INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

CyrrusFond Collectiv Art OPF je zajímavou příležitostí pro diverzifikaci investičního portfolia. Jde o podílový fond kvalifikovaných investorů specializovaný na nákup a prodej špičkových děl historického i současného českého umění, a to ve spolupráci s odbornými kurátory.

Investice do umění jsou navíc imunní vůči nestabilitě a kolísání na akcio­vých trzích, i proto mohou být dobrým doplněním investičního spektra.

Collectiv Art OPF vznikl pod křídly společnosti Cyrrus, aby klientům umožnil vstoupit do světa umění s cílem získat zajímavé zhodnocení. „Abychom dokázali vhodně nakoupit umělecká díla, spolupracujeme se skupinou partnerů, fondů a také s odbornými kurátorkami, které mají dlouhodobé zkušenosti s trhem umění. Díky tomu budeme schopni pořizovat umění s poten­ciálem zajímavého zhodnocení,“ vysvětlil jednatel Jiří Loubal. Pandemie covidu-19 přesunula velkou část obchodu s uměním na internet, čímž celý trh s uměním ještě více zpřístupnila a akcelerovala. Jen od roku 2020 vzrostl odhadovaný kumulativní obrat trhu o 29 %, když v roce 2022 dosáhl hodnoty 65,1 miliardy dolarů. Zpočátku bude fond směřován spíše konzervativní cestou, ale s přesahem do druhé poloviny 20. a do 21. století. „Chceme se však soustředit i na současnou nejmladší generaci, umělce a tvůrce, z nichž vyzařuje autenticita, osobitost, svébytný přístup v kontextu současného vizuálního umění,“ popsala Silvie Stanická, odborná kurátorka fondu.

Fond je vhodný jak pro investory, které v první řadě zajímá zhodnocení, tak pro milovníky umění. „Myslím si, že je to skvělý nástroj pro toho, kdo nemá vztah k umění a důležité je pro něj to, že je to investiční nástroj. Pak jsou to lidé, kteří mají umění rádi, ale třeba nemají dostatek finančních prostředků k zakoupení špičkových děl, a pak ti, kteří chtějí minimalizovat rizika spojená s nákupem umění,“ přiblížila odborná kurátorka fondu Mária Gálova, která má spolu se Silvií Stanickou na starosti výběr perspektivního umění do portfolia fondu.

Podílový fond Collectiv Art OPF operuje s minimálním investičním horizontem šesti let a funguje pod dohledem ČNB. Vstoupit do něj mohou pouze kvalifikovaní investoři, a to s minimální investovanou částkou 1 000 000 Kč. Oproti přímému nákupu uměleckého díla z galerie budou finance rozloženy mezi všechna díla ve fondu, což zmírňuje riziko tržních výkyvů.

„Strategie fondu je velmi prostá – dobře nakoupit a výhodně prodat v čase. Investice do fondu pochopitelně není otázkou měsíců, ale spíše let. Nevýhodou investice do umění je likvidita, která samozřejmě není okamžitá, a riziko falzifikátů. Proto má fond výhodu v tom, že je každé dílo posuzováno odbornými znalci,“ dodal Jiří Loubal.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE