INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Grafton Martin MaloMartin MaloNezaměstnanost klesla na rekordně nízkou úroveň, práci dostali všichni, kteří opravdu byli ochotni pracovat. V personálních odděleních českých firem však často museli při náboru lidí „přivřít oko“ a snížit nároky. Dočasně, protože situace na pracovním trhu se začíná měnit. Vyplývá to z rozhovoru s Martinem Malo, výkonným ředitelem agentury Grafton Recruitment.

Mění se situace na pracovním trhu, nebo stále přetrvává vysoké napětí s převahou poptávky?

Převis nabídky pracovních míst nad poptávkou zájemců o zaměstnání je stále výrazný. Stejně jako v předchozích letech lidé chybí nejvíce ve výrobě a v informačních technologiích. Náš pracovní trh je vyčerpaný, a proto firmy musí nedostatek lidí řešit zejména náborem ze zahraničí. Nejde přitom už dlouho jen o pracovníky z členských států Evropské unie, ale i ze zemí mimo EU, například z Ukrajiny, Srbska, Gruzie, Běloruska či Filipín. Výrobní firmy také masivně investují do automatizace svých provozů.
Předpokládaný pokles českého exportu na klíčové zahraniční trhy může složitou situaci na českém pracovním trhu částečně zmírnit. Někteří zaměstnavatelé totiž v reakci na zpomalování růstu HDP a exportních aktivit České republiky začínají hovořit o možnosti budoucího nezvyšování výroby a s tím související stabilizací pracovní síly.

Jak se proměňují požadavky na zaměstnance a co lze v tomto směru očekávat během příštích několika let?

I když se s rozvojem technologií a adopcí automatizace a robotizace živě diskutuje o změnách charakteru lidské práce a nových požadavcích na zaměstnance, zatím se v praxi žádná velká revoluce neděje. Naopak, firmy často snižují své nároky, aby byly vůbec schopné řadu pracovních pozic obsadit. Pochopily, že si lidi musí na potřebné znalosti a dovednosti připravit. V příštích několika letech však k významnějším posunům dojde. Některé pracovní pozice v návaznosti na nově implementované technologie zcela určitě zaniknou, nové se naopak objeví. Výhodu na trhu práce pak získají ti pracovníci, kteří jsou již dnes ochotni a připraveni se průběžně vzdělávat. Znalost technologií, kreativita a tzv. měkké dovednosti přitom budou zcela klíčové.

Proč dochází k rychlejšímu růstu nejnižších platů a k jakým důsledkům tento vývoj vede?

Je to jednoduché, nejníže honorované pracovní pozice na trhu práce chybí nejvíce, zaměstnavatelé proto v zájmu získání kvalitních pracovníků museli přistoupit k výraznějšímu zvyšování mezd. Kdo v tomto ohledu zaváhal, velmi rychle pocítil nedostatek. Důsledkem je dlouhodobý nepřirozeně rychlý růst průměrných mezd, snižování marží podniků a pomalejší růst produktivity práce.

V čem se čeští zaměstnavatelé přiblížili úrovni Západu a kde nás nejvíc tlačí bota?

Západu jsme se v každém případě přiblížili pracovním prostředím a rozmanitostí nefinančních benefitů. Mzdy se sice ještě v mnohých oblastech a segmentech nemohou se západoevropským nastavením srovnávat, důležitá však je úroveň života, kterou si za danou mzdu lze pořídit. A ta je u nás mnohdy vyšší než kdekoliv jinde na světě.

Komu hrozí, že bude z pracoviště vytlačen umělou inteligencí a roboty?

Jsou to zejména pracovní pozice, jejichž náplní je opakující se rutinní manuální práce, a to jak ve výrobě, tak i v kancelářském prostředí. Skenování faktur, vkládání dat do databáze, vytváření reportů, vyhledávání informací, to vše a mnohem více dnes již bez problémů zvládá robotický software. Automatizace zatím probíhá spíš na úrovni jednotlivých úkonů než celých pracovních pozic, v budoucnu je však potřeba počítat s tím, že se mnozí lidé budou muset přeškolit na nové kompetence a přesunout na nové úkoly.

Oznámkovali byste vládu za vytváření vhodného prostředí pro podporu zaměstnanosti a ekonomický rozvoj?

Řekl bych, že vzhledem k rekordně nízké nezaměstnanosti, která na našem trhu panuje už několik let, je vláda v tomto ohledu reakceschopná. Uvědomuje si, že lokální pracovní síla nepokryje potřeby zaměstnavatelů. Aby však mohl být současný ekonomický rozvoj zachován, bylo by vhodné zaměřit pozornost i na další aspekty, například na zjednodušení procesu zaměstnávání cizinců či podporu spolupráce vzdělávacích institucí a komerčních firem. Zaměstnavatelé hodnotí spolupráci se státní správou jako přinejmenším pomalou a neflexibilní.

otázky pokládal Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Klimatický balíček přijde draho

    Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů stoupne během příštích deseti let na 22 procent. Letos má dosáhnout 15,6 % z veškeré spotřebované energie. Pro někoho je tento cíl málo smělý. Jenže, jak uvedl ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, každé procento nad hodnotu 20 % si vyžádá podporu 30 miliard korun. Odhaduje se, že z veřejných prostředků půjde na obnovitelné zdroje až 900 miliard Kč. Mám v dobré paměti ujišťování ekologů, že postupně se náklady na „čistou“ energii budou snižovat, až budou srovnatelné s ostatními. Zatím to vypadá, že daňový poplatník, podnikatel i běžný spotřebitel, bude obnovitelné zdroje dotovat čím dál víc. A pak je tu druhý problém: Už dlouho víme, že obnovitelné zdroje, například používání řepky v dopravě, může být spíš na škodu než ve prospěch přírody i lidí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE