INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

UPVPodání přihlášky vynálezu či žádost o zápis ochranné známky – to jsou příklady dvou z celé řady služeb, které Úřad průmyslového vlastnictví poskytuje zájemcům ze strany veřejnosti. Kromě podání samotných přihlášek průmyslových práv lze u Úřadu podat i celou řadu navazujících žádostí.

Sečteme-li všechny druhy formulářů, dostaneme se ke třem desítkám. Většina formulářů ale ještě navíc existuje v různých variantách, které se liší například dle specifik konkrétního druhu průmyslového práva. V katalogu služeb veřejné správy je tak Úřadem evidováno celkem přes sto položek.

Většinu služeb Úřadu průmyslového vlastnictví je možné využít přes internet. Historicky Úřad nabízel k tomuto účelu především formuláře ve formě PDF souborů (od roku 1998). Přestože jsou tyto formuláře dostupné dodnes, postupem času se ukázalo, že nevyhovují moderním požadavkům, jako je automatická kontrola zadaných údajů nebo jejich předvyplňování. Z těchto a dalších důvodů byl v roce 2017 vytvořen nový samoobslužný elektronický portál, tentokrát s plně interaktivními formuláři.

Správnost představy o portálovém řešení později potvrdil i vývoj v rámci celé státní správy, která v současnosti většinově považuje interaktivní formuláře umístěné ve webovém portálu za nejvhodnější formu poskytování služeb orgánů veřejné moci na dálku. Kromě části s elektronickými formuláři je portál ÚPV propojen i s dalšími webovými aplikacemi v rámci Informačního systému duševního vlastnictví (ISDV). Zmínit lze zejména české rešeršní databáze, ve kterých lze vyhledávat zveřejněná průmyslová práva, a to jak aktivní, tak již zaniklá.

Tomu, kdo chce podat novou přihlášku nebo žádost, stačí navštívit web upv.gov.cz a porozhlédnout se po odkazu na e-portál, který návštěvníka navede na stránku se seznamem všech dostupných formulářů. Když si uživatel některý z formulářů vybere, je přesměrován na výzvu k přihlášení. Přihlašovat se je možné jménem a heslem účtu založeného u ÚPV (po předchozí online registraci) nebo přímo pomocí Identity občana. Alternativou je zvolit si možnost podání bez registrace (ekvivalent jednorázového nákupu v internetovém obchodu).

Přihlášení pomocí Identity občana (s využitím prostředků, jako je bankovní identita či aplikace Mobilní klíč eGovernmentu) má některé výhody oproti použití klasického účtu typu jméno a heslo. Předně je účet Identity občana sdílený napříč celou státní správou, a odpadá tedy nutnost pamatovat si přihlašovací úda-
je. Navíc je možné využít automatického vyplnění údajů o fyzické osobě, které je nabídnuto vždy před vstupem do konkrétního formuláře. Atraktivním benefitem je také 20% sleva ze správních poplatků do maximální výše 1000 Kč, která je při podání po přihlášení Identitou občana vždy započtena.

Formuláře se vyplňují po jednotlivých sek­cích, které se otevírají navigačními tlačítky nebo výběrem ze seznamu kapitol, který se nachází na levé straně formuláře. Každá sekce má podrobnou nápovědu, ve které jsou často uvedeny i praktické příklady nebo odkazy na zdroje dalších informací. Políčka formuláře, do kterých se zadává adresa, jsou napojena na centrální státní registr adres – obvykle stačí zadat část adresy a formulář sám nabídne doplnění zbytku.

Výhodou interaktivních formulářů je možnost ověření, zda jsou správně vyplněny. Kdykoliv v průběhu práce lze použít tlačítko kontroly dat, které vyhodnotí, zda jsou správně vyplněna všechna povinná pole. V případě, že kontrola najde jakýkoliv problém, je sekce s chybou označena červenou barvou.

Pro odeslání vyplněného formuláře je k dispozici více možností. Uživatel má možnost podání odeslat pomocí své datové schránky, podepsat formulář uznávaným elektronickým podpisem nebo odeslat podání bez podpisu. Odeslání bez podpisu má zásadní nevýhodu, jelikož takové podání je nutno do pěti dnů doplnit doručením podepsaného originálu (možné datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, ale i osobně nebo poštou). Pro toto doručení stačí využít systémem vygenerované potvrzení o podání, není nutné zasílat celou kopii podání, včetně příloh. Poslední způsob odeslání je k dispozici pouze uživatelům přihlášeným Identitou občana – přihlášku či žádost mohou odeslat pouhým kliknutím na potvrzující tlačítko.

Po odeslání podání se přihláška či žádost během několika sekund zaeviduje do rejstříku. Na obrazovce je poté k dispozici informace o času podání (získané prioritě) a přiděleném podacím čísle (pro přihlášky je vytvořena i spisová značka). Vystaveno je potvrzení o podání (volitelně také formální osvědčení o provedení digitálního úkonu). Toto potvrzení je souběžně doručeno dle způsobu podání buď do datové schránky. nebo na e-mailovou adresu klienta. Pokud je uživatel přihlášen, lze potvrzení později kdykoliv stáhnout i přímo v portálu.

Je-li zvolená přihláška či žádost zpoplatněna, jsou informace k platbě poplatku uvedeny právě v potvrzení o podání. Platbu lze realizovat i prostřednictvím QR kódu, který je v potvrzení rovněž uveden.

Dokončená podání najdeme v přehledu odeslaných podání. Stejně tak je možné zobrazit seznam rozpracovaných podání, která se ukládají, kdykoliv uživatel opustí formulář ještě před jeho odesláním. Pro náročnější uživatele je u každého podání k dispozici možnost stažení strojově čitelného XML souboru. Předáním tohoto souboru můžeme sdílet vyplněný formulář s ostatními uživateli, kteří jej mohou do portálu nahrát a použít jako šablonu. V rámci jednoho účtu lze šablony vytvářet i přímo v uživatelském rozhraní.

Oblíbená je rovněž možnost vytvořit kopii již odeslaného nebo rozpracovaného podání, takže se údaje, které se často opakují, nemusejí pokaždé vyplňoval znovu.
Úřad průmyslového vlastnictví se snaží průběžně reagovat na požadavky veřejnosti a doplňovat do portálu elektronických služeb další rozšiřující funkce. Na nejbližší období je v plánu zavést platební bránu pro pohodlnou platbu správních poplatků nebo možnost odpovídat na vybranou korespondenci přímo z portálu (pouze pro klienty přihlášené Identitou občana). V samotných formulářích bude doplněna funkce pro automatické vyplnění údajů o podnikajících fyzických a právnických osobách ze státních registrů bez nutnosti jejich ručního přepisování (postačí vyplnit IČO).

Ing. Jakub Jůzl,
Úřad průmyslového vlastnictví

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3