INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

praha slavíV roce 2029 uplyne přesně 70 let od doby, kdy do tehdejšího Československa zamířila první Nobelova cena. Profesor Jaroslav Heyrovský ji obdržel v roce 1959 za objev polarografie, chemické metody užívané k analýze roztoků.

Praha toto významné výročí symbolicky oslaví pořádáním Světového chemického kongresu Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC), který proběhne v roce 2029 právě v české metropoli.

Pořádání této prestižní mezinárodní akce, které se každé dva roky účastní několik tisíc expertů z oboru chemie a jejíž význam podtrhuje i zasedání Valného shromáždění IUPAC a Rady IUPAC jako nejvyššího orgánu unie, získala Praha loni v srpnu. Zástupci České a Slovenské chemické společnosti a Prague Convention Bureau, organizace zastřešující pražský kongresový průmysl, představili v nizozemském Haagu návrh, který obdržel největší podporu v rámci tajného hlasování delegátů všech národních organizací členských států IUPAC. „Na organizaci Světového chemického kongresu jsme již před dvěma roky kandidovali, bohužel neúspěšně. Velice mě tak těší, že se nám letos podařilo odprezentovat vítězný návrh, a předstihnout konkurenční destinace, kterými byla asijská velkoměsta Chengdu a Taipei a německý Düsseldorf. Věřím, že v roce 2029 představíme zajímavý program kongresu, jehož nosným tématem by mělo být Frontiers in Chemistry: For the Harmony of Civilization with Nature, a který naváže na dlouhou a proslavenou vědecko-výzkumnou tradici české a slovenské chemie,“ řekl prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, předseda kongresu a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. „Nosné téma a název kongresu poukazuje na skutečnost, že bez produktů chemických výrob se dnešní civilizace neobjede. V zájmu udržitelnosti je však nezbytné minimalizovat negativní vlivy výroby a využívání jejích produktů na přírodu a procesy v ní probíhající,“ doplnil prof. Jiří Vohlídal z Univerzity Karlovy, toho času předseda České chemické společnosti a dodal: „Kromě tohoto zaměření je navrhovanou součástí kongresu i speciální symposium s elektrochemickou tematikou, které symbolicky oslaví 70. výročí udělení Nobelovy ceny prof. Jaroslavu Heyrovskému.“ Pražský ročník kongresu, který se odehraje v Kongresovém centru Praha, však nebude výjimečný jen svou návazností na významné osobnosti české vědy. Poprvé v historii pořádání této akce totiž vítězný návrh na pořádání podaly společně dvě národní chemické společnosti – česká a slovenská. „Společná kandidatura České a Slovenské chemické společnosti představovala jednu ze silných stránek návrhu. Tato unikátnost vyplynula ze shodné historie a tradice chemie v kdysi jednotné zemi. Vzájemná kooperace obou států pokračuje dodnes, a to na různých úrovních od neformálních spoluprací a národní podpory společných projektů až po pravidelné uspořádávání společných konferencí v jednotlivých odborech chemie, organizaci zastřešujících chemických sjezdů, a v neposlední řadě i pořádání tak významných událostí, jakou je mezinárodní chemická olympiáda. Proto mě nesmírně těší, že máme díky získání tohoto prestižního kongresu možnost společně představit silnou pozici chemie v našich zemích,“ dodal prof. Igor Lacík z Ústavu polymérov SAV v Bratislavě, místopředseda kongresu a zástupce Slovenskej chemickej spoločnosti. Profesor Lacík působí v IUPAC dlouhodobě a pro roky 2024–2027 bude prezidentem Polymerní divize unie a mezi lety 2024 a 2025 i členem Vědecké rady IUPAC.

Organizace tohoto kongresu přinese české i chemické odborné veřejnosti příležitost odprezentovat své nedávné objevy, ale zároveň i prodiskutovat nejnovější trendy v odvětví. Tím akce přispěje k dalšímu rozvoji chemického bádání u nás, z jehož výsledků následně benefituje i veřejnost. „Chemické procesy jsou současně i jedním ze strategických oborů, na které se hlavní město Praha soustředí ve své Regionální inovační strategii – RIS 3. Ta vytyčuje odvětví, ve kterých má Praha komparativní výhodu oproti jiným destinacím a ve kterých produkuje výsledky s vysokou přidanou hodnotou. Získání tohoto kongresu neznamená pro Prahu jen okamžitý ekonomický benefit ve formě pobytu 4000 delegátů po dobu celého jednoho týdne konání kongresu, ale zejména přísun globálního know-how v oboru, který v dlouhodobém horizontu napomůže ke strategickému směřování a budoucímu rozvoji metropole. To vše přispívá k internacionalizaci české i slovenské vědy a uplatnění výsledků výzkumu v praxi, z čehož má následně prospěch široká veřejnost,“ vysvětlila Ing. Michaela Smetanová, Senior Manager – Business Events, Prague Convention Bureau, která se v rámci kandidatury podílela na prezentaci kongresové nabídky Prahy a celkové realizační a organizační stránce návrhu.

Kandidatura na Světový chemický kongres proběhla za podpory hlavního města Prahy, agentury CzechTourism / Czech Convention Bureau a společnosti C-IN, která pro kandidaturu kromě jiného vytvořila i videoklip pomyslně zvoucí světové osobnosti chemie do Prahy na Světový chemický kongres v roce 2029.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE