INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

MR logotyp RGB copySoutěž MANAŽER ROKU vstoupila právě do fáze nominací a již nyní se do ní přihlásilo několik desítek osobností úspěšných firem. Potenciál vyššího počtu finalistů je přitom poměrně velký. V letošním roce se totiž soutěž zaměří nejen na podporu a zviditelnění vítězů a TOP desítku těch nejlepších, ale i na jednotlivá odvětví a jejich nejkvalitnější zástupce. Její organizátoři proto intenzivně oslovují zástupce jednotlivých odvětvových svazů a asociací s nabídkou, aby do pomyslného klání vybrali své nejlepší představitele a využili přínosu soutěže. O něm se vítězní manažeři odvětví vyjadřují velmi pochvalně a shodují se v tom, že jejím největším přínosem je setkávání se jak mezi lidmi ze samotných odvětví, tak zejména z jiných oblastí podnikání.

„Největším přínosem soutěže je možnost přenosu zkušeností mezi různorodými obory podnikání, což je zdrojem inspirace,“ řekl generální ředitel a jednatel Třineckých železáren Jan Czudek a vítězný manažer z loňského ročníku v odvětví Výroba kovů a hutních výrobků. Stejný názor má Jiří Holoubek, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti ELCOM a také nejlepší manažer v oboru Výroba elektrických přístrojů a zařízení. „Přínos soutěže vidím zejména v setkáních a komunikaci s manažery jiných průmyslových odvětví a dalších oblastí,“ potvrdil.

Na stejné vlně se nesou i vyjádření absolutní vítězky soutěže a vítězky v odvětví Výroba modelů, nástrojů a nářadí Zuzany Ceralové Petrofové, ředitelky a jednatelky PETROF, nebo generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti KOH-I-NOOR Holding Vlastislava Břízy - vítěze v kategorii Výroba a zpracování dřeva, a řady dalších úspěšných manažerů.

Osobitým způsobem vyjádřil svůj pohled na smysl soutěže generální ředitel AGRO Jesenice u Prahy Josef Kubiš, který se stal nejlepším manažerem v oblasti zemědělství. „Soutěž MANAŽER ROKU je jedna z mála, která seznamuje veřejnost s kladnými vzory, na rozdíl od politiků, a plyne z ní, že se dá i slušně podnikat a nemusí se jen krást a podvádět. Dobré příklady táhnou a takových soutěží je třeba více: ukázat veřejnosti, že na to máme a nemusíme mít pořád blbou náladu.“

Podstatné je, že soutěž MANAŽER ROKU nabízí vedle zviditelnění osobností zejména zmiňované vazby na další manažery z různých odvětví. Jako i v loňském roce proběhne proto také v rámci letošního slavnostního vyhlášení úspěšných 21. dubna 2016 v paláci Žofín akce pod názvem Hyde park. Na ní se sejdou právě finalisté a vítězové jednotlivých kategorií, kde budou mít možnost se prezentovat jak individuálně, tak upozornit na obory, které zastupují. Jednotlivé odvětvové svazy a asociace mají přitom možnost vystoupit na Žofíně v pozici Patrona odvětví. Přítomni budou vyhlašovatelé a organizátoři soutěže.

Samotní manažeři mohou využít jak tohoto setkání, tak i pozdějších neformálních diskuzí po skončení oficiální části galavečera.

Tím možnosti setkávání manažerů zdaleka nekončí. Spíše naopak. V průběhu roku dostanou řadu příležitostí jako členové Klubu Manažera roku. V minulém roce proběhla například řada zajímavých diskuzních setkání s vítěznými manažery, ale a také s hejtmany Moravskoslezského, Plzeňského či Středočeského kraje. Manažeři se sešli i v Liberci s hejtmany Hradeckého, Pardubického a Libereckého kraje a Klub Manažera roku měl své zasedání rovněž v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. To jsou jen vybrané aktivity Klubu manažera roku (KMR), který úzce spolupracuje s Českou manažerkou asociací. Právě ona je realizátorem soutěže a současně i jednou ze tří vyhlašovatelských organizací vedle Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Manažeři mají i možnost se zapojit do šetření, pořádaných v rámci KMR na témata související s aktuálním děním, a tím mají příležitost se dostat k exkluzivním datům.

Další informace lze najít na webových stránkách soutěže www.manazerroku.cz, kde jsou uvedeny jak zprávy ze setkávání manažerů, tak i informace o samotné soutěži a o možnosti, jak se do ní zapojit.

Poslání soutěže a její tradice:

Soutěž MANAŽER ROKU byla založena v roce 1993 jako počátek tradice hodnocení významných reprezentantů managementu v ČR. Je prezentací moderních metod řízení, vývoje a trendů. Umožňuje ocenit osobnosti managementu, prezentovat jejich výsledky širší veřejnosti a poukázat na jejich úlohu v rozvoji české ekonomiky a společnosti.  Postupně byla rozšířena i na další oblasti – kulturu, sport a veřejnou správu.

Podmínky pro účast v soutěži:

-  soutěžící je manažerem/manažerkou v organizaci zaregistrované pro danou činnost v ČR

-  manažerské funkce vykonává v ČR nejméně po tři roky (nemusí být občanem ČR)

-  podání písemné přihlášky do soutěže MANAŽER ROKU, která obsahuje vyjádření souhlasu s účastí v soutěži, závazek k uhrazení vložného a prohlášení o oprávnění používat osobní údaje

Harmonogram soutěže:

Nominační období:                                        říjen 2015 – únor 2016

Zpracování a podání přihlášek:                 listopad 2015 – únor 2016

Hodnocení:                                                       prosinec 2015 – březen 2016

Slavnostní vyhlášení výsledků:                 21. duben 2016

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3