INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Evropský factoringový trh v roce 2023 navázal na předchozí růst a posílil o více než dvě procenta na rekordních 2,44 bilionu eur. I když toto tempo růstu patří podle EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry mezi nejnižší od začátku sběru dat, je to potvrzení stabilizace růstového trendu.

Na rekordní úroveň se v minulém roce posunul i factoring v ČR s objemem více než 288 miliard Kč.

„Evropský factoringový trh je stále silný a tvoří neuvěřitelných 66 % světového trhu. Factoringový průmysl tak stále hraje klíčovou roli v evropské ekonomice. V roce 2024 předpokládáme o něco větší růst obratu než v roce 2023 díky oživení růstu HDP v EU a očekávanému snížení úrokových sazeb,“ uvedl předseda FCI Fausto Galmarini.

Jak poznamenala ředitelka KB Factoring Irena Klimešová, Česká republika v oblasti factoringu výrazně zaostává za evropským průměrem: „Pro porovnání rozvoje factoringového trhu se využívá ukazatel poměru factoringu k HDP země. Průměr EU je za minulý rok na hodnotě 12 %, Česká republika nedosahuje ani čtyř procent. Tato situace částečně vychází z historických předsudků a negativního pohledu na factoring jako produktu určeného pro subjekty s horší schopností úvěrového splácení. To se postupně mění s novou generací treasurerů ve firmách.“

Odhadovaný počet evropských klientů v roce 2023 dosáhl téměř 304 tisíc, což je nejvyšší zaznamenaná úroveň. Nárůst počtu klientů může naznačovat, že podnikatelé se v době stále vysoké ekonomické nepředvídatelnosti soustředili na získávání dalších zdrojů financování, které jim mohou poskytnout i další výhody.
Factoring na českém trhu nabízejí společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci, tedy Factoring KB, ČSOB Factoring, Factoring České spořitelny, UniCredit Factoring a Bibby Financial Services a dále také Raiffeisenbank. Všechny tyto společnosti jsou sdružené v Asociaci factoringových společností.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3