INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

04 kopieModerní služby musí fungovat nejen ve městech, ale i na venkově. K nejzákladnějším a nejžádanějším patří pošta. Aby se podařilo udržet v nějaké podobě poštovní úřad v menších obcích, tomu napomáhají státnímu podniku Česká pošta, s.p., starostové a podnikatelé.

Partnerské pošty rostou v poslední době jako houby po dešti. Hovořili jsme o tom s ředitelem divize obchod a marketing České pošty Ing. Janem Foubíkem.

Co si představit pod projektem Pošta Partner?

Prakticky je to provozování pobočky České pošty smluvním zástupcem. To znamená, že ČP mu předá know-how, vybaví mu provozovnu, zaškolí v poskytování poštovních služeb. Smluvní zástupce pak poskytuje tyto služby ve stejném rozsahu. Pro běžného občana může pobočka dál fungovat ve shodných prostorách a uživatel často ani nepozná, zda ho obsloužila pošta naše, nebo partnerská. Ve třetině případů přechází dokonce náš zaměstnanec z pobočky ČP na Poštu Partner, tedy obec nebo podnikatel ani nemá problém se zaškolením.

Kdo se nejčastěji stává vaším partnerem?

Nadpoloviční většinu tvoří obce, pak jsou to malí a střední podnikatelé, včetně družstev
COOP a podobně.

Jak dynamicky se rozvíjí zájem o partnerství?

Roste poměrně významně. My jsme mezi lety 2009 a 2014 vytvořili cca 50 Pošt Partner. Od té doby jsme se do dneška dostali až na 384. Věříme, že do konce tohoto roku jich ještě asi 60 přibyde, takže se dostaneme až na počet 450 provozovaných partnerských míst. V roce 2014 jsme provedli kompletní revizi projektu. Na základě zadání generálního ředitele ČP Martina Elkána jsme se podívali na to, jak celý systém běží, jaká je výše odměn a jak složitý je koncept. Usoudili jsme, že smluvní dokumentace je příliš komplikovaná a odměny jsou poměrně nízké. Zatraktivnili jsme projekt jak finančně, tak provozně, vše jsme zjednodušili, odstranili spoustu sankcí tak, aby se toho ani nejmenší podnikatelé, případně starostové, nebáli.

Co konkrétně dostane podnikatel od České pošty, pokud se rozhodne do společného projektu jít?

Uhradíme veškeré náklady na poštovní přepážku. Vybavíme ji moderní IT technikou a zaškolíme pracovníka.

Partnerské pošty mívají i doplňkové služby. Které to bývají?

Nejčastěji tam najdete běžné obchody s potravinami, protože jiný specializovaný obchod se na venkově neuživí.

Rád bych se zeptal i na kvalitu služeb. Poznám, že mě obsluhuje Česká pošta, nebo partnerská?

Pokud jde o kvalitu, určitě rozdíly nepoznáte. Nechodí nám ani žádné stížnosti na provozování víc než 380 partnerských pošt. Pokud jde o sortiment, každý se může rozhodnout, jaký rozsah nabídne. Musí obsáhnout základní poštovní a finanční služby, po nichž je velká poptávka, protože v menších obcích žádná jiná banka není. Jsme schopni zajistit i kolky, dálniční známky a další zboží, pokud o ně partner projeví zájem. Získá tak další provizi z prodeje.

Sbíráte i zpětnou vazbu? Zajímáte se o to, jak jsou veřejnost a partneři spokojeni a co by ještě od pobočky očekávali?

Spokojeni jsou. Pravidelně jednáme se Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv, Spolkem pro obnovu venkova, ale i se samotnými starosty a občany. A co by ještě očekávali? Další zjednodušení služeb. Uvědomte si, že poštovní služby bývají poměrně komplikované. V polovině letošního roku jsme nasadili jednodušší systém, ale v tomto směru musíme ještě dál pracovat.

připravil Pavel Kačer

 

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3