INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

2023 03 07Na přelomu roku se firmy připravovaly na nejhorší a odkládaly nábory. Na jaře plánují doplnit stavy.

Společnost ManpowerGroup Česká republika dnes zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup index trhu práce“ pro druhé čtvrtletí roku 2023.

V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro druhé čtvrtletí 2023 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 510 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2023 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé v České republice očekávají v druhém čtvrtletí roku 2023 optimistické náborové prostředí s čistým indexem trhu práce 16 procentních bodů. V porovnání s předchozím čtvrtletím, kdy byl index mírně záporný, došlo k výraznému posílení o 18 bodů. Český trh práce se tak vrátil na úroveň optimismu v roce 2022.

Po období nejistoty a vyčkávání, které jsme pozorovali na přelomu roku, si nyní firmy myslí, že ve druhém čtvrtletí 2023 začnou opět nabírat. O 9 p.b. na 31 stoupl počet optimistických firem a stejnou měrou na 15 kleslo procento pesimistických firem. Vzrostl počet firem, které nebudou dělat žádné změny (z 43 na 49 %) a klesl počet firem, které zatím neví, jestli budou v dalším čtvrtletí nabírat nebo propouštět (z 11 na 5 %).

„Větší část českého trhu práce ukazuje, že má již mnohem jasnější vyhlídky pro blízkou budoucnost. V naší náborové praxi vidíme, že firmy svá zmražená pracovní místa začaly opět obsazovat, protože energetickou krizi, vývoj inflace a dodavatelské řetězce se daří stabilizovat. Pracovní trh ale nadále zůstává vlivem ekonomických a sociálních změn nadále velmi turbulentní,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v 8 z 9 českých odvětví plánují pro druhé čtvrtletí 2023 nárůst náborových aktivit, pokles predikuje pouze odvětví Komunikační služby (telekomunikace, média, vydavatelství, zábavní průmysl) s Čistým indexem trhu práce -3 %. Toto odvětví je také jediné, které vykazuje oslabení v meziročním srovnání (o 3 procentní body). V porovnání s předchozím čtvrtletím optimismus posílil také v 8 z 9 odvětví, oslabil pouze v odvětví Obchod a služby.
Nejsilnější náborové aktivity očekávají zaměstnavatelé v odvětví Finance, pojištění nemovitostí s hodnotou indexu 34. Vykazuje také výrazné posílení ve srovnání s minulým čtvrtletím, a to o 46 procentních bodů. Mezikvartálně narostly také Energetika a veřejné služby a Zdravotní a sociální péče, farmacie o 44 a 43 bodů. V meziročním srovnání má nejsilnější výsledky odvětví Ostatní (kde je především veřejný a neziskový sektor) s 23 procentními body.

Porovnání organizací podle velikosti

Zlepšení náborového tempa předpovídají pro 2. čtvrtletí 2023 všechny kategorie podle velikosti českých organizací. Oproti minulému čtvrtletí náborové plány posílily také ve všech kategoriích, výsledky srovnání oproti stejnému období minulého roku vykazují mírné oslabení pouze u velkých firem nad 250 zaměstnanců.
Nejoptimističtější jsou pro nadcházející čtvrtletí čeští zaměstnavatelé velkých firem, hlásí index trhu práce s hodnotou 22. Naopak nejslabší očekávání vykazují střední firmy (50–249 zaměstnanců) s hodnotou indexu 11.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé ve všech 3 regionech předpokládají růst trhu práce v průběhu nadcházejícího čtvrtletí, v porovnání s předchozím čtvrtletím se náborové prostředí také zlepšilo ve všech 3 regionech. V meziročním srovnání lehce oslabilo v Praze, a to o 2 procentní body.
Pro nadcházející čtvrtletí vykazují pozitivní očekávání regiony Praha a Čechy s 19 body, následovány Moravou s hodnotou indexu 11.

Globální pohled

Na základě sezonně očištěných dat očekávají zaměstnavatelé na celém světě stejné prostředí na trhu práce jako minulé čtvrtletí. Globální Čistý index trhu práce pro 2Q 2023 má opět hodnotu 23 bodů. Situace, kdy se predikce od minulého čtvrtletí nezměnily, naznačuje, že se zaměstnavatelé nechystají zvýšit nábor nových zaměstnanců, dokud nebudou vědět, jak se bude vyvíjet globální ekonomika. Ve srovnání s obdobím loňského roku se však předpověď náboru snížila o 6 procentních bodů, což je způsobeno vysokou inflací, cenami, úrokovými sazbami a slabší spotřebitelskou poptávkou v důsledku krize životních nákladů. Dopad rusko-ukrajinského konfliktu i nadále ovlivňuje Evropu a světovou ekonomiku.

Nejsilnější náborové plány pro druhé čtvrtletí 2023 předpovídají zaměstnavatelé v zemích Střední Ameriky – Panama (41), Kostarika (38) a Guatemala (38). Pozitivní plány v tomto regionu podporuje zvýšená míra obchodních transakcí přes Střední Ameriku a příznivá situace v cestovním ruchu. Energetické iniciativy v regionu, jako jsou plány Kostariky na dekarbonizaci a přechod Kolumbie na více obnovitelných zdrojů energie, zvyšují náborové plány v odvětví Energetika a veřejné služby (37), které hlásí nejvyšší index ze všech odvětví v regionu. Politické změny a nepokoje v Brazílii a Peru naopak přispěly k celkovému mírnému poklesu hodnot indexu v regionu ve srovnání s minulým čtvrtletím, protože zaměstnavatelé v těchto zemích utlumují své náborové plány.

Další výsledky průzkumu ManpowerGroup index trhu práce budou zveřejněny 13. června 2023.

O průzkumu ManpowerGroup index trhu práce

Průzkum ManpowerGroup index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování plánů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 41 zemí, ve které průzkum probíhá.

Průzkum probíhá již 60 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. ManpowerGroup index trhu práce je založen na dotazování více než 40 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 41 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.

Průzkum ManpowerGroup index trhu práce nyní probíhá v těchto 41 zemích a oblastech světa: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Francie, Finsko, Guatemala, Hongkong, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Panama, Peru, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Velká Británie a Spojené státy americké.

Více informací o průzkumu a detailní výsledky všech zemí najdete na stránkách www.manpowergroup.com/workforce-insights/  nebo na www.manpowergroup.cz/pruzkumy/  

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE