INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

JRKdyž se nápad změní v podnikání a začne se na jeho základě měnit něco v životě člověka nebo v ekonomice dané země, potažmo světa, k lepšímu, nemůže být pro autora takového řešení větší pocta a radost.

Takto se to přihodilo Mgr. Jiřímu Rušikvasovi, zakladateli a majiteli společnosti FUTTEC a.s. Ta během několika let vyvinula mikrovlnný systém pro rychlou, neinvazivní a trvanlivou opravu výtluků na asfaltových silnicích. Unikátní technologii dnes chrání evropský patent od Evropského patentového úřadu, který má jednotný účinek pro 17 zemí Evropské unie. V současnosti vede firma další patentové řízení v několika mimoevropských zemích, včetně USA a Japonska. Cílem je expandovat na zahraniční trhy a vyvinout celkový ekosystém oprav asfaltových komunikací mikrovlnnou metodou, který by zahrnoval i včasnou detekci výtluků. Pomůže k tomu třeba také umělá inteligence. Vlastně tedy splní sen každého řidiče na světě: jezdit po kvalitních, nepoškozených silnicích, tedy pohybovat se i bezpečněji a bez obav z přehlédnuté „díry“. A jak to vlastně bylo a bude? O tom již více Jiří Rušikvas:

Silničáři, dříve se jim říkalo cestáři, bývali vždycky dost konzervativní. Jejich kamarádem byl asfalt, štěrk a počasí tak akorát. Silnice se opravovaly jednoduše, ale výsledky byly brzy v nenávratnu. Vozovky byly stále plné děr... Vaše technologie však začala ledacos měnit...

Ano, do jisté míry platí, co uvádíte. Stále ale existuje mnoho cestářů, kteří měli (a mají) svou hrdost a vždy usilovali o to, aby byl výsledek jejich práce co nejkvalitnější. Velmi však záleželo na nástrojích a postupech, jež měli k dispozici. A proto jsme se rozhodli začít tento přístup měnit... Ale nejprve jsme museli překonat velmi dlouhou a namáhavou cestu, jejíž cíl byl často v nedohlednu. Pokusili jsme se totiž o opravdu nelehkou věc: vymyslet řešení, které využívá mikrovlny k preventivním, rychlým, neinvazivním a kvalitním opravám výtluků na asfaltových komunikacích. A máte pravdu. Prorazit s ním v silničářském oboru, který je poměrně konzervativní a má své zaběhlé postupy, nebylo snadné. My jsme se ale nevzdali a podařilo se nám trh obohatit o novou technologii (ukrytou v tzv. mikrovlnných cestářích série FT3), která pracuje po celý rok – tedy i v zimním období. Naše metoda dokáže trvanlivě zacelit výtluk (především do 60 x 80 cm) na asfaltovém povrchu bez vzniku spáry, změny původních parametrů komunikace a nutnosti dlouhodobých uzavírek.

futtec press event 21.6.2023 low res 05Jak jste dospěli k takovému postupu práce, v jaké souvislosti se zrodil právě takový nápad?

K unikátnímu využití mikrovlnné technologie, která je jádrem našeho současného businessu, jsem se dostal vlastně náhodou a poměrně nedávno – v roce 2011. Tehdy mi ji předvedli vědci z Akademie věd ČR a já v ní spatřil velký potenciál. A tak začala dlouhá a složitá cesta jedné mladé společnosti jménem FUTTEC na české (a dnes už také světové) silnice.

Prvním výsledkem našeho snažení byla věc, která vypadala jako (poněkud nevyzpytatelně se chovající) kuchyňská mikrovlnka! Náš prototyp stroje, využívající mikrovlny k trvanlivé a celoroční opravě výtluků, spatřil světlo světa v roce 2020.

Váš přístup je opravdu unikátní, získali jste dokonce evropský patent pro 17 zemí v EU. Bylo to složité?

Nejtěžší to asi bylo po právní stránce, protože jsme na něj aspirovali v rámci nové legislativy jako jedna z prvních společností v České republice: naštěstí ale máme velmi zkušené právníky, kteří této oblasti skutečně rozumějí. U samotného řešení jsme si byli díky jeho výjimečnosti téměř jisti, že má opravdu velkou šanci ho získat.

Začínali jste jako malá firma společně s odborníky z Akademie věd ČR a VUT v Brně. O čem byly první diskuze?

Řešili jsme například tyto otázky: zda je možné mikrovlny využít pro opravu silnic nebo zda se je naučíme usměrnit tak, aby homogenně ohřívaly asfalt, a vytvářely tím základní předpoklad pro kvalitní a zcela unikátní opravu výtluků. Čím více jsme si kladli otázek, tím více jsme začínali chápat, že problém je skutečně široký a k jeho řešení dospějeme jen díky opravdu velké trpělivosti a postupnému nabírání zkušeností.

Pomohla vám i dotace, kterou jste získali. K čemu především?

Několikamiliónová dotace z Evropské unie, kterou jsme získali v rámci programu EU Horizon 2020, byla určena především ke komercionalizaci naší technologie. Díky ní se nám podařilo překročit první významný milník a završit vývoj a výrobu prototypu tzv. mikrovlnného cestáře FT3.

FUTTEC pilotniü stroj FT3 z roku 2020Přesvědčovali se odborníci, kteří mají údržbu silnic u nás na starost, o účincích vaší metody těžce, nebo ji přijali vstřícně a s radostí? A z čeho pramenila počáteční nedůvěra?

Zlomovým momentem byla výroba nových strojů FT3+ v létě minulého roku. Právě tímto krokem jsme prokázali, že se umíme od prototypu posunout k malosériové výrobě a začít intenzivně pracovat v reálném prostředí. Jinými slovy, pokud přejdete od vizí a slov k tomu, že představíte postup a výsledek své práce, posune vás to zásadním způsobem. Právě díky dobrým zkušenostem s naší mikrovlnnou technologií s námi totiž začaly organizace jako TSK, Ředitelství silnic a dálnic nebo krajské SÚS uzavírat smlouvy o dlouhodobější spolupráci.

Prezentujete se i v zahraničí. Kde je ohlas na váš přístup největší? A rýsují se i nové zakázky na opravy silnic v cizině?

Věříme, že právě evropský patent umožní rychlejší rozvoj našich obchodních aktivit a expanzi na zahraničních trzích. Tím ale nekončíme. Patentové řízení jsme již vedli i v mimoevropských zemích, například v USA či Japonsku. Největší ohlas jsme vzbudili v USA, kde jsme již vedli několik jednání s možnými strategickými partnery, nebo například v Rakousku, kde se chystáme opravovat komunikace ve Vídni a na dalších místech.

Budete poskytovat licence na využití metody nebo vše zajišťovat vlastními kapa­citami?

Náš cíl je jasný. Chceme vyvíjet, vyrábět a prodávat celý systém mikrovlnné neinvazivní údržby asfaltových vozovek. Ekosystém, který vytváříme, má samostatné obchodní linie s velkým komerčním potenciálem. Právě proto jednáme v zahraničí, a zejména v zámoří o prodeji licence. Pro trhy v rámci EU pak plánujeme sériovou českou výrobu.

Máte také hodně plánů, některé se týkají ekosystému oprav, a rovněž se budou moci zásahy i předvídat. Není to až příliš odvážné?

Je, ale snažíme se být dobře připravení. Velmi důležité je pracovat s kvalifikovanými odborníky a mít loajální a pracovitý tým, který má vize a dokáže dosáhnout jejich naplnění. Navíc musíme dělat věci postupně a tak, aby na sebe navazovaly a dařilo se nám uvádět jednotlivé projekty na trh ve správný čas. Každý občas udělá chybu, ale musí být schopný se z ní poučit a posunout se dál.

FUTTEC Jirîiü Rusîikvas zakladatelŠetří mikrovlnná technologie také čas a finanční prostředky?

Ano. Naše technologie je rychlá a ekonomická. Mikrovlnní cestáři série FT3 jsou schopní opravit výtluk (i s příjezdem na místo a odjezdem) do jedné hodiny. Jejich nová verze bude navíc ještě rychlejší. Je to dáno tím, že mikrovlna umí nahřát asfaltový povrch velice rychle a šetrně, a to i v případě mrazu. Jiné podobně účinné a rychlé řešení neexistuje. Kvalitní oprava výtluků v rané fázi jejich vzniku navíc zabraňuje většímu poškození vozovky, a prodlužuje tak její celkovou životnost.

Můžeme se již v praxi opravdu setkat s uplatněním inovativního postupu? Jaké silnice a kde se takto v České republice opravují?

Měsíčně opravujeme stovky výtluků ve dne i v noci. Spolupracujeme totiž s TSK Praha (např. jsme pro ni opravovali výtluky na Barrandovském mostě před druhou fází jeho generální opravy), ŘSD i s firmami, které vlastní, či spravují komerční prostory, jako jsou logistická centra, letiště, autodromy apod. Právě spolupráce s městy a kraji je pro nás velmi důležitá, protože získáváme podnětnou zpětnou vazbu, která nám umožňuje naši technologii dále zdokonalovat.

Pátrám po tom, proč jste začal podnikat právě v tomto oboru. Přispěla k tomu třeba nějaká dopravní nehoda vzniklá kvůli špatné silnici, nebo náhoda, chuť udělat něco jinak?

Velké věci často vznikají na základě náhody a ani v mém případě tomu nebylo jinak. Ale myšlenka možného využití mikrovlnného záření a následného vývoje tzv. mikrovlnného cestáře mě nakonec zcela pohltila. Jsem rád, že jsem mohl přispět k uvedení jednoho fascinujícího experimentu v život a že mohu být obklopen lidmi, kteří mě v tom podporují, inspirují a posouvají dál.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3