu času hodně měnil, a mě bavilo, vlastně stále baví, být u toho. Marketing mám na starosti od roku 2013 a za tu dobu jsme ušli kus cesty. Byť působíme v oblasti státní správy, pojetí marketingu CzechTrade má blízko k tomu komerčnímu. Máme jednotný vizuální styl, zajímavé mediální projekty, online kampaně, plně funkční CRM systém a nabídku služeb nastavenou tak, aby reflektovala potřeby klientů, tedy exportérů jakékoliv velikosti a fáze zralosti.

Obor, který vám přirostl k srdci, svým způsobem propojuje všechny větve činnosti CzechTradu. Co je především jeho cílem?

Cílem je pochopitelně klient. V našem případě úspěšný exportér, spokojený s pomocí CzechTrade. A pokud si to nenechá pro sebe, tím lépe. Jde nám o to, aby firmy CzechTrade braly jako partnera, který jim umí poradit a se kterým ho pojí společný cíl – úspěch v zahraničí. Nejlépe funguje příklad a dobrá zkušenost, proto sdílíme úspěchy firem, a snažíme se tak inspirovat další.

V hledáčku agentury je pomoc českým exportérům, ať na domácí, nebo zahraniční půdě. Jak v tom figuruje právě marketing?

V centru všech našich aktivit je český exportér. Jemu je uzpůsobena nabídka služeb. Neděláme nic, co by firmám nepřinášelo konkrétní užitek, takzvaně akce pro akce, ani si neděláme čárky za projekty, které vypadají dobře na papíře, ale v praxi nefungují. Nebráníme se ničemu novému, zkoušíme nové projekty, všechny ale objektivně vyhodnocujeme. Pokud nefungují, příště zvolíme jinou cestu. Firmám nenutíme různé balíčky služeb a podobně, ale vyslechneme si, co potřebují a kam míří, a společně pak připravíme strategii firmě na míru. Každoročně si nezávislým průzkumem také ověřujeme, jaké jsou preference firem, ať z hlediska teritorií, nebo služeb, které jim je schopen stát v oblasti podpory exportu nabídnout.
V zahraničí zase pomáháme prodávat dobré jméno České republiky a prezentujeme obory, ve kterých vynikáme v celosvětovém měřítku, a samozřejmě také konkrétní české výrobce. Cílem je vzbudit zájem zahraničních obchodních partnerů o české výrobky a služby. Parketou CzechTradu jsou v tomto smyslu B2B aktivity, které umíme velmi dobře a které hlavně přinášejí konkrétní výsledky. Tím, že jsme za poslední dobu hodně aktivní v rámci ETPO, což je sdružení evropských agentur na podporu obchodu, právě jako je CzechTrade, máme možnost si ověřovat, že na to jdeme dobře. V něčem dokonce výrazně vynikáme v evropském porovnání – např. máme propracovaný systém exportního vzdělávání a efektivně podporujeme průmyslový design.

Když shrnete výsledky za letošní rok, z čeho máte největší radost? Naučily se vás vnímat i menší rodinné firmy, které uvažují o vývozu?

Každý úspěch firmy, která s námi spolupracovala, nás moc těší. U těch nejmenších rodinných firem je radost o to větší, že firma musela vynaložit hodně velké úsilí, aby uspěla. Ve srovnání s velkými firmami má mnohem menší tým lidí, menší finanční prostředky, ale o to větší snahu. Samozřejmě musí mít nějaké reálné předpoklady, aby se mohla pustit na zahraniční trh. Něco zvládnou tyto firmy samy, jinde jim pak pomůžeme my, hlavně jde o prošlapání cesty na zahraničním trhu a pomoc se získáním kontaktů.
A jak bych shrnula letošní rok? Pomalu se blíží ke konci, takže představu už mám. Byl náročný, ale hlavní akce už máme za sebou. Tradiční únorové setkání Meeting Point CzechTrade, kdy firmy konzultují své exportní záměry se všemi 50 řediteli zahraničních kanceláří a navazující společenské kontakty s klienty v pražském Mánesu, se i letos povedlo na výbornou. Ale nejvíc mě potěšila akce, která byla pro nás letos novinkou a na jejíž přípravu jsme měli hodně málo času – byl to Designblok. Letos poprvé jsme jako agentura vystavovali na prestiž­ním designérském veletrhu v říjnu v Praze. A protože průmyslový design, který úzce souvisí s exportem, výrazně zvyšuje šance firem na úspěch v zahraničí, podporujeme už deset let, přítomnost na Designbloku dala této aktivitě jiný, konkrétní a zcela praktický rozměr. Jde nám o propojení firem a designérů, což se nám daří a tady jsme to mohli konečně předvést. Ohlasy firem byly skvělé a skvělá byla i spolupráce s organizátory Designbloku. Příští rok to chceme zopakovat.

Působit v exponované manažerské pozici pro ženu-matku není vždy nejjednodušší. Jak důležitá je pro vás organizace času? A čemu vás to ve vaší profesi naučilo?

Ano, jsem žena-matka, konkrétně desetiletých dvojčat, a čerstvě taky spolumajitelka štěněte! Lze to skloubit tak, aby vše fungovalo jak v práci, tak doma. Chce to ale zaměřit se na to důležité a umět vytěsnit to nepodstatné. Nezdržovat se zbytečnostmi a pochopitelně pracovat s časem. A to dost důsledně. Mateřství mě vrátilo na zem. Umím rozlišit, co ještě zvládnu, a do čeho už si nemůžu dovolit jít, protože doma na mě čeká rodina, která mě potřebuje.
V práci beru jako naprosto nejdůležitější tým lidí kolem mě. Každý má své kvality a schopnosti, každému je potřeba se individuálně věnovat a vedle jeho předností znát i jeho nedostatky a slabiny. Je to náročné, ale podmínky, které se pro tým podaří vytvořit a respektování každého jednotlivce, dávají dohromady úspěšně fungující celek.
Občas ocením, že bydlím za Prahou a do práce dojíždím. Cestou mám totiž možnost přepnout z manažerky na mámu!

otázky připravila Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Klimatický balíček přijde draho

    Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů stoupne během příštích deseti let na 22 procent. Letos má dosáhnout 15,6 % z veškeré spotřebované energie. Pro někoho je tento cíl málo smělý. Jenže, jak uvedl ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, každé procento nad hodnotu 20 % si vyžádá podporu 30 miliard korun. Odhaduje se, že z veřejných prostředků půjde na obnovitelné zdroje až 900 miliard Kč. Mám v dobré paměti ujišťování ekologů, že postupně se náklady na „čistou“ energii budou snižovat, až budou srovnatelné s ostatními. Zatím to vypadá, že daňový poplatník, podnikatel i běžný spotřebitel, bude obnovitelné zdroje dotovat čím dál víc. A pak je tu druhý problém: Už dlouho víme, že obnovitelné zdroje, například používání řepky v dopravě, může být spíš na škodu než ve prospěch přírody i lidí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE