INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

unsplash planningRok 2023 byl mimořádně náročným obdobím. Globální události výrazně ovlivnily podnikání a celé obchodní prostředí. Zejména výrobní a exportní firmy se musely neustále adaptovat na nové tržní podmínky a měnit svoji strategii.

Podobným výzvám čelila i česká společnost RIM, která v Otrokovicích vyrábí sedací nábytek přes 30 let.

Adaptace a flexibilita jako klíč k úspěchu
Jasně definované cíle jsou klíčem k úspěchu v podnikání, poskytují směr a měřitelný rámec. Nicméně jsou faktory, které nelze ovlivnit. V současné době rychlých ekonomických změn si tradiční firmy plně uvědomují, že klíčem k udržení konkurenceschopnosti a úspěšnému podnikání jsou jejich zkušenosti, znalost trhu, rychlá adaptace a flexibilita.

„Za hlavní cíle roku 2023 bych označil především růst na stávajících trzích, rozvoj výroby a technologií zaměřený na stoupající podíl soft výrobků a přípravu nového obchodního modelu na našich největších exportních trzích. Tyto cíle se nám daří naplňovat, a přestože se třeba během cesty k nim mírně odchýlíme, nebo na základě validních skutečností některý cíl přehodnotíme, tak je důležité, abychom nad tímto procesem měli vždy kontrolu a znali jasná fakta, proč tomu tak je. Jelikož pracujeme s fiskálním rokem duben–březen, tak se aktuálně nacházíme ve 4. kvartálu účetního roku a výsledný obrat odhadujeme na zhruba 350 miliónů korun,“ uvedl Jakub Barcuch, obchodní ředitel výrobní firmy sedacího nábytku RIM.

Sledujte trendy ve svém odvětví
Znalost současných a budoucích trendů umožňuje firmám získat konkurenční výhodu tím, že identifikují příležitosti k růstu a přizpůsobují své strategie rychle se měnícím potřebám zákazníků. Pravidelná aktualizace těchto znalostí umožňuje firmám zůstat relevantní v turbulentním tržním prostředí. K aktuálním trendům designového průmyslu dle Jakuba Barcucha patří poptávka po unikátních a esteticky působivých kusech nábytku, jež představují více než pouhý funkční prvek domácnosti.

Muuna RIM„V nábytkářském průmyslu dochází k výraznému úbytku běžných konferenčních židlí a tyto jsou nahrazovány buď alternativami více zaměřenými na design a příběh výrobku, nebo také ve velké míře křesílky s důrazem na pohodlný a domácký typ sezení. Samozřejmě však evidujeme mírné odlišnosti, co se týče nejprodávanějších modelů židle dle jednotlivých trhů, a reagujeme na ně,“ doplnil.

Soft seating jako nezbytná součást kancelářských prostorů
Trend měkkého sezení, známý jako soft seating, přináší do pracovních prostor nový koncept pohodlného nábytku, který jsme dříve spíše znali z domácností. V souladu s aktuálním trendem představuje značka RIM svou dlouhodobou vizi na rok 2024, která je zaměřena na rozvoj nových produktů v oblasti soft seatingu.
„Naší dlouhodobou vizí je přetvářet pracoviště v místa k žití, nikoli jen k práci. Vzhledem k aktuální transformaci kanceláře a změny z klasického office na více domácký typ sezení je hlavním cílem pro nás vývoj nových produktů v oblasti soft seatingu, adaptace jednotlivých oddělení výrobního závodu na tuto transformaci a také částečná změna obchodní a marketingové strategie pro prezentaci a prodej těchto produktů. Obecným cílem je přibližně 20–30% zastoupení soft seatingu na celkovém obratu na daném trhu,“ podotkl Jakub Barcuch.

Společnost RIM CZ a.s. vznikla v roce 1991 s cílem vyrábět vlastní kancelářské židle. Filozofie zdravého sezení a poznatky z vlastního výzkumu v oblasti ergonomie ovlivnily další vývoj společnosti. Slogan „Pro zdravé sezení“, a tomu odpovídající záměr vyrábět a prodávat židle, které přispívají ke kultivaci a oživení kancelářského prostředí, se staly hlavním posláním firmy.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3