iprosperita

iprosperita

Současnost a novinky v akreditaci ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů
SocialTwist Tell-a-Friend
Pondělí, 11. června 2012

logo_CIA_JPGVydání mezinárodních norem ISO 14064 (část 1 až 3), ISO 14065 a ISO 14066 lze považovat za reakci uživatelů na vědecký a politický vývoj v oblasti problematiky změn klimatu. Tato oblast je považována za největší z problémů, kterému budou muset čelit národy, vlády, obchodní sféra v průběhu příštích desítek let. Uvedené ISO normy popisují postupy stanovení, monitorování, vykazování a ověřování emisí a propadů skleníkových plynů (GHG).

IMG_2714

Hlavním výsledkem použití norem, a přeneseně validačních a ověřovacích činností, má být poskytnutí jistoty všem stranám, které jsou na informacích o emisích a propadech zainteresované, že výsledek splňuje určité předem definované standardy.

Trojice norem ISO 14064 je zaměřena na inventarizaci emisí GHG pro organizace (ISO 14064-1), projekty (ISO 14064-2) a proces jejich validace a/nebo ověření (ISO 14064-3). Norma ISO 14065 specifikuje požadavky na validační a ověřovací orgány, které pracují dle normy ISO 14064-3. Norma ISO 14066 stanovuje požadavky na odbornou způsobilost validačních a ověřovacích týmů.

Nejznámější praktickou aplikací ověřování emisí GHG je Evropský systém emisního obchodování (EU ETS), který je v České republice upraven zákonem č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise GHG. Uznání způsobilosti ověřovatelů emisí GHG pro EU ETS však v minulosti nebylo jednotné a probíhalo formou autorizace a/nebo akreditace v několika možných variantách, dle ISO 14065 a ISO 14064-3 (a ISO 14066); ISO/IEC 17020 [7] a EA-6/03; EN 45011 a EA-6/03; popřípadě pouze EA-6/03.

Za účelem celoevropské harmonizace se evropská Komise rozhodla nastavit jednotná pravidla a připravila návrhy dvojice nařízení Komise:

- o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Monitoring and Reporting Regulation - MRR);

- o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Accreditation and Verification Regulation - AVR).

Návrhy byly schváleny 14. prosince 2011 jednou z pracovních skupin Rady Evropy a předány Evropskému parlamentu, kde se každým dnem očekává jejich schválení. Podle těchto dokumentů by měla již letos probíhat příprava monitorovacích plánů. V roce 2013 se uskuteční monitoring emisí a akreditace ověřovatelů a v roce 2014 pak ověření emisí GHG.

Do stanovených termínů bude nutné zpracovat a připravit příslušné dokumenty dle požadavků nařízení a implementovat je do praxe. Více informací o přípravě, termínech a požadavcích výše citovaných dokumentů na ověřovatele emisí GHG se lze dozvědět na informačním semináři Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. k zavedení ČSN ISO 14065:2008 do akreditačního systému ČR, který se bude konat dne 19. června 2012.

Mgr. Dušan Vácha, Český institut pro akreditaci, o. p. s.

 

Další články

Doporučujeme

 • 04. 08. 2015

  Chystá se Management 2020+

  Sdružení Czech Top 100 a poradenská společnost M.C. TRITON uspořádají 12. listopadu 2015 odbornou konferenci, která se bude zabývat sdílením trendů řízení v soukromém, veřejném a neziskovém sektoru

  pokračování »
 • Kurzy bezpečné jízdy v ČR
  09. 09. 2015

  Kurzy bezpečné jízdy v ČR

  Kurz bezpečné jízdy neboli škola smyku je teoreticko-praktický program určený pro všechny řidiče. Jejich účel je jednoduchý – připravit řidiče na nestandardní situace za volantem a přispět tak k všeobecné bezpečnosti na silnicích. Bonusem je navíc to, že kurz vás bude bavit. Často se proto poukazy na zážitkové školy smyku dávají darem k nejrůznějším příležitostem.

  pokračování »