INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 19. rokem

logo jpgJiž po několikáté slavíme 9. června World Accreditation Day (WAD), jehož letošní motto  – Accreditation: Delivering confidence in the provision of energy –  upozorňuje na význam akreditace v oblasti energetiky.

Také v České republice je akreditováno mnoho subjektů posuzování shody působících v této oblasti, od malých až po pracoviště největších výrobců a distributorů energií. Vedle toho je ale i celá řada akreditovaných subjektů, které svými službami podporují řádné fungování této národohospodářsky významné oblasti.

screen plakat wad ciaMezinárodní organizace zabývající se akreditací – ILAC a IAF k podpoře významu akreditace proto vyhlásily Světový den akreditace. To, že se slaví na celosvětové úrovni, ukazuje, že akreditace získává stále významnější místo ve fungování hospodářství, jednotného trhu EU i celosvětového obchodu. WAD je jednou z nejvýznamnějších možností, jak vhodným způsobem upozornit nejen státní správu, ale i průmysl, na význam akreditace. Jedná se o určitou formu prezentace a upozornění na veškeré výhody vzájemné harmonizace ve více než 90ti světových ekonomikách. Na globální úrovni se odstraňováním překážek v mezinárodním obchodu a bariér představovaných opakovaným zkoušením, inspekcí a certifikací totiž snižují náklady spojené s obchodní výměnou produktů a služeb. Tím, že jsou podnikatelskou veřejností využívány služby organizací akreditovaných v ČR Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. je také umožněno efektivním způsobem plnit zejména požadavky evropských směrnic a národních právních předpisů.

Akreditace se postupně využívá i v dalších oblastech. Zcela nově bude v rámci letošního jarního zasedání Evropské akreditace (EA) v Praze uzavřena nová mnohostranná dohoda EA o vzájemném uznávání v oblasti ověřovatelů skleníkových plynů.

V České republice organizujeme konference pro naše zákazníky právě v období WAD, abychom mohli společně zhodnotit, zda akreditace přináší přidanou hodnotu všem, kteří ji využívají a jejichž služby plní požadavky a potřeby státní správy, průmyslu i spotřebitelů.

Více informací na www.cai.cz

Ing. Jiří Růžička, MBA
ředitel ČIA

Slovo ke dni

  • Kde vládnou ženy a co z toho plyne

    Tak se jmenovalo setkání, jež se uskutečnilo 18. září v Praze z iniciativy agentury Helas, jež proslula organizováním originální soutěže Ocenění českých podnikatelek. Ta vyhledává a popularizuje osobnosti ženského businessu, firmy s českým kapitálem, jejichž majitelky jsou ženy. Téma onoho podvečera spojovaly čtyři příběhy, čtyři osudy těch, které našly odvahu a pustily se do podnikání po svém, originálně a bez předsudků. A co se za takovou odvahou skrývá? Nejen spousty času, osobní energie, odříkání, ale hlavně radost. Radost z nového poznání, výsledků, jež prokazují, že se věci i lidé dokáží dát do pohybu, pokud nechybí vůle, píle, chuť a sny. Obdiv patří ještě jedné maličkosti – že se tyto aktérky české podnikatelské scény nezdráhají mluvit o svých zkušenostech, pocitech, emocích před ostatními. Dar, který jim rozvazuje jazyk,...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2017

INZERCE

Partneři

Generální partner:

TOSlogo 172

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

gascontrol 175

Vyšlo u nás 

 

Partneři plus:

tsoft VSPAP 160 EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3 logo_zts_87_2 ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

Hlavní odborný partner: logo-npk Odborní partneři: csj105 sok67 cia 60 svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105

INZERCE