INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

HKCR copy copyPodnikatelé v celé zemi by se mohli dočkat výrazného snížení administrativní zátěže spojené s jejich podnikáním. Na celorepublikovém sněmu Hospodářské komory v červnu představili vlastní návrh antibyrokratického zákona, který by státu uložil povinnost začít od roku 2025 přezkoumávat a odstraňovat neodůvodněnou regulatorní a nepřiměřenou byrokratickou zátěž, a podnikatelům umožnil se do tohoto přezkumu zapojit.

Podle kvalifikovaných odhadů Hospodářské komory na administrativu firmy vynakládají zbytečně tisíce neproduktivních hodin a zhruba 72 miliard korun ročně, které by mohly být investovány užitečněji do rozvoje podnikání a zaměstnanců, a také by přispěly ke zvyšování přidané hodnoty a růstu HDP.

Podle Právního elektronického systému Hospodářské komory stát v současnosti ukládá živnostníkům a firmám jen na základě vybraných, podnikateli nejčastěji používaných 34 zákonů přes 2147 povinností, s nimiž je často spojena nadměrná administrativa.

Pravidelné šetření Hospodářské komory Komorový barometr, do něhož se dvakrát ročně zapojují zástupci mikro, malých, středních, ale i velkých firem působících v různých odvětvích ekonomiky napříč všemi kraji, jednoznačně potvrzuje, že regulatorní a na ní navázaná administrativní zátěž je už řadu let jednou z největších překážek rozvoje podnikání v České republice, na kterou podnikatelé vynakládají neproduktivní hodiny a peníze.

Na vysokou regulatorní a byrokratickou zátěž přitom už řadu let upozorňují nejen tuzemské podnikatelské organizace, ale i zahraniční instituce, sledující hospodářský vývoj v jednotlivých zemích. Snížit administrativní a regulatorní zátěž Česku opakovaně doporučuje například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která sdružuje 38 ekonomicky velmi rozvinutých států světa. Podobné apely zazněly i v Doporučení Evropské Rady, kupříkladu k národnímu programu reforem Česka na rok 2019 nebo ve stanovisku Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2019.

„Administrativní zátěž podnikatelů neustále roste, velkým problémem přitom je, že stát dopady přibývající regulace zpětně nevyhodnocuje. Proto chceme, aby ústřední správní orgány státní správy, které podle kompetenčního zákona odpovídají za příslušnou oblast z hlediska tvorby právních předpisů, měly nově povinnost dopady regulatorních a administrativních opatření přezkoumávat. Státní správa ale může činit úkony jen tehdy, pokud jí to ukládají zákony. Došli jsme proto k závěru, že aby se v naší zemi začala systematicky odbourávat nadměrná administrativa, musí se uložit zákonem jasné postupy a pravidla pro identifikaci, přezkum a odstranění této zátěže. Návrh teď předložíme k diskuzi zákonodárcům,“ vysvětlil prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Zákon by nově také upravoval práva zástupců podnikatelů a dalších fyzických a právnických osob na podání podnětu k přezkumu byrokratické zátěže. Hospodářská komora tím chce podpořit, aby se na snižování administrativní zátěže v naší zemi podnikatelé sami podíleli. Navrhuje proto, aby vláda do tří měsíců od podání podnětu zaujala k němu stanovisko, a následně nadměrnou administrativu odstranila, nebo aspoň snížila.

Podle propočtů Hospodářské komory s využitím údajů CETA a Liberálního institutu by snížení administrativní zátěže o 25 % ušetřilo podnikatelům nejméně 18 miliard korun, které by mohli investovat zpět do rozvoje podnikání. Multiplikačními efekty by se tato úspora promítla do růstu HDP v hodnotě minimálně 25 miliard korun ročně.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3