INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

PSE00863 hdInformace o užitečnosti investování se prolínají naším životem v posledních letech v daleko větším měřítku, než jsme bývali zvyklí. Je to pochopitelné. Čím dál větší množství lidí si začíná uvědomovat, že tato činnost by měla provázet naše kroky jako samozřejmost, ať už máme volných peněz dostatek, nebo podstatně méně.

Nejen historie dokumentuje, že s investováním rostou firmy, majetek i osobnosti. A není to jen zábava bohatých, jak by se možná mohlo zdát. Ale jde o aktivitu hlavně uvážlivých a přemýšlivých, ba zcela jistě i lidí nadmíru svědomitých a zodpovědných. Generálního ředitele Burzy cenných papírů Petra Koblice jsem se tedy zeptala:

Jak se vede burze letos a jak v porovnání s loňským složitým rokem?

Burze se vede, myslím, velmi dobře. Co se aktivity na trhu týče, tak ta je porovnatelná s rokem loňským, který byl zejména ve znamení aktivity kolem společnosti ČEZ. To se snad již letos naštěstí uklidnilo. Investoři, kteří mají zainvestováno alespoň část svého portfolia na pražské burze, mohou být letos zatím velmi spokojeni. Náš hlavní index, do kterého jsou započítávány i výnosy z dividend, je od počátku roku nějakých 15 % v plusu, čímž překonává všechny indexy z okolních trhů.

Další pozitivní zprávou je, že mezi firmami je o kapitálový trh zájem. Máme za sebou celou řadu pozitivních jednání, která, pevně doufám, v některých případech povedou k listingu.

Pokračuje nárůst objemu obchodů trhu START? Co se děje nyní na této platformě? Dá se vývoj predikovat?

Objemy obchodů na trhu START rostou, i když k tomu vždy dodávám, že denní likvidita na tomto trhu nikdy nebyla primárním cílem. Vždy jsme investorům říkali, že jde tak trochu o formu dostupného venture capital investování, kdy investor do firmy vstupuje s tím, že svou pozici bude nějaký čas držet. Samozřejmě jsem ale rád, že se i na tomto trhu likvidita pomalu tvoří.

Vloni na trh vstoupila jedna nová společnost – mmcité, výrobce městského mobiliáře. Jde o velmi zajímavou firmu, která má globální záběr, byť jde prozatím o malý subjekt. S jeho produkty se lze ale setkat opravdu téměř po celém světě. Dále nám na Prime market z trhu START přestoupily první dva emitenti – Primoco a Gevorkyan. To je pro nás strašně důležitá věc, protože jedním z primárních cílů trhu START bylo právě to, že si na něm budeme „vychovávat“ menší firmy, které poté, co získají primární kapitál a vyrostou, přestoupí na regulovaný trh, kde se o ně mohou začít zajímat i zahraniční investoři.

BCPP znackaMalé a střední firmy mají svůj růstový potenciál, ale stále se dusí v byrokracii a nadbytečné administrativě a nechuti příliš riskovat. Promítá se tato jejich sevřenost i do jejich, dejme tomu, chuti rvát se se životem, odvahou růst? Prožívají stagnaci, útlum, třeba i s ohledem na nejistoty, které se současná generace nenaučila ještě zcela chápat? Je obchodování na burze odrazem takové situace? Nebo je to všechno úplně jinak?

Právě jsem se vrátil ze Slovenska, kde jsme měli spolu s bratislavskou burzou seminář pro potenciální emitenty. Naším hostem byl pan Gevorkyan, který na náš trh vstoupil v roce 2022. Jedno z témat naší diskuze bylo právě to, co burza firmám přináší. Pan Gevorkyan to ve svém vystoupení popsal velmi hezky. Říkal, že jej mrzí prakticky jen jediná věc, a to, že IPO neudělal mnohem dříve. Protože to, jakým způsobem to jeho firmu akcelerovalo, kam se za ty necelé dva roky posunula, jak firma vyrostla nejen fakticky, tedy v číslech, ale i „mentálně“, je z jeho pohledu naprosto neuvěřitelné. Porovnával to s dobou, kdy se financoval pouze z vlastních zdrojů v kombinaci s bankovním úvěrem, a jasně řekl, že takovým způsobem by se za svého života nedostal tam, kam se dostal za pouhý rok a půl s ekvitním financováním z burzy. Je to tedy právě o té odvaze vydat se tímto směrem, mít jasnou ambici, kam bych chtěl svoji firmu posunout, a chuť se na tom všem aktivně podílet. Pak je kapitálový trh tím správným místem, kam se obrátit. Konečně podívejme se, jak toto funguje v USA.

Česká ekonomika podle zkušených odborníků nezažívá zrovna nejlepší časy. Propisuje se souboj pesimistů a optimistů i do burzovních obchodů?

Já osobně si nemyslím, že jsme na tom nějak výrazně špatně. Ano, růst se zpomalil, na nějakou dobu dokonce zastavil, ale nyní se již pomalu vše vrací na původní trajektorii. Měli bychom si uvědomit, že jsme v podstatě ve válce, která ovlivnila a ovlivňuje zejména cenu klíčových energetických komodit, což se propisuje do všech odvětví. Bohužel naše ekonomika, která je spíše výrobní než znalostní, tímto logicky trpí. Už ani nevím, kolikrát jsem za svoji kariéru slyšel, že je potřeba toto nastavení změnit. Zatím se to zjevně nedaří nebo alespoň ne v takové míře. Burza a kapitálový trh je právě místem, kde se zajímavé firmy mohou financovat a růst. Bylo by tedy fajn, kdyby k tomuto účelu byla více využívána.

Co říká vaše dosavadní zkušenost, zajímají se čeští podnikatelé o obchodování na akciovém trhu více než před pár lety, nebo si ještě dávají „na čas“?

Určitě zajímají. Všichni moji známí, kteří mají nějaké svoje podnikání, současně část svého majetku investují na kapitálovém trhu. Myslím si, že v tomto směru je právě v této skupině lidí znalost dobrá. O něco horší to je s povědomím o tom, jak může burza posloužit jejich firmě, tam jisté mezery vidím a snažíme se je spolu s kolegy vyplnit tím, že za firmami aktivně chodíme a výhody i nevýhody kapitálového trhu jim trpělivě vysvětlujeme.

Jaký je v současnosti zájem o akcie ČEZu? Myslíte, že diskuze na toto téma, včetně výše dividend, dosáhne na začátku léta vrcholu? Nebo bude mírnější než v roce minulém?

O ČEZu toho bylo řečeno a napsáno již tolik, že opravdu nechci dodávat nic víc. Důležitou zprávou je, že ČEZ se z burzy nestahuje, firma dále funguje tak, jak fungovala doposud. Co se výše dividendy týče, tak ta již byla oznámena a bude o ní jednat valná hromada. Já osobně bych se přimluvil za zrušení WFT, které v tuto chvíli již nedává smysl, a stát tím zcela zbytečně dráždí ostatní akcionáře. To však není tématem pro mne, ale pro vládu.

Jsou i tací šťastlivci, kteří vyhrají v loterii spousty peněz a rozhodují se, co s nimi. Je nákup akcií pro člověka ne příliš znalého vhodnou volbou?

Do akcií a obecně na kapitálovém trhu by měl investovat každý, kdo to myslí se správou svého majetku vážně. Určitě ne vše a určitě ne v jeden okamžik nebo na jednom trhu. Důležitá je diverzifikace. Pokud se tímto základním pravidlem investování bude kdokoliv řídit, jsem si jistý, že v dlouhodobém horizontu bude úspěšný a bude svůj majetek rozvíjet.

PSE00818Na webových stránkách máte stručný návod pro ty, kteří se rozhodují k investování. Roste počet zájemců?

Ano roste. Vrchol zájmu o investování jsme zažívali v době covidu. Lidé měli více času na sebevzdělávání, více času trávili doma, měli díky restrikcím omezenou spotřebu, a tím jim v rodinných rozpočtech zbývalo více prostředků, které pak mohli aktivně investovat. Počet investorů ale roste kontinuálně s tím, jak stoupá investiční gramotnost. Každopádně máme v tomto směru ještě stále co dohánět, protože desítky let komunizmu nás velmi zabrzdily.

A co znamená udržitelné investování? Při­tahuje zájem spíš mladší generace než té moudré?

Udržitelné investování je něco, co zažilo velký nástup, budilo mezi všemi obrovská očekávání a byla tomuto způsobu pohledu na investice predikována skvělá budoucnost. Do určité míry se to naplnilo a udržitelné investování si své místo našlo. Na druhou stranu vnímáme trochu vystřízlivění a trochu větší odstup a racio­nalizaci. Samozřejmě je skvělé a důležité, aby se firmy chovaly maximálně zodpovědně, na stranu druhou je celá řada firem, která z podstaty toho, co dělají, nikdy nebudou stoprocentně ekologické, ale bez jejichž produkce se společnost neobejde. Určitě by proto nebylo dobré, kdybychom těmto firmám zkomplikovali přístup ke kapitálu. To by nebyl dobrý výsledek.

Může na burzu vstoupit i firma, která podniká v erotickém průmyslu?

Na burzu může vstoupit každá firma, která splní regulatorní podmínky a o jejíž akcie budou mít investoři zájem.

Módním i potřebným trendem je ponoukat ženy, aby efektivněji nakládaly s volnými finančními prostředky, aby je nechaly pracovat. Přibývá tedy českých investorek? Budou úspěšné?

Určitě ano. Tak, jak přibývá investorů obecně, proporcionálně samozřejmě přibývá i žen, které k investování, na rozdíl od mužů, přistupují s větším uvážením. Investování je naprostá nutnost, pokud si chceme zachovat dobrou životní úroveň i v důchodovém věku.

Umělá inteligence si v řadě odvětví klestí cestu k uznání. Jak zasahuje váš obor a nakolik ho ovlivní v brzké budoucnosti? Ulehčí například obchodníkům, ušetří jim čas a nervy?

Ano, zasahuje, a bude se prosazovat i nadále. Již nyní existuje celá řada investičních platforem, které se snaží AI do svého fungování začlenit. Obecně jsou velká očekávání například na poli analýz jednotlivých akciových titulů. Uvidíme. Já si myslím, že role živého člověka i přes nástup AI bude v investování, správě portfolií a poradenství nadále podstatná. Jen bude doplněna o další alternativu a každý se tak bude moci rozhodnout, jaké služby využít. V konečném důsledku to tak je skvělá zpráva pro všechny investory.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3