INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

EGUČesko zůstalo i v roce 2023 významným vývozcem elektřiny v EU. Množství exportované elektřiny bylo ve srovnání s rokem 2022 o přibližně 5 TWh nižší a dosáhlo jen 9 TWh. Důvodem byla především nižší výroba elektřiny z uhelných a plynových elektráren, která se vlivem poklesu ceny méně vyplácela.

Poptávka po síťově dodávané elektřině přitom v EU poklesla přibližně o 3 %. Podle analýz poradenské společnosti EGÚ Brno bude vývoz elektřiny z Česka v případě dalšího útlumu uhelné výroby dále klesat a Čes­ko by se kvůli tomu mohlo v horizontu několika málo let stát jejím dovozcem.

„Největším vývozcem v Evropské unii byla Francie se 49 TWh, kde na výrobě elektřiny mají zásadní podíl jaderné elektrárny. V některých zemích je právě výroba z jádra společně s vhodnými podmínkami pro využívání vodní energie zásadním předpokladem pro vývoz elektřiny. Platí to například pro Švédsko, které v roce 2023 vyvezlo 29 TWh,“ uvedl Petr Čambala, řídící konzultant EGÚ Brno, a dodal: „Česko drží mezi vývozci elektřiny v EU za rok 2023 čtvrtou příčku. Více než Česko vyvezlo v rámci EU už jen Španělsko (14 TWh), avšak vzhledem ke slabému propojení na Francii neopustila většina vyvezené elektřiny Pyrenejský poloostrov a skončila v sousedním Portugalsku.“

Poprvé od roku 2007 se do pozice vývozce elektřiny vrátilo Slovensko. V roce 2023 vyvezlo 3,5 TWh, což souvisí především se zprovozněním jaderné elektrárny v Mochovcích. Naopak Německo se loni po více než 20 letech stalo dovozcem elektřiny (9 TWh). Šlo o důsledek uzavření jaderných elektráren a nižší dodávky elektřiny z uhelných elektráren. Ani pro následující roky EGÚ Brno neočekává zlepšení. Historicky přitom bylo Německo významný vývozce elektřiny. V roce 2018 vyvezlo téměř 50 TWh a ještě v roce 2022 byl vývoz 28 TWh.

„Německo není jedinou sousední zemí Čes­ka, která v roce 2023 elektřinu dovážela. Dlouhodobě deficitní je také Rakousko. Vzhledem k vyšší výrobě elektřiny z vodních elektráren a nižší spotřebě dosáhl však dovoz přibližně 2 TWh, v roce 2022 to bylo 10 TWh. Deficitní loni bylo také Polsko (dovezlo 4 TWh) a Maďarsko, které dlouhodobě dováží přibližně čtvrtinu své roční spotřeby (v roce 2023 to bylo 11 TWh). U žádné z těchto zemí přitom ve střednědobém horizontu neočekáváme výraznější změny a dovozní charakter bilance bude s velkou pravděpodobností přetrvávat,“ vysvětlil Matěj Hrubý, řídící konzultant EGÚ Brno.
Pozici největšího dovozce elektřiny v EU si udržela Itálie. Za rok 2023 importovala více než 50 TWh, pro srovnání celá ČR má roční spotřebu přibližně 60 TWh. Mezi další významné dovozce v roce 2023 patřilo Maďarsko (11 TWh) a Portugalsko (10 TWh), které dováží elektřinu ze sousedního Španělska. Výrazně deficitní v roce 2023 byla také Velká Británie. Dovoz elektřiny dosáhl 27 TWh. „Pokud bychom v regionu střední Evropy z politických důvodů odstavili uhelné elektrárny, bude i při ambiciózním rozvoji obnovitelné energetiky kolem roku 2030 nutné najít nový zdroj pro přibližně 250 TWh spotřeby, a to i v případě, že budeme očekávat pouze nepatrný celkový nárůst spotřeby o 10 %. Vyšší politický tlak na náhradu uhlí by tedy především v zimě vedl k výraznému navyšování ceny elektřiny,“ řekl Michal Macenauer, ředitel strategie EGÚ Brno.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3