INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

CriftV dubnu vzniklo v České republice 2529 obchodních společností a zároveň jich 1 138 zaniklo. Za minulý měsíc tak u nás přibylo 1391 firem. Díky vyššímu počtu nových a menšímu počtu zaniklých firem u nás od začátku roku přibylo celkem 5990 firem, nejvíce od roku 2018.

Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Od začátku letošního roku ke konci dubna vzniklo celkem 10 870 obchodních společností, což je o 631 více, než ve stejném období loňského roku. „Měsíční průměr vzniklých firem je tak letos zatím 2 718. Loni to bylo zhruba o tři sta méně. Celkově se počet nových společností v poslední době zvyšuje a zároveň ubývá bankrotů, to vše vypovídá o tom, že se firmám daří,“ komentuje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V letošním roce také poklesl počet zaniklých firem. Zatímco loni za první čtyři měsíce zaniklo celkem 5 361 firem, letos jich ve stejném období zaniklo pouze 4 880. Zanikají spíše starší firmy. Více než polovina (2 566) zaniklých firem působila na trhu více než 16 let, pětina (947) jich fungovala 11 až 15 let.

Čistý přírůstek, tedy rozdíl mezi počtem nových a zaniklých firem, se meziročně zvýšil zhruba o pětinu na 5 990, což je nejvíce za srovnatelné období v posledních šesti letech. Na 10 zaniklých firem připadlo v prvních čtyřech měsících 22 nových. Je to více než v předchozích dvou letech.

Počet vzniklých a zaniklých OS za první 4 měsíce v období let 2017 až 2024

garf1 copy

Nejrychleji přibývá firem na Zlínsku
Nejvíce obchodních společností vzniklo za první čtyři měsíce letošního roku v Praze (5 490), v Jihomoravském kraji (1 300) a v Moravskoslezském kraji (772). Nejvíce firem zaniklo letos ke konci dubna tradičně v Praze (2 597), v Jihomoravském (543) a v Moravskoslezském kraji (332). Nejvyšším tempem přibývaly obchodní společnosti ve Zlínském kraji, kde připadlo 42 nových na 10 zaniklých, a také na Olomoucku a Vysočině, kde bylo 10 zaniklých firem nahrazeno shodně v průměru 32 novými. Nejhůře dopadl Ústecký kraj, ve kterém na 10 zaniklých firem připadlo 11 nových.

Ubývá firem v obchodě, peněžnictví a pojišťovnictví
V rámci jednotlivých odvětví vzniklo od začátku roku ke konci dubna nejvíce firem v odvětví obchodu (1 155), v odvětví nakládání s nemovitostmi (1 139) a ve zpracovatelském průmyslu (1 133). Nejvíce firem zaniklo v odvětví obchodu (1 470), v nakládání s nemovitostmi (945) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (688).

Nejrychleji přibývaly obchodní společnosti v odvětví s označením ostatní činnosti, kde přibylo na 10 zaniklých 85 nových firem nebo v odvětví vzdělávání, které zaznamenalo 57 nových na 10 zaniklých firem. Rychlý nárůst firem eviduje také odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla, kde se však jedná o vemi nízké počty vzniklých (87) a zaniklých (5) firem.

Úbytek firem zaznamenala dvě odvětví, a to peněžnictví a pojišťovnictví, kde firem zaniklo dvakrát více než jich vzniklo a odvětví obchodu, kde na 10 zaniklých připadá pouze 8 nových firem.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3