iprosperita

iprosperita

Také v letošním roce oslavíme Světový den akreditace
SocialTwist Tell-a-Friend
Pátek, 02. května 2014

logo jpgJiž po několikáté slavíme 9. června World Accreditation Day (WAD), jehož letošní motto  – Accreditation: Delivering confidence in the provision of energy –  upozorňuje na význam akreditace v oblasti energetiky.

Také v České republice je akreditováno mnoho subjektů posuzování shody působících v této oblasti, od malých až po pracoviště největších výrobců a distributorů energií. Vedle toho je ale i celá řada akreditovaných subjektů, které svými službami podporují řádné fungování této národohospodářsky významné oblasti.

screen plakat wad ciaMezinárodní organizace zabývající se akreditací – ILAC a IAF k podpoře významu akreditace proto vyhlásily Světový den akreditace. To, že se slaví na celosvětové úrovni, ukazuje, že akreditace získává stále významnější místo ve fungování hospodářství, jednotného trhu EU i celosvětového obchodu. WAD je jednou z nejvýznamnějších možností, jak vhodným způsobem upozornit nejen státní správu, ale i průmysl, na význam akreditace. Jedná se o určitou formu prezentace a upozornění na veškeré výhody vzájemné harmonizace ve více než 90ti světových ekonomikách. Na globální úrovni se odstraňováním překážek v mezinárodním obchodu a bariér představovaných opakovaným zkoušením, inspekcí a certifikací totiž snižují náklady spojené s obchodní výměnou produktů a služeb. Tím, že jsou podnikatelskou veřejností využívány služby organizací akreditovaných v ČR Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. je také umožněno efektivním způsobem plnit zejména požadavky evropských směrnic a národních právních předpisů.

Akreditace se postupně využívá i v dalších oblastech. Zcela nově bude v rámci letošního jarního zasedání Evropské akreditace (EA) v Praze uzavřena nová mnohostranná dohoda EA o vzájemném uznávání v oblasti ověřovatelů skleníkových plynů.

V České republice organizujeme konference pro naše zákazníky právě v období WAD, abychom mohli společně zhodnotit, zda akreditace přináší přidanou hodnotu všem, kteří ji využívají a jejichž služby plní požadavky a potřeby státní správy, průmyslu i spotřebitelů.

Více informací na www.cai.cz

Ing. Jiří Růžička, MBA
ředitel ČIA

 

Další články

Doporučujeme

 • 04. 08. 2015

  Chystá se Management 2020+

  Sdružení Czech Top 100 a poradenská společnost M.C. TRITON uspořádají 12. listopadu 2015 odbornou konferenci, která se bude zabývat sdílením trendů řízení v soukromém, veřejném a neziskovém sektoru

  pokračování »
 • Kurzy bezpečné jízdy v ČR
  09. 09. 2015

  Kurzy bezpečné jízdy v ČR

  Kurz bezpečné jízdy neboli škola smyku je teoreticko-praktický program určený pro všechny řidiče. Jejich účel je jednoduchý – připravit řidiče na nestandardní situace za volantem a přispět tak k všeobecné bezpečnosti na silnicích. Bonusem je navíc to, že kurz vás bude bavit. Často se proto poukazy na zážitkové školy smyku dávají darem k nejrůznějším příležitostem.

  pokračování »