INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Karásek a posluchači SenohrabyČeská asociace interim managementu, která sdružuje mj. krizové manažery, upozorňuje na to, že není vhodné ani obvyklé, aby krizový manažer v takovéto urgentní situaci, jaká nastala na pražském letišti, nastoupil do firmy až za měsíc.

Je velmi důležité, aby začal situaci řešit co nejdříve. Každým dnem se problém může prohlubovat a jeho vyřešení se pak ještě více vzdaluje a protahuje, často i prodražuje. Asociace potvrzuje, že v ČR jsou dostupní velmi zkušení a kvalitní krizoví manažeři, kteří mohou nastoupit prakticky ihned, vč. těch, kteří se zaměřují na logistiku a dopravu.

Kritická situace na Letišti Václava Havla trvá už týden. Zásadní řešení má přinést nový krizový manažer společnosti Czech Airlines Handling, která na pražském letišti odbavuje zavazadla. Má však nastoupit až v srpnu a jeho jméno ani působiště zatím letiště nezveřejnilo.

Česká asociace interim managementu, která sdružuje mj. krizové manažery, upozorňuje na to, že není vhodné ani obvyklé, aby krizový manažer v takovéto urgentní situaci nastoupil do firmy až za měsíc. Je velmi důležité, aby začal situaci řešit co nejdříve. Řešení krizové situace s pomocí zkušeného krizového manažera je správné a už mnohokrát prokázalo, že je velmi efektivní. Ale klíčovým faktorem je takových případech i rychlost.

„Nejde jen o to, s jakou rychlostí se krizový manažer pustí do práce, analyzuje situaci a začne dělat potřebná opatření, ale zásadní roli hraje také rychlost výběru vhodného manažera a přijímací procedury (dojednání smlouvy/dohody) tak, aby krizový manažer mohl nastoupit ihned, resp. co nejdříve, což by mělo být i jeho prioritou. Každým dnem se problém může prohlubovat a jeho vyřešení se pak ještě více vzdaluje a protahuje, často i prodražuje,“ uvádí Petr Karásek, krizový manažer a místopředseda České asociace interim managementu.

Kritická situace na letišti v Praze si zaslouží rychlé a razantní řešení zejména proto, že způsobuje potíže tisícům lidí i samotnému letišti a má přesah mezinárodního rozsahu, který již nyní dopadá na image a dobrou pověst pražského letiště a obecně i na schopnost České republiky zvládnout zvýšený provoz letiště v turistické sezóně, což není nepředvídatelná a neobvyklá situace. „V tomto kontextu je také potřeba připomenout důležitost efektivní a transparentní krizové komunikace. Vysoká vytíženost letiště a tedy i problémy s ní související budou pokračovat minimálně dva měsíce. Je nutné si taky uvědomit, že výsledky krizového řízení a nových opatření nebudou patrné hned. Měsíční prodleva nástupu krizového manažera, přestože letiště podniká další opatření, může mít následky, které se budou napravovat řadu měsíců, v případě reputace i let,“ doplňuje Jana Dronská, specialista na komunikaci a PR manažer České asociace interim managementu.

Česká asociace interim managementu potvrzuje, že v ČR jsou dostupní velmi zkušení a kvalitní krizoví manažeři, kteří mohou nastoupit prakticky ihned, vč. těch, kteří se zaměřují na logistiku a dopravu. V každé době je část z nich tzv. „volná“, protože většinou nejsou "nasazeni" permanentně na nějakých projektech a věnují se například vzdělávání dalších manažerů, poradenství, mentoringu nebo sebevzdělávání. Máme k dispozici své průzkumy i zahraniční průzkumy ze zemí EU a Velké Británie, které ukazují, že ihned dostupných je v průměru 30 % interim manažerů, vč. krizových.

Podle zkušenostíasociace může trvat hledání i dojednání nástupu krizového manažera jen několik málo dní a krizový manažer obvykle nastupuje do firmy do týdne, maximálně do dvou týdnů. Právě rychlost reakce, flexibilita, schopnost nasazení i na druhém konci republiky, rychlé seznámení se se situací v podniku, zkušený postup při odhalování příčin a důvodů problémů, pragmatické návrhy řešení na základě bohatých zkušeností a jejich rychlá implementace, včetně etiky jednání (viz Etický kodex interim manažera na webu CAIM) jsou hlavními přednostmi interim krizových manažerů. Ti, kteří jsou sdružení v CAIM, se navíc mohou prokazovat autorizací oboru interim management udělenou Hospodářskou komorou ČR, případně certifikací CAIM, a tvořit mini-týmy aj.

Česká asociace interim managementu (CAIM) je přední českou organizací sdružující zhruba 70 interim manažerů a zprostředkovatelů. Její členové pomáhají zachraňovat, restrukturalizovat nebo rozvíjet firmy. Vznikla v roce 2010 a je jediným nositelem autorizace oboru interim management v ČR. Jejím posláním je rozvíjet interim management v ČR, posilovat povědomí o jeho výhodách, budovat zázemí pro růst kvalitních interim manažerů, a zároveň také podporovat podnikatelské prostředí.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3