INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Význam tzv. futureskills – dovedností budoucnosti – sílí ve všech oborech. Digitální gramotnost nebo schopnost sebeřízení jsou pro chod firmy zásadní. Učí se nejlépe přímo v praxi, většině nových pracovníků ale chybí.

Nedostatek měkkých dovedností, a tím i nižší výkon v prvním zaměstnání přiznává až 72 % lidí. „Mladí lidé se na trhu práce cítí zpočátku nejistí. Potřebují trénovat práci ve skupině, naučit se pracovat s různými zdroji a umět si je také nalézt, nebát se komunikovat a oslovit i cizího člověka s prosbou o radu nebo konzultaci. Mezery mají především v komunikačních dovednostech a v práci s technologiemi. Smartphone mají většinou na zábavu, ale dost často jim dělá problém ověřit si správnost informací, které na internetu konzumují, nebo pracovat v různých nástrojích pro spolupráci a efektivitu jako například tabulkové editory nebo sdílení dokumentů,“ poukázala realizátorka programu Samsung Tvoje šance #futureskills Lucie Mairychová.

V době turbulentních změn na trhu práce jsou to právě dovednosti budoucnosti, které spojuje kontinuita. Člověka budou provázet v každém odvětví celý profesní život. „Dynamika moderního trhu práce vytváří tlak na schopnost učit se novým věcem u všech pracovníků. Nikdo nemá jistotu, že současné pracovní postupy budou za pár let stejně funkční. Vzhledem k rychlé automatizaci společnosti nejspíš nebudou. Tvrdé dovednosti jako digitální gramotnost je proto třeba neustále posouvat a ‚aktualizovat‘. Oproti tomu měkké dovednosti, jako komunikaci s lidmi, práci v týmu, být empatický a uvědomovat si rozdílnosti každého jednotlivce, se nejspíš budou hodit stejně i v budoucnosti,“ uvedla Lucie Mairychová.

Ani zaměstnanci se neobejdou bez podnikavosti a schopnosti rychle se přizpůsobit novým podmínkám. „Požadavek na flexibilitu zní v inzerátech jako klišé, ale jde o jednu z nejžádanějších dovedností. Umět reagovat na nečekané situace, vymyslet řešení a přicházet s inovacemi, to jsou schopnosti, které dnes vedou k úspěchu každého pracovníka. Netýká se to jen podnikatelů, ale i zaměstnanců, zvlášť těch na částečný úvazek nebo externistů, kteří se na trhu práce musí umět prezentovat stejně jako osoby samostatně výdělečně činné,“ potvrdila kariérová koučka programu Samsung Tvoje šance #futureskills Petra Drahoňovská.

Vyvážený mix tvrdých a měkkých dovedností, futureskills, je základním vkladem úspěšného pracovníka. Zatímco tvrdé dovednosti člověk získá studiem, ty měkké piluje nevědomky už odmala, a to při společné hře, sportu nebo práci ve skupině. „Příležitostí, jak se učit měkké dovednosti, je dost a nezáleží na penězích. Spousta aktivit a rozvojových programů pro mladé lidi je v dnešní době zdarma, stojí jen čas a energii. Důležité je donutit se vystoupit ze své komfortní zóny a nebát se být aktivní. K rozvoji měkkých dovedností je skvělý sport, v němž se už malé děti učí vytrvalost, soustředění, zdravou soutěživost, chuť vymýšlet nová řešení nebo dotahovat úkoly do konce. Ve škole během týmových projektů si zase děti cvičí komunikaci, empatii nebo organizaci práce a času. Pro středoškoláky a studenty vysokých škol jsou skvělé výměnné studijní pobyty v zahraničí,“ vyjmenovala Lucie Mairychová.

Komunikace, práce v týmu, vnitřní motivace, hledání nových řešení, umění učit se nebo finanční gramotnost, to všechno zahrnují dovednosti budoucnosti. Jak si ale všímají kariéroví poradci, i tyto nároky na pracovníky během korony nabraly nový směr. „Futureskills se vyvíjejí v závislosti na technologickém pokroku a vývoji společnosti, proto je schopnost učit se celoživotní nutností. Covid-19 urychlil pružný přístup firem v řízení projektů na dálku, komunikaci na dálku a pomohl tyto trendy, které tady jsou už přes deset let, rychleji absorbovat i v jinak velmi konzervativních prostředích. Při online náborech, během schůzek s kolegy nebo při různých školeních je žádoucí profesionální přístup k online komunikaci a zvládání etikety online prezentace,“ upozornila Petra Drahoňovská. Pohled na komunikaci se podle ní mění také v rámci narůstající diverzity pracovních týmů. „Nejen genderově, ale i věkově, regionálně, zdravotně. Firmy potřebují nabírat různorodé skupiny lidí, s různým myšlením a nápady a pracovníci se musí naučit v nich fungovat,“ dodala poradkyně.

Možnosti uplatnění a způsoby spolupráce jsou na trhu práce větší než kdy dřív. Ten, kdo se dokáže zorientovat v pestrosti nabídek a osvojí si dovednosti budoucnosti, si z nich bude moct vždy vybírat. „Fenoménem současnosti je digitální nomádství, kdy lze pracovat odkudkoli pro kohokoli po světě jen díky připojení k internetu. Dlouhodobým trendem je pokles nabídky plných úvazků, a naopak nárůst v segmentu externích spoluprací. Firmy se tak chrání nejen z důvodů neočekávaných výkyvů na trhu, roli hraje také automatizace mnoha procesů a nabírání lidí pouze na určité specializované vstupy. Při takové práci, stejně jako v práci ‚na dálku‘, je nutné naučit se sebeřízení a sebemotivaci. Firmy stále častěji sázejí na neformální prostředí, které dává zaměstnanci svobodu v rozhodování, s tím na něj ale také přenáší velkou zodpovědnost,“ popsala Petra Drahoňovská.

(tz)

V tiskové zprávě byla použita data Central YMCA – Two Futures Report: The Lost or Found Generation (2015).

Slovo ke dni

  • Ochlazení z Bruselu

    Svět se dostal do bezprecedentní situace. Kdo by před rokem řekl, že Evropská unie bude firmám a lidem nakazovat, jak si mají zatopit. Kolik stupňů Celsia bude v pořádku, kolik ne a kdy si budou teplomilní hříšníci koledovat o trest. Vracíme se tak do časů direktivní ekonomiky, do dob, kdy strana a vláda nařizovala, co kdo smí a nesmí. V kapitalizmu přece měla místo nařízení a zákazů usměrňovat chování společnosti neviditelná ruka trhu. Jenže ani ta, jak se ukazuje, nezískala plnou důvěru vedení. Ano, zemního plynu, elektřiny i dalších energií se nebude dostávat, ale s jeho kritickým nedostatkem roste jejich cena. Kdo tedy bude moci příští zimu topit „pánu Bohu do oken“? Myslím si, že skoro nikdo. Omezovat se ve spotřebě a snižovat náklady se stane nutností, pokud mají firmy a domácnosti přežít krizové období. Tento ekonomický zákon...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Formulace zásad mediační dohody 10. srpen 2022

V předchozích příspěvcích jsme se seznámili s těmi fázemi mediace, ve kterých IP mediátor navozuje pocit vzájemné důvěry a pozitivního ovzduší pro mediační jednání, nastavuje základní pracovní a společenská pravidla, a také aktivně naslouchá stranám a pojmenovává předměty jednání. Strany konfliktu však nebyly zatím připraveny spolu efektivně komunikovat a vzájemně si na­slouchat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3