INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

ACRIČeské firmy sdružené v Asociaci podniků železničního průmyslu v lednu výrazně rozšířily své obchodní kontakty v oblasti Blízkého východu, konkrétně v Izraeli a Kataru.

„Zúčastnili jsme se obchodní mise v rámci oficiální státní návštěvy prezidenta České republiky Petra Pavla v těchto státech. Během cesty jsme prezentovali špičkové výrobky a technologie českého železničního průmyslu. Šlo především o řešení pro udržitelnou městskou dopravu. České tramvaje, metro nebo zabezpečovací a informační systémy pro hromadnou dopravu, to všechno má potenciál na tamních trzích uspět. Věřím, že jsme zvýšili šanci našich členských firem na další zakázky, jejichž objem již nyní dosahuje stovek mi­liónů korun,“ řekla Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI. Kromě ACRI se podnikatelské části cesty zúčastnili také například zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR či Asociace výrobců a dodavatelů zdravot­nických prostředků.

Izrael je zemí, která aktivně buduje nejen moderní železniční infrastrukturu spojující klíčová centra v zemi, ale také infrastrukturu městské hromadné dopravy. Sem aktuálně patří jak moderní tramvajový provoz v Jeruzalémě, tak tramvaje a nově budovaná podzemní dráha v Tel Avivu. Právě další rozvoj možné spolupráce v této oblasti byl předmětem jednání zástupců ACRI s představiteli izraelských železnic (Israel Railways) a izraelského ministerstva dopravy na českém zastupitelském úřadě v Tel Avivu. Izraelské ministerstvo dopravy přitom projevilo zájem uzavřít bilaterální dohodu o spolupráci s českým ministerstvem dopravy.
„Pro český železniční průmysl je Izrael již nyní velmi perspektivní trh. Velmi úspěšné jsou dodávky širokopatních kolejnic od Moravia Steel nebo dvojkolí Bonatrans Group. Společnost AŽD Praha pro změnu v několika stanicích realizovala pilotní projekt dodávek technologií a systémů pro diagnostiku výhybkových přestavníků. Právě zapojení českých podniků nebo zájem Škoda Group o účast v soutěžích na dodávky tramvají byly klíčovými body vzájemného jednání s izraelskou stranou,“ dodala Marie Vopálenská.

S ohledem na to, že Izrael je i technologickou velmocí, roste význam kontaktů se zaměřením na kybernetickou bezpečnost a inovace. V rámci cesty do Izraele proběhla pracovní setkání s národní inovační platformou CYBER 7 (National Cyber Security Innovation Community) se sídlem v Beer Ševě, jejímž posláním je podpora inovací v oblasti kybernetické bezpečnosti využíváním synergií a vzájemného propojení v rámci různých složek izraelského prostředí kybernetické bezpečnosti. Na půdě Univerzity Bena Guriona se konalo setkání s šéfem oddělení výzkumu, vývoje a inovací a také schůzka s generálním ředitelem společnosti IONSec, která také působí v oblasti kybernetické bezpečnosti.

S tím, jak je železniční doprava stále více technologicky špičkovým odvětvím, hraje kybernetická bezpečnost extrémně důležitou roli. To potvrdila jednání prezidenta republiky Petra Pavla s vedením Israel National Cyber Directorate a podpis Memoranda o porozumění v oblasti kybernetické spolupráce mezi Izraelem a Českou republikou.

Během pobytu v Kataru následně zástupci železničního průmyslu jednali na tamní obchodní komoře (Qatar Chamber) a na zastoupení Čes­ko-katarského výboru Hospodářské komory ČR. Součástí mise bylo jednání s vedením státní investiční agentury Invest Quatar o investičních příležitostech pro podniky českého železničního průmyslu. I zde existuje výrazný potenciál podnikatelských aktivit pro členy ACRI. „V Kataru zároveň dochází k přechodu na systém veřejné dopravy napájený elektrickou energií. Důraz je kladen na testování autonomních vozidel a využívání umělé inteligence. I tato oblast je pro naše členy zajímavá a byla předmětem rozhovorů se zástupci tamního ministerstva dopravy,“ doplnila Marie Vopálenská.

Český železniční průmysl je v mezinárodním měřítku úspěšný a stabilně roste. Společnosti sdružené v Asociaci podniků českého železničního průmyslu vyvážejí 60 % své produkce. S cílem posílit pozici na zahraničních trzích zakládají vlastní zastoupení a dceřiné společnosti po celém světě. V současné době takto působí ve více než 20 státech a exportní zakázky železničního průmyslu se stávají jedním z tahounů průmyslové produkce a jejího exportu v závěru loňského roku.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3