INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

01 Isla Mujeres prijezd na ostrovInvestiční apetit Čechů stále roste, zvýšilo se procento těch, kteří mají nějaký typ investice. V současnosti jde o 47 % populace, zatímco březnový průzkum, realizován s výzkumnou agenturou Ipsos, ukázal na 42 % populace.

Nejpopulárnější podobou investování je stále „spoření“ na penzi, následováno investicemi do nemovitostí. Celých 34 % Čechů uvedlo, že finanční prostředky ukládá do bytu, domu, pozemku či rekreační nemovitosti.

Optikou našince není velkým překvapením, že 75 % obyvatel žije takzvaně ve vlastním. Zájem o investování do nemovitostí je patrný téměř u všech věkových kategorií, počínaje lidmi 25+. Průzkum také ukázal, že ukládání peněz pomocí nákupu nemovitosti není privilegiem movitějších, zájem o ně je patrný i u středně příjmových osob. Z průzkumu vyplynulo, že nejvíce, a to 34 % investorů do nemovitosti, dosahuje čistého měsíčního příjmu od 30 000 do 50 000 Kč.

„Investice do nemovitostí má vždy svá specifika. Je to komplexní, méně likvidní investice, a proto může trvat delší dobu, než investor obdrží své prostředky zpátky. I proto by investoři do zahraničních nemovitostí neměli rezignovat na základní investiční pravidlo, a to jejich diverzitu, jak z pohledu typu, tak i kvality, a především regionu,“ uvedla k oblasti bezpečného investování Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky.

V Česku se rýsuje nový trend
Ačkoli výsledky průzkumu ukazují, že je pro většinu z těch, kteří plánují koupi nemovitosti v následujících dvou letech, jednoznačně atraktivnější nákup nemovitosti v Česku (72 %), 20 % zájemců o koupi nemovitosti lákají právě ty za hranicemi naší země. „Investice do zahraničních nemovitostí je snahou o teritoriální diverzifikaci rizika u reálných aktiv, což obdobně aplikujeme i v rámci portfolia našeho realitního fondu. Je to logický důsledek bohatnutí společnosti a propojování Evropy. V případě ČR to považuji za počátek trendu, který je v zahraničí již dlouho běžný,“ komentoval výsledky průzkumu Petr Čížek, předseda představenstva investiční společnosti INVESTIKA.

Průzkum ukázal, že někteří z nich (59 %) zvažují pořízení zahraniční nemovitost proto, aby měli možnost získat statut rezidenta cizí země, a tím si vytvořit „zadní vrátka“ pro případ zhoršení bezpečnostní situace u nás. A právě míra a úroveň bezpečnosti se ukázala při výběru zahraniční nemovitosti jako naprosto zásadní. Přes 86 % těch, kteří zvažují nákup zahraniční nemovitosti, uvedlo, že rozhodující vliv pro koupi má právě bezpečnost dané lokality. Tento fakt podtrhuje zjištění, že většina českých investorů považuje za bezpečnou téměř celou Evropu, vyjma té východní. Ta se v našem průzkumu z hlediska bezpečnosti zařadila mezi Balkán a Jižní Ameriku.

Je třeba vzít v úvahu také rizika
Většina Čechů si je dobře vědoma výhod, ale i úskalí, která mohou při koupi nemovitosti vyvstat, obzvláště těch zahraničních. Celých 87 % zájemců o koupi nemovitosti v zahraniční by využilo rad a pomoci odborníků. „Koupě nemovitosti je vždy velký krok a dvojnásob to platí v případě nákupu zahraničních nemovitostí. Odlišný daňový systém, složitá administrativa, jazyková bariéra, rozdílná ochrana spotřebitele, neznalost místních zvyklostí a lokality a další, mohou kupující velmi nepříjemně překvapit a v krajním případě také odradit od samotné koupě,“ uvedl k tématu Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting.

„Je proto nesmírně důležité obrátit se pro radu na odborníka, který je dostatečně erudován a zorientován v problematice. Kvalitní konzultant nejenom přebírá zodpovědnost za zdárný průběh koupě, ale dokáže poradit i s financováním nemovitosti a nečiní mu problém ani právní aspekty prodeje,“ dodal Martin Novák.

Co nahrává koupi nemovitosti u nás, a naopak těm za hranicemi země
Výsledky průzkumu ukázaly, že nejčastějším důvodem pro koupi nemovitosti v Česku je její blízkost, a tedy možnost na ni lépe dohlédnout. Dalším důvodem pak je vidina nákupu nemovitosti jako investice na stáří. Naopak po zahraničních nemovitostech se Češi poohlížejí z nejrůznějších důvodů. Tím nejčastěji zmiňovaným je přijatelnější pořizovací cena a také možnost nemovitost využívat pro účely vlastní relaxace. Neopominutelný vliv zanechaly také nedávné a do jisté míry i současné události ve světě, na které v průzkumu reflektovala více než polovina potenciálních kupců. Tři pětiny z nich uvedly, že by v případě zhoršení bezpečnostní situace v Česku zvážily koupi nemovitosti v zahraničí, a získaly tak možnost stát se rezidenty dané země. Od nákupu zahraniční nemovitosti odrazuje případné kupce především neznalost místních zákonů a předpisů (47 %), vzdálenost (45 %) a jazyková bariéra (33 %), zatímco od nákupu nemovitosti v Česku jsou odrazováni vysokou pořizovací cenou (64 %) a výší daní (21 %).

Nejatraktivnější typy nemovitostí a jaké země Češi při výběru preferují
Nejčastěji Čechy láká koupě apartmánu, vily či domu u moře, a naopak nejméně lákavé jsou pro ně apartmány, vily a domy v horách či lyžařských střediscích. Nejoblíbenější lokalitou je pro ty, kteří zvažují nákup nemovitosti v zahraničí, Španělsko s 25 %. Následuje Chorvatsko (11 %), Itálie (11 %) a Bali (7 %). Jako důvod pro koupi nemovitosti v těchto zemích uvedli nejčastěji blízkost moře a pláží, památky a historii (47 %), 40 % láká dostupná cena nemovitosti a také místní životní styl.

„Atraktivita typů nemovitostí se odvíjí od aktivit, které mají investoři s danou lokalitou spojené. Často zvažují nemovitost v zahraničí ke krátkodobým pronájmům, kdy mohou nemovitost sami využívat i pro vlastní rekreaci. Je tak logické, že se ohlížejí po takových nemovitostech, které jsou pro tyto aktivity vhodné, jako právě apartmány, vily či domy u moře,“ poznamenal k atraktivitě nákupu Michal Straka z výzkumné agentury Ipsos.

Překvapivě jen 22 % uvedlo jako důvod ke koupi dojezdovou vzdálenost. Při výběru vhodné nemovitosti se devět z deseti budoucích vlastníků zajímá o to, zda neleží v blízkosti rizikových zemí či válečných zón.

Výhled do budoucna a zdroje financování
Výsledky průzkumu ukazují, že dvě třetiny investorů využily pro nákup investiční nemovitosti vlastních zdrojů. Necelých 40 % poté financovalo tuto koupi hypotečním úvěrem. Lidé, kteří vlastní investiční nemovitost, ji v 50 % plánují poskytnout k dlouhodobému pronájmu, třetina pak chce nemovitost darovat svým dětem a čtvrtina zhodnotit své finance jejím odprodejem. Celých 9 % má potom v plánu využít tuto nemovitost jako únik při zhoršení bezpečnostní situace v ČR. „Zjištění, že třetina investorů do nemovitostí bere tuto investici jako dar dětem, potvrzuje, jak je v Česku stále populární zhodnocování úspor právě touto cestou. Přitom jde o poměrně nelikvidní investici a dlouhodobá zahraniční data naznačují, že investice do nemovitosti, která není trvale využívána, je výrazně méně výhodná než třeba investice do akciového indexu,“ komentoval Michal Skořepa, ekonom České spořitelny.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3