INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

PKČeské potravinářství je pod stále větším tlakem nejen veřejnosti, ale i byrokratických struktur, přičemž zejména to druhé výrobcům příliš nepomáhá. Pokud například průměrná spotřeba piva na obyvatele loni klesla dokonce na historické minimum, něco to asi signalizuje.

Čeští potravináři nejsou vlivem nejrůznějších vnitropolitických i vnějších okolností v záviděníhodné pozici, a to i přesto, jak dokazují i dlouholeté trendy v soutěži Česká chuťovka, že chuť a kvalita většiny českých potravin se neustále zlepšují.

A je právě prvořadým cílem České chuťovky pomoci výrobcům zviditelnit jejich nejlepší výrobky zejména směrem k zákazníkům. Vždyť výtečná chuť je často klíčovým faktorem, který ovlivňuje zážitek z jídla a rozhoduje o tom, zda si spotřebitel bude danou potravinu nebo jídlo opakovaně kupovat. Mezi různými značkami kvality potravin jsou proto svou názornou vypovídací hodnotou loga České chuťovky a Dětské chuťovky naprosto jedinečná. O udělení Dětské chuťovky dokonce rozhoduje výhradně dětská porota.

Značku Česká chuťovka získalo dosud celkem 223 českých firem pro 1656 svých výrobků a Dětskou chťovku 102 českých výrobců pro celkem 258 potravin. Význam obou značek pro české spotřebitele nyní ještě vzrůstá v souvislosti se současnou ekonomicky nepříznivou situa­cí, kdy jsou spotřebitelé nuceni mnohem více zvažovat, za co konkrétně své peníze vydávají, přičemž kvalita potravin by měla převážit nad jejich kvantitou, protože až 20 % potravin se v našich domácnostech nespotřebuje a vyhodí do popelnic. Kritérium vynikající chuti potravin je tak i z těchto důvodů bezesporu jedním z nejdůležitějších, protože chutné potraviny se tak lehce nevyhazují. Prozíraví výrobci proto stále častěji přitahují pozornost spotřebitelů ke svým výrobkům tím, že se vysoutěženými logy Česká chuťovka a Dětská chuťovka chlubí ve své propagaci, a umísťují je i přímo na obal výrobku. Všechny úspěšné potraviny si navíc mohou spotřebitelé jednoduše vyhledat i na webu www.ceskachutovka.cz.

Vysokou prestiž značce Česká chuťovka zajišťuje od počátku to, že ji uděluje zcela nezávislá hodnotitelská komise renomovaných potravinářských odborníků, kteří vznik soutěže před 16 lety iniciovali a stále dbají na její objektivitu a regulérnost. Nad 16. ročníkem soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Čes­ká chuťovka 2024 převzala i letos odbornou garanci renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze společně s VOŠ, Gymnáziem, SPŠ a SOŠ Podskalská, kde budou na podzim opět probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odbornými patrony soutěže jsou rektor VŠCHT prof. Ing. Mi- lan Pospíšil, CSc., a děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.

Značku Dětská chuťovka bude již počtrnácté udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku střední potravinářské školy Podskalská a žáků ZŠ Londýnská v Praze 2. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi, a odrážejí tak věrně specificky dětské chuťové preference. V neposlední řadě se organizátoři snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářských oborech.

Šestnáctý ročník soutěže proběhne pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného, Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, prezidenta Agrární komory Jana Doležala a prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy. Předávání ocenění se uskuteční v Národním zemědělském muzeu v Praze
24. října 2024. I letos se počítá s tím, že tři něčím výjimečné výrobky získají Cenu novinářů – Česká chuťovka 2024. V pořadí již čtrnáctá výrazná osobnost českého potravinářství pak bude slavnostně poctěna titulem Rytíř české chuti.

Uzávěrka přihlášek výrobců do letošní soutěže je 12. září. Přihlášku i pravidla soutěže lze nalézt na www.ceskachutovka.cz. Českou chuťovku je možné také sledovat na Face­booku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky, mj. i od výrobců nejchutnějších čes­kých potravin.

Váženými partnery České chuťovky jsou Národní zemědělské muzeum, společnost Čes­ký porcelán Dubí a Česká marketingová společnost.

Hlavními mediálními partnery soutěže jsou vydavatelství AGRAL, vydavatelství RIX a Regio­nální televize CZ, partnerem Dětské chuťovky pak tradičně i Dětská tisková agentura.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3