INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

PKotenTo, co je kvalitní, právem získá brzy pozornost zákazníka, ať je jím firma, nebo běžný spotřebitel, jednotlivec. Když se mezi lidmi rozhlásí, že ten a ten řemeslník drží slovo a odvádí práci, jakou slíbil, brzy se mu hrne jedna zakázka za druhou.

Když výrobce dodává na trh myčky, kola nebo kabáty, které nemají jedinou reklamaci, je brzy středem pozornosti. Pokud nabídne pekař housky, za nimiž se doslova zapráší, pak je to známka nejvyšší, je to na výtečnou. Právě takové subjekty jsou pro celou společnost prospěšné, užitečné. Stejně jako úřady, kam občané chodí pro radu rádi, nebo školy, o jejichž absolventech je dlouho slyšet jen to dobré. Jak se však dopracovat k té očekávané kvalitě? Napomoci může Česká společnost pro jakost v čele s výkonným ředitelem Ing. Petrem Kotenem:

Svůj profesní život jste upsal prosazování kvality. Jak ji vnímá podnikatelská veřejnost v posledních letech?

O kvalitě se intenzivně hovoří napříč všemi obory a „kvalita“ bývá hojným pojmem v marketingu produktů a služeb. Podnikatelská veřejnost si je vědoma důležitosti kvality a vnímá ji jako podmínku nezbytně nutnou pro svůj dlouhodobý podnikatelský úspěch. Členové vrcholového vedení jsou si vědomi toho, že musí zajistit kvalitní výrobu u sebe (chtějí spokojeného zákazníka, vysokou produktivitu a žádné zmetky) a také tlačit na kvalitu u svých dodavatelů.

Pokročily u nás firmy v zavádění managementu kvality?

České organizace, v porovnání s ostatními zeměmi, zavádějí a certifikují systémy managementu kvality ve vysoké míře. A posledním zřetelným trendem je integrace dalších systémů k systému kvality, jakými jsou například systémy bezpečnosti informací, energetického managementu či business kontinuity. Takže ano, pokračují zejména tím, že integrují další systémy managementu, které po nich vyžadují zákazníci, či sami přijdou na to, že jsou užitečné a pomáhají jim předcházet problémům či je řešit.

Co si přát, aby v kvalitě nacházela široká veřejnost?

Široká veřejnost má přirozený zájem na nakupování kvalitních výrobků a služeb. A služeb nejen komerčních, ale i služeb vzdělávacích, zdravotních, sociálních či služeb úřadů. Problém spatřuji však v tom, že nejsme zvyklí či nemáme odvahu, vytrvalost nebo vůli na kvalitě trvat a vyžadovat ji. Jako spotřebitel bych se neměl stydět ozvat se a slíbenou kvalitu vyžadovat. A v rámci vztahů mezi firmami (B2B) je třeba myslet na to, aby byly dobře specifikovány kvalitativní požadavky na produkty a služby v době objednání a aby byly stanoveny případně sankce. A rád bych též zdůraznil, že je důležité vyžadovat kvalitní výstupy od svých kolegů v práci.

Česká společnost pro jakost je lídrem v aktivitách na téma kvalita. Na jaké novinky byste rád upozornil?

Novinky přinášíme průběžně, každopádně bych vyzdvihnul nové kurzy určené kvalitě a řízení výroby v automobilovém průmyslu a související publikace. Reagujeme intenzivně na trendy – tj. zařadili jsme do kurzů a konferencí téma ESG, v rámci certifikace se nově věnujeme certifikaci původu dřevní hmoty FSC a certifikaci business kontinuity. A čím dál častěji vydáváme pro naše členy příručky edice „do kapsy“, naposledy na téma metrologie či základní nástroje kvality, tzv. Core Tools.

Velmi se zasazujete o to, aby se studenti vysokých škol zaobírali studiem kvality. Jde to?

Můžeme s potěšením konstatovat, že ano. Čím dál více studentů se účastní soutěže Cena Františka Egermayera, kam jsou přihlašovány jejich odborné práce na téma kvality a další témata s kvalitou související. Můžeme se dokonce pochlubit tím, že principy této soutěže se staly základem soutěže mezinárodní, kam se zapojují zahraniční studenti.

Důležitým momentem minulého roku bylo založení, a hlavně provozování Informačního centra České společnosti pro jakost při Technické univerzitě v Liberci. Centrum slouží mimo jiné jako platforma pro setkávání studentů na odborná témata v kvalitě. Tato informační centra by se měla dále rozšiřovat i do dalších škol.
Považuji za důležité zdůraznit, že rozvoj spolupráce se studenty je podmíněn i aktivními místními pedagogy, a my jsme rádi, že je na školách potkáváme a jsme s nimi v kontaktu.

Ambasador kvality je soutěž, již každoročně vyhlašujete. Do povědomí podnikatelů i veřejné správy se dobře zapsala. O čem její výsledky vypovídají? Dá se přínos zobecnit?

V rámci soutěže Ambasador kvality České republiky posuzujeme, zdali příslušná organizace nejen kvalitně funguje, ale zdali také nějakým způsobem obor kvality podporuje. To může být například tím, že její pracovníci vystupují na konferencích, spolupracují se školami či vydávají publikace. Soutěž tedy vypovídá o tom, že účastník dělá pro kvalitu něco navíc. A přínos? Nejen zmiňovaná podpora oboru, nebo řekněme přeneseně řemesla kvality, ale i naše marketingová podpora vítězům a finalistům.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3