INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

04 kopieModerní služby musí fungovat nejen ve městech, ale i na venkově. K nejzákladnějším a nejžádanějším patří pošta. Aby se podařilo udržet v nějaké podobě poštovní úřad v menších obcích, tomu napomáhají státnímu podniku Česká pošta, s.p., starostové a podnikatelé.

Partnerské pošty rostou v poslední době jako houby po dešti. Hovořili jsme o tom s ředitelem divize obchod a marketing České pošty Ing. Janem Foubíkem.

Co si představit pod projektem Pošta Partner?

Prakticky je to provozování pobočky České pošty smluvním zástupcem. To znamená, že ČP mu předá know-how, vybaví mu provozovnu, zaškolí v poskytování poštovních služeb. Smluvní zástupce pak poskytuje tyto služby ve stejném rozsahu. Pro běžného občana může pobočka dál fungovat ve shodných prostorách a uživatel často ani nepozná, zda ho obsloužila pošta naše, nebo partnerská. Ve třetině případů přechází dokonce náš zaměstnanec z pobočky ČP na Poštu Partner, tedy obec nebo podnikatel ani nemá problém se zaškolením.

Kdo se nejčastěji stává vaším partnerem?

Nadpoloviční většinu tvoří obce, pak jsou to malí a střední podnikatelé, včetně družstev
COOP a podobně.

Jak dynamicky se rozvíjí zájem o partnerství?

Roste poměrně významně. My jsme mezi lety 2009 a 2014 vytvořili cca 50 Pošt Partner. Od té doby jsme se do dneška dostali až na 384. Věříme, že do konce tohoto roku jich ještě asi 60 přibyde, takže se dostaneme až na počet 450 provozovaných partnerských míst. V roce 2014 jsme provedli kompletní revizi projektu. Na základě zadání generálního ředitele ČP Martina Elkána jsme se podívali na to, jak celý systém běží, jaká je výše odměn a jak složitý je koncept. Usoudili jsme, že smluvní dokumentace je příliš komplikovaná a odměny jsou poměrně nízké. Zatraktivnili jsme projekt jak finančně, tak provozně, vše jsme zjednodušili, odstranili spoustu sankcí tak, aby se toho ani nejmenší podnikatelé, případně starostové, nebáli.

Co konkrétně dostane podnikatel od České pošty, pokud se rozhodne do společného projektu jít?

Uhradíme veškeré náklady na poštovní přepážku. Vybavíme ji moderní IT technikou a zaškolíme pracovníka.

Partnerské pošty mívají i doplňkové služby. Které to bývají?

Nejčastěji tam najdete běžné obchody s potravinami, protože jiný specializovaný obchod se na venkově neuživí.

Rád bych se zeptal i na kvalitu služeb. Poznám, že mě obsluhuje Česká pošta, nebo partnerská?

Pokud jde o kvalitu, určitě rozdíly nepoznáte. Nechodí nám ani žádné stížnosti na provozování víc než 380 partnerských pošt. Pokud jde o sortiment, každý se může rozhodnout, jaký rozsah nabídne. Musí obsáhnout základní poštovní a finanční služby, po nichž je velká poptávka, protože v menších obcích žádná jiná banka není. Jsme schopni zajistit i kolky, dálniční známky a další zboží, pokud o ně partner projeví zájem. Získá tak další provizi z prodeje.

Sbíráte i zpětnou vazbu? Zajímáte se o to, jak jsou veřejnost a partneři spokojeni a co by ještě od pobočky očekávali?

Spokojeni jsou. Pravidelně jednáme se Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv, Spolkem pro obnovu venkova, ale i se samotnými starosty a občany. A co by ještě očekávali? Další zjednodušení služeb. Uvědomte si, že poštovní služby bývají poměrně komplikované. V polovině letošního roku jsme nasadili jednodušší systém, ale v tomto směru musíme ještě dál pracovat.

připravil Pavel Kačer

 

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3