INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

CyrrusFond Collectiv Art OPF je zajímavou příležitostí pro diverzifikaci investičního portfolia. Jde o podílový fond kvalifikovaných investorů specializovaný na nákup a prodej špičkových děl historického i současného českého umění, a to ve spolupráci s odbornými kurátory.

Investice do umění jsou navíc imunní vůči nestabilitě a kolísání na akcio­vých trzích, i proto mohou být dobrým doplněním investičního spektra.

Collectiv Art OPF vznikl pod křídly společnosti Cyrrus, aby klientům umožnil vstoupit do světa umění s cílem získat zajímavé zhodnocení. „Abychom dokázali vhodně nakoupit umělecká díla, spolupracujeme se skupinou partnerů, fondů a také s odbornými kurátorkami, které mají dlouhodobé zkušenosti s trhem umění. Díky tomu budeme schopni pořizovat umění s poten­ciálem zajímavého zhodnocení,“ vysvětlil jednatel Jiří Loubal. Pandemie covidu-19 přesunula velkou část obchodu s uměním na internet, čímž celý trh s uměním ještě více zpřístupnila a akcelerovala. Jen od roku 2020 vzrostl odhadovaný kumulativní obrat trhu o 29 %, když v roce 2022 dosáhl hodnoty 65,1 miliardy dolarů. Zpočátku bude fond směřován spíše konzervativní cestou, ale s přesahem do druhé poloviny 20. a do 21. století. „Chceme se však soustředit i na současnou nejmladší generaci, umělce a tvůrce, z nichž vyzařuje autenticita, osobitost, svébytný přístup v kontextu současného vizuálního umění,“ popsala Silvie Stanická, odborná kurátorka fondu.

Fond je vhodný jak pro investory, které v první řadě zajímá zhodnocení, tak pro milovníky umění. „Myslím si, že je to skvělý nástroj pro toho, kdo nemá vztah k umění a důležité je pro něj to, že je to investiční nástroj. Pak jsou to lidé, kteří mají umění rádi, ale třeba nemají dostatek finančních prostředků k zakoupení špičkových děl, a pak ti, kteří chtějí minimalizovat rizika spojená s nákupem umění,“ přiblížila odborná kurátorka fondu Mária Gálova, která má spolu se Silvií Stanickou na starosti výběr perspektivního umění do portfolia fondu.

Podílový fond Collectiv Art OPF operuje s minimálním investičním horizontem šesti let a funguje pod dohledem ČNB. Vstoupit do něj mohou pouze kvalifikovaní investoři, a to s minimální investovanou částkou 1 000 000 Kč. Oproti přímému nákupu uměleckého díla z galerie budou finance rozloženy mezi všechna díla ve fondu, což zmírňuje riziko tržních výkyvů.

„Strategie fondu je velmi prostá – dobře nakoupit a výhodně prodat v čase. Investice do fondu pochopitelně není otázkou měsíců, ale spíše let. Nevýhodou investice do umění je likvidita, která samozřejmě není okamžitá, a riziko falzifikátů. Proto má fond výhodu v tom, že je každé dílo posuzováno odbornými znalci,“ dodal Jiří Loubal.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3