INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

lukas benzl 01Ať chceme, nebo ne, umělá inteligence nás svými drápky každým dnem vtahuje do děje na scéně našeho století. Ačkoli ji mnozí ještě nemají rádi, odsuzují ji, vysmívají se jí a zatracují ji, jak to jen jde, aniž by tušili, že díky ní se zpřesňuje třeba předpověď počasí nebo si mohou pomocí mobilu změřit tlak, jsou součástí toho všeho, co se doslova každý den mění bez ohledu na naše tužby či zvyklosti.

AI proniká do peněženek, do jízdních řádů, do genetiky. Rozhodla se být po našem boku a přátelit se s člověkem. Kolik náklonnosti je však ten ochoten jí věnovat? A rozhoduje o tom vůbec? Jak se pozná revoluce od evoluce? Co nastane poté, až si na AI zvykneme? Budeme se mít lépe? V čem všem lidstvu pomůže? Odpovídal Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence, která byla založena v roce 2023:

Proč vznikla vaše asociace?

Jsme svědky velké revoluce, kdy se umělá inteligence mění z technologické na celospolečenskou výzvu. Česká asociace umělé inteligence vznikla jako první česká iniciativa, které na celorepublikové úrovni strategicky řeší propojení firem a podporu rozvoje AI napříč všemi odvětvími. Fungujeme jako páteř českého
AI ekosystému. To vše s velkým důrazem na etické a morální výzvy, které s sebou rychlý rozvoj AI technologií přináší.

Nastíníte její program pro rok 2024?

Klíčovým pojmem pro tento rok je pro nás „AI transformace“. To znamená, že se snažíme zodpovědně provádět české firmy implementací umělé inteligence do jejich podnikání. Shromažďujeme případové studie, odborníky, zkušenosti i ověřené postupy ze zahraničí. Zároveň organizujeme sérii vzdělávacích akcí a odborných konferencí. Velmi důležitá je pro nás spolupráce s partnery a tvorba živé komunity.

Kolik má členů? Přibývají další?

Aktuálně máme přes 160 firemních členů, což z nás dělá největší AI organizaci v zemi. Tento počet navíc rychle roste, což nás nesmírně těší. Zároveň bych však rád upozornil na to, že aktuálně přes 75 % přihlášek slušně odmítáme. Je pro nás důležité být v kontaktu se členy, kteří se nebojí „vyhrnout rukávy“ a pustit se do práce. Stejně tak musí každý člen souhlasit s naším etickým kodexem.

Co jim nabízíte a do jakých aktivit se mohou zapojit?

Členové od nás dostávají hned několik služeb, mezi které patří například bezplatná právní pomoc či firemní vzdělávání. Stejně tak je pro nás důležité pochopit specifické potřeby každého člena. Jedině tak mu dokážeme nabídnout aktivity a hodnotu, která dává smysl. Ke každé firmě tak přistupujeme zcela individuálně.

O umělé inteligenci se vedou živé diskuze. Jako v případě všeho nového a přelomového má i ona řadu odpůrců. Kdy budou poraženi?

Kritika umělé inteligence je přirozená a z určitého úhlu pohledu potřebná věc. Cílem tak určitě není odpůrce porazit, ale konstruktivně s nimi diskutovat. Některé argumenty proti AI nejsou založeny na pravdě. Je pro nás důležité technologii popularizovat, ukazovat její výhody, ale neignorovat možná rizika a nedostatky.

V čem tedy lidstvu opravdu AI pomůže? Ušetří nám například hodně času, pokud se využije tam, kde bude mít své opodstatnění?

Jsem přesvědčen o tom, že AI má potenciál skokově zvýšit životní úroveň nás všech. Pokud nezaspíme, otevírají nám technologie cestu ke kvalitnější zdravotní péči, velkým časovým úsporám v práci, chytřejším městům i ochraně životního prostředí.

lukas benzl 02Pomůže likvidovat přebujelou byrokracii, zpřehlední a zjednoduší komunikaci mezi státem a občanem?

Digitalizace státu je velké téma několik posledních let a mě těší, že na straně veřejné správy vidím mnoho nadšených lidí, kteří chtějí díky AI minimalizovat byrokratickou zátěž jak na straně úředníka, tak na straně občana. Již nyní jsme svědky několika zajímavých projektů. Pochopitelně to není jednoduchý úkol, ale nakročeno máme velmi dobře a ambiciózně.

V čem nepomůže vůbec?

Obávám se, že možnost jednoduše generovat syntetický obsah a tzv. deepfakes bude testovat naši obezřetnost při přijímání informací víc než kdy dříve. Již nyní jsme zahlceni dezinformacemi a jejich objem dál nebezpečně roste. Nebude tak snadné vybírat si, čemu věřit. Na druhou stranu s filtrováním zpráv a ochranou před útočníky dokáže AI také pomáhat.

Určitě se dotkne i mezilidských vztahů...

Nepochybně, ale ne nutně v negativním slova smyslu. AI může pomoci zlepšit komunikaci mezi lidmi poskytováním překladů v reálném čase nebo nástrojů pro rozpoznání řeči, které umožňují lidem s různými jazykovými schopnostmi nebo se sluchovými postiženími lépe komunikovat. Něco jako jazyková bariéra se stane minulostí. Na druhou stranu nadměrná závislost na technologii a digitálních interakcích může vést k oslabení osobních vztahů.

Jaké benefity a jaká úskalí přináší dnes firmám a jak by to mohlo být třeba za pět let?

Vliv umělé inteligence na firmy se vyvíjí rychle, a to jak v současnosti, tak i v očekáváních do budoucna. Mezi některé z hlavních benefitů patří zvýšení efektivity a produktivity, zlepšení rozhodovacích procesů či inovace v produktech a službách. Mezi výzvy se řadí obavy o soukromí a bezpečnost dat, právní otázky nebo náklady na údržbu. Výhledově lze očekávat pokročilejší integraci AI a automatizaci celé řady firemních procesů.

Nebude nás nutit chodit na rande podle aplikací? Nebude o nás druhým prozrazovat nepatřičné informace?

Nepatřičné informace o sobě prozrazujeme často již nyní na sociálních sítích. AI algoritmy jsou dnešní běžnou součástí seznamovacích aplikací. Můj pohled je však takový, že na konci jakéhokoliv rozhodovacího procesu by vždy měl být člověk a jeho kritický rozum.

Co čeká řemeslníky? Instalatéra, zedníka nebo kadeřnici a cukrářku asi AI nenahradí. Bude mít řemeslo stále zlaté dno?

Pochopitelně existují obory, kde lidé mají nad technologiemi výhodu. Nicméně software založený na AI může pomoci řemeslníkům efektivněji plánovat své úkoly a spravovat zásoby materiálů, čímž ušetří čas a sníží náklady. Navíc mnohé řemeslné práce vyžadují adaptabilitu a řešení nečekaných problémů, což je něco, co je pro AI velkou výzvou.

ai obrazek praha v roce 2100Dá se očekávat, že bude AI chytřejší než člověk?

Záleží na tom, jak definujeme „inteligenci“. Umělá inteligence už dnes překonává lidské schopnosti v některých specifických úlohách od šachů po zpracování a analýzu velkých objemů dat. Nicméně v obecné inteligenci, která zahrnuje schopnost učit se z různorodých zkušeností, adaptovat se na nové situace a pochopit složité mezioborové koncepty, je člověk stále výrazně v předstihu.

Určitě významně ovlivní zdravotnictví, vzdělávání, pravděpodobně oděvní průmysl, svět médií. Zrodí se nové obory. Existují vize?

Ano, umělá inteligence již nyní významně transformuje mnoho odvětví a s jejím dalším rozvojem se očekává, že tyto změny budou ještě hlubší a rozsáhlejší. Namátkou zmíním například personalizovanou medicínu či virtuální vzdělávání. Již nyní jsme svědky toho, že vznikají zcela nové pracovní pozice jako manažerka AI transformace nebo prompt
inženýr.

Znovurozdělí svět, znásobí majetek, ale třeba zabrání válkám a jiným katastrofám...

V oblastech, jako je jaderná bezpečnost nebo bioinženýrství, může AI pomoci monitorovat a řídit rizika, čímž by se snižovalo nebezpečí katastrof způsobených lidskými chybami nebo nedbalostí. AI nese obrovský potenciál pro pozitivní změny, klíčem k maximalizaci jejích přínosů a minimalizaci rizik bude rozvoj robustních právních a regulačních rámců, etických zásad a mezinárodní spolupráce.

A nezblázníme se z ní? Bude naše psychika náležitě odolná a ukázněná?

To je velmi důležitá otázka. Rozvoj a integrace umělé inteligence do našich životů může mít skutečně významné dopady na naši psychiku a společenské vztahy. Ačkoliv AI přináší mnoho benefitů, jako je zvýšení efektivity a možností ve vědě, medicíně a mnoha dalších oblastech, je důležité brát v úvahu i potenciální psychologické a sociální dopady jejího rozšíření. Pokud stroje převezmou úkoly, které tradičně vyžadovaly lidskou expertízu, může to ovlivnit naše vnímání smyslu práce a vlastní identity. To může vést k pocitům nejistoty. Ale ostatně i kvůli tomu Česká asociace umělé inteligence vznikla. Jsme zde, abychom v tomto období rychlých technologických změn pomáhali zůstat při smyslech a vytěžit z AI maximum pozitivního pro budoucnost celého lidstva.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3