INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Pavel Ryšánek kopiePavel Ryšánek V létě tohoto roku uplynulo dvacet let od přijetí usnesení vlády, které umožnilo vznik a existenci Národního programu Česká kvalita. Program je i v dnešní době významnou součástí Národní politiky kvality, kterou realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. U jeho zrodu stál, stejně tak jako u zrodu novodobé České společnosti pro jakost, Národních cen kvality, Rady kvality ČR, Národní politiky kvality a mnohých dalších významných aktivit, Ing. Pavel Ryšánek. V rozhovoru jsme se ho zeptali na okolnosti vzniku programu:

Jak si dnes Program Česká kvalita představit? Co je jeho cílem?

Národní program Česká kvalita zjednodušuje spotřebitelům orientaci na trhu a pomáhá jim vybrat z nepřeberného množství výrobků a služeb ty správné, kvalitní. Program sdružuje značky kvality z různých oborů. Pokrývá segment trhu od dětských botiček a hraček přes nábytek a stavební výrobky až po průmyslové zboží, internetové obchody, ekologicky šetrné výrobky a další. Každý označený výrobek či službu prověřila nezávislá zkušebna a ručí za to, že produkt musí mít v dané kategorii a cenové hladině lepší parametry – kvalitu, než je průměr trhu. Kvalita se pravidelně kontroluje, stejně jako spokojenost zákazníků, a v případě nedostatků je značka odebrána.

Program oslavil letos v létě dvacet let existence, jak ale vznikl? Co bylo hlavním impulzem?

Program přijala Rada kvality v létě roku 2002. Tomu předcházela řada jednání potenciálních zájemců o vstup do programu s odpůrci. Nakonec jsme v ČSJ zpracovali zásady programu, ty byly přijaty, bylo připraveno usnesení vlády a po jeho přijetí byl program zkušebně spuštěn. Na počátku se do programu přihlásilo pět organizací, které měly ve své náplni i zkoušení výrobků. Hlavním impulzem ke vzniku programu byla snaha Rady kvality dát problematice zkoušení výrobků a udělování značek kvality určitý řád. Úloha ČSJ zde byla zcela nezastupitelná, protože v té době jsme měli značné zkušenosti s realizací programu Czech Made.

Kdo všechno se na vzniku programu podílel?

Vedle ČSJ i pracovníci (tehdy) státních zkušeben, spotřebitelských sdružení i dalších organizací, které se zabývaly zkoušením výrobků.

Co bylo inspirací pro vznik programu?

Obdobné programy v Rakousku a Německu, a z důvodu konkurenceschopnosti českého průmyslu i podnikatelské svazy.

Jakou roli při vzniku sehrála Rada kvality ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a jaká byla role České společnosti pro jakost?

Rada kvality se stala garantem programu, MPO převzalo záštitu a ČSJ byla prvním z realizátorů svým programem Czech Made. ČSJ pro podmínky Česka program vymyslela a pro realizaci programu hrála rozhodující roli.

Jak se podle vás posunula kvalita výrobků a služeb od doby vzniku programu do současnosti?

Zcela výrazně, otevření trhu pro zahraniční výrobky znamenalo vyšší konkurenci na domácích trzích. Čeští výrobci se museli přizpůsobit, přispěla i lepší informovanost spotřebitelů a růst jejich požadavků, nejen na kvalitu výrobků, ale i služeb.

Dnes je některou ze značek z programu oceněno několik tisíc výrobků. Má program podnikatelům i spotřebitelům stále co nabídnout?

Informovanost spotřebitelů a růst jejich požadavků jsou například i motorem rozvoje našeho průmyslu.

Jednou z prvních značek v programu byla i značka kvality Czech Made, která je v novodobé historii první značkou kvality u nás. Byl jste iniciátorem jejího zrodu, můžete nám přiblížit i její vznik?

V ČSJ jsme se vždy zabývali pohledem do zahraničí. Proto nám nemohly uniknout obdobné zahraniční programy ověřování kvality produktů a jejich označování značkami kvality. Po diskuzi s rakouskými odborníky jsme v ČSJ rozhodli realizovat obdobný program i u nás. Podle doporučení tehdejšího ministra průmyslu a po debatě se spotřebiteli jsme jej nazvali Czech Made. Pochopitelně jsme museli zpracovat i zásady programu a prostřednictvím tiskových konferencí informovat také veřejnost. Podařilo se...

David Kubla

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE