INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

stroj copyPražská strojírna, dceřiná společnost Dopravního podniku hlavního města Prahy, zveřejnila své auditované hospodářské výsledky za rok 2023. Tržby dosáhly historicky rekordní výše 582,6 miliónu korun.

Výsledek hospodaření před zdaněním činil 43 miliónů korun, vlastní kapitál vzrostl o 34,6 miliónu korun na 393,6 miliónu korun. Nárůst zaznamenala Pražská strojírna i u hodnoty EBITDA, která za rok 2023 dosáhla výše 86,2 miliónu korun.

„Obchodně byl rok 2023 mimořádně vytížený a zdařilý. Společnost těžila z nabyté pozice na světových trzích, kde značka Pražská strojírna znamená kvalitu, včasnou dodávku a nadstandardní servis. Realizovali jsme velké projekty – vozovny v Košicích, Melbourne, Varšavě, strategické projekty v Tallinnu, Hannoveru, Berlíně i v Praze. Uplynulý rok pro nás představoval velký nádech do budoucna, a i nadále hodláme z plných sil pracovat na strategickém i technologickém rozvoji firmy a budování jejího skvělého jména na světovém i domácím trhu,“ řekl Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.
V roce 2022 Pražská strojírna poprvé v historii překročila metu půl miliardy v tržbách a v roce 2023 tempo růstu ještě zvýšila. S nárůstem tržeb o 69,6 miliónu korun (13,5 %) se tak začíná přibližovat dalšímu milníku – 600 miliónům korun.

Vzhledem k naplnění výrobních kapacit investuje strojírna do rozšíření výrobních prostor i nových technologií s cílem zvýšit produktivitu práce i stupeň automatizace. Ve vinořských výrobních halách vzniklo nové lisovací pracoviště zaměřené na repasi tramvajových kol a v Itálii si Pražská strojírna nechala na míru vyrobit rolnovou ohýbačku, první svého druhu v České republice. Aktuálně je v přípravě stavba nové výrobní haly.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3