INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Prosperita

24. září 2018

Tyto webové stránky využívají soubory Cookies. Účelem použití je zajištění funkčnosti stránek a běžná analytika. Nepoužíváme cookies, které by sledovaly uživatele napříč webovými stránkami na různých doménách za účelem profilování anebo remarketingu. Níže následuje podrobnější popis využívaných Cookies. Typy Cookies Cookie relace webových stránek  Slouží pro udržení relace vůči webovým stránkám.  Google Analytics Běžná webová analytika sloužící mimo jiné pro zdokonalování webových stránek. Službu Google Analytics máme nastavenu, aby anonimizovala IP adresy. Dále v ní máme vypnuté pokročilé reklamní funkce, abychom zabránili nadbytečnému sběru dat o uživatelích.  Matomo (dříve Piwik) Používáme ještě druhou službu pro měření návštěvnosti, a to z důvodu větší přehlednosti. Tato služba běží přímo na našem serveru a máme v ní nastavenu anonymizaci Vašich IP adres. Službu nepoužíváme k personalizaci reklam / remarketingu. Google Double Clik for Publishers (Google Ads)  Na těchto webových stránkách zobrazujeme bannery klientů, kteří si jejich zobrazování na iprosperita.cz objednali. Klienti si zobrazování bannerů objednali přímo od nás a nikoliv prostřednictvím nějaké inzertní platformy. Službu Google Double Click for Publishers využíváme jako nástroj pro vkládání bannerů klientů do našich webových stránek. Dále využíváme funkce nástroje pro základní měření výkonosti reklam klientů na našich webových stránkách (množství zobrazení a prokliků apod.). Funkce personalizace v této službě máme vypnuté.  Zacházení se získanými daty Získaná data jsou ukládána na zabezpečených serverech. Přístup k datům má vedení společnosti a také k relevantním datům mohou mít přístup klienti společnosti (například k údaji o celkovém počtu návštěvníků webových stránek, celkovém počtu zobrazení stránek, počtu zobrazení banneru, počtu kliknutí na banner). Klienti společnosti zkrátka mohou mít přístup k obecnějším souhrným statistikám.    Možnost nepřijímat Cookies  Pokud si nepřejete z našich stránek přijímat některé cookies nebo všechny cookies, můžete tak učinit nastavením svého internetového prohlížeče, aby cookies nepřijímal. Nebo alternativně můžete využít funkce anonymního prohlížení, která cookies odstraní po zavření prohlížeče.  Nastavení pro Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies Nastavení pro Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs Nastavení pro Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ Nastavení pro Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ Nastavení pro Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Nastavení pro Edge: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/windows-10-microsoft-edge-and-privacy  

  Podmínky zasílání a použití služby Tištěná i elektronická verze časopisu Prosperita a příloh Madam Business a Fresh Time je poskytována bezplatně. Tištěné vydání časopisu Prosperita vychází měsíčně. Elektronické verze jsou přístupné na adresách https://www.iprosperita.cz, https://www.madambusiness.cz a https://www.freshtime.cz. Dále je zájemcům zasílán elektronický newsletter obsahující informace o aktuálně vydaném čísle tištěných časopisů s možností stáhnout si PDF a informace o vybraných rozhovorech. Vydavatelem je RIX, s.r.o., Ocelářská 2274/1, 190 00 Praha 9. IČ: 25763164. Našimi klíčovými čtenáři jsou podnikatelé, manažeři a odborníci se vztahem k obchodnímu prostředí. Časopis rádi zasíláme čtenářům, pro které bude mít přínos.Na webových stránkách portálu iprosperita.cz je možné se registrovat pro zaslání ukázkového čísla, zasílání tištěného vydání a zasílání elektronického newsletteru. Vzhledem k tomu, že je časopis určen podnikatelské a obchodní veřejnosti, prosíme uživatele, aby při registraci zadávali své firemní nebo obchodní údaje. Služba zasílání tištěného časopisu anebo emailového vydání je určena pouze podnikajícím osobám a jejich zaměstnancům. Nepodnikatelé však mohou využít bezplatně dostupného vydání v PDF na portále, které sestává ze shodného obsahu. Kvalifikace pro zasílání tištěné verze Našimi klíčovými čtenáři jsou podnikatelé, manažeři a odborníci se vztahem k obchodnímu prostředí. Časopis rádi zasíláme čtenářům, pro které bude mít přínos. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo odmítnout některou žádost o zasílání tištěného vydání. K odmítnutí dochází výjimečně, naopak zájemci jsou vítáni. Z formálního hlediska jsou předpoklady pro získání bezplatného zasílání tištěné verze: - splnění výše popsané kvalifikace (čtenář z prostředí business) - souhlas s níže uvedenými podmínkami užití a ochrany osobních údajůVydavatel se nezavazuje poskytovat zasílání tištěných vydání po nijak určenou dobu, naopak je oprávněn kdykoliv zasílání konkrétnímu zájemci ukončit, stejně tak jako je oprávněn nevyhovět žádosti o zasílání novému zájemci. V případě nevyhovění žádosti o zasílání tištěné verze nebo ukončení zasílání tištěné verze budou údaje zájemce vymazány z evidence pro zasílání tištěného vydání. Zasílání tištěného vydání poskytuje vydavatel jen pro území České republiky. Zasílání elektronického newsletteru Pokud zájemce o zasílání zvolí možnost zasílání emailem, bude mu zasílán elektronický newsletter obsahující tyto informace: - odkazy pro stažení vydání ve formátu PDF v plné verzi - úvody vybraných rozhovorů - inzerci partnerů vydavatele - vše výše uvedené doplněné grafikou (např. fotografie osobností u úvodů rozhovorů). Veškerá sdělení odeslaná na emailovou adresu zájemce budou odeslána výhradně vydavatelem a jeho technologickými partnery. Nicméně vydavatel se zavazuje nepředat údaje zájemců k využití žádné třetí straně. Podmínkou pro zasílání elektronického newsletteru je tedy poskytnutí minimálně emailové adresy. Vydavatel může kdykoliv zasílání newsletteru zájemci ukončit. Zájemce také může požádat o ukončení zasílání, a to pomocí odkazu v nejnovějším newsletteru, který obdržel nebo zasláním emailu se žádostí o nezasílání na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak4e0b7db83d30c6508fda2f404e48b1f0').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4e0b7db83d30c6508fda2f404e48b1f0 = 'zasilani' + '@'; addy4e0b7db83d30c6508fda2f404e48b1f0 = addy4e0b7db83d30c6508fda2f404e48b1f0 + 'iprosperita' + '.' + 'cz'; var addy_text4e0b7db83d30c6508fda2f404e48b1f0 = 'zasilani' + '@' + 'iprosperita' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak4e0b7db83d30c6508fda2f404e48b1f0').innerHTML += ''+addy_text4e0b7db83d30c6508fda2f404e48b1f0+''; . Zaslání ukázkového vydání - tištěných časopisů poštou Platí obdobně pravidla uvedená v oddíle "Kvalifikace pro bezplatné zasílání tištěné verze".   Osobní údaje - jejich užití a ochrana Vydavatel si vyhrazuje právo využít údaje zadané uživatelem při registraci na portálu iprosperita.cz pro zasílání tištěného vydání, emailového vydání a také pro zasílání marketingových sdělení nebo jiného (např. telefonického) kontaktování uživatele s obchodní nabídkou. Marketingová sdělení a obchodní nabídky mohou být na služby a výrobky společnosti vydavatele nebo jeho klientů. Údaje uživatele jsou v systémech vydavatele patřičně chráněny a nebudou poskytnuty k marketingovému využití jiným společnostem. Vydavatel ale může využít služeb technologických a servisních partnerů za účelem zajištění služeb a pro realizaci svých marketingových akcí (vč. inzerce a nabídek jeho klientů). Využití technologických a servisních partnerů probíhá za účelem zajištění odborných činností a ekonomické efektivnosti. V případech využití služeb technologických a servisních partnerů je vydavatel povinnen provést smluvní ochranu údajů uživatelů ve smlouvách s těmito partnery. Zrušení registrace V případě, že uživatel nadále nemá zájem o zasílání tištěného vydání, elektronického vydání emailem anebo již nesouhlasí s výše uvedenými podmínkami, může požádat vydavatele o vymazání svých údajů. Na základě žádosti vydavatel zajistí zrušení zasílání a vymazání údajů uživatele z odpovídajícího systému. Uživatel musí v žádosti specifikovat, ze kterého systému chce být vymazán - jestli ze zasílání poštou NEBO ze zasílání emailem NEBO z obou. Žádost může být podána jedním z těchto způsobů: - emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak898560c320b7907a3d897a83c12bb7ba').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy898560c320b7907a3d897a83c12bb7ba = 'zasilani' + '@'; addy898560c320b7907a3d897a83c12bb7ba = addy898560c320b7907a3d897a83c12bb7ba + 'iprosperita' + '.' + 'cz'; var addy_text898560c320b7907a3d897a83c12bb7ba = 'zasilani' + '@' + 'iprosperita' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak898560c320b7907a3d897a83c12bb7ba').innerHTML += ''+addy_text898560c320b7907a3d897a83c12bb7ba+''; - poštou na adresu vydavatele viz Kontakty - v případě emailového newsletteru lze zasílání zrušit také kliknutím na odkaz pro zrušení zasílání umístěný na konci newsletteru zaslaného uživateli (toto nutno provést v posledním doručeném vydání) Aktualizace údajů pro zasíláníUživatel může požádat vydavatele o změnu jeho údajů pro zasílání. Žádost může být zaslána jedním z těchto způsobů: - emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak6b5e060b4077ddc80ce5ade778777106').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6b5e060b4077ddc80ce5ade778777106 = 'zasilani' + '@'; addy6b5e060b4077ddc80ce5ade778777106 = addy6b5e060b4077ddc80ce5ade778777106 + 'iprosperita' + '.' + 'cz'; var addy_text6b5e060b4077ddc80ce5ade778777106 = 'zasilani' + '@' + 'iprosperita' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak6b5e060b4077ddc80ce5ade778777106').innerHTML += ''+addy_text6b5e060b4077ddc80ce5ade778777106+''; - webovým formulářem https://www.iprosperita.cz/component/visforms/?view=visforms&id=4 - poštou na adresu vydavatele viz Kontakty CookiesInformace o cookies si můžete přečíst v samostatném dokumentu: https://www.iprosperita.cz/cookies  

7. červenec 2016

VydavatelRIX, s.r.o.Ocelářská 2274/1, 190 00 Praha 9E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak6de315094fdbb1f0114ed2421bbadeef').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6de315094fdbb1f0114ed2421bbadeef = 'brixi' + '@'; addy6de315094fdbb1f0114ed2421bbadeef = addy6de315094fdbb1f0114ed2421bbadeef + 'iprosperita' + '.' + 'cz'; var addy_text6de315094fdbb1f0114ed2421bbadeef = 'brixi' + '@' + 'iprosperita' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak6de315094fdbb1f0114ed2421bbadeef').innerHTML += ''+addy_text6de315094fdbb1f0114ed2421bbadeef+''; Telefon: +420 602 618 008Firma RIX s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedenýmMěstským soudem v Praze, odd. C, vložka 68017.IČO: 25763164 DIČ: CZ25763164 [ARES]RedakceMartin Šimekšéfredaktor internetových médiíMobil: +420 606 615 609E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak1e0b87daf40d10bd1d1bbab6d5fb3774').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1e0b87daf40d10bd1d1bbab6d5fb3774 = 'martin' + '@'; addy1e0b87daf40d10bd1d1bbab6d5fb3774 = addy1e0b87daf40d10bd1d1bbab6d5fb3774 + 'iprosperita' + '.' + 'cz'; var addy_text1e0b87daf40d10bd1d1bbab6d5fb3774 = 'martin' + '@' + 'iprosperita' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak1e0b87daf40d10bd1d1bbab6d5fb3774').innerHTML += ''+addy_text1e0b87daf40d10bd1d1bbab6d5fb3774+''; PhDr. Eva Brixi-ŠimkováMobil: +420 602 618 008E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak7f1cf940b13fa422eea3cc458c7d099c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7f1cf940b13fa422eea3cc458c7d099c = 'brixi' + '@'; addy7f1cf940b13fa422eea3cc458c7d099c = addy7f1cf940b13fa422eea3cc458c7d099c + 'iprosperita' + '.' + 'cz'; var addy_text7f1cf940b13fa422eea3cc458c7d099c = 'brixi' + '@' + 'iprosperita' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak7f1cf940b13fa422eea3cc458c7d099c').innerHTML += ''+addy_text7f1cf940b13fa422eea3cc458c7d099c+''; Pavel KačerMobil: +420 724 501 791E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak777314f1899c79ab10e8aa78bf0f19a7').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy777314f1899c79ab10e8aa78bf0f19a7 = 'kacer' + '@'; addy777314f1899c79ab10e8aa78bf0f19a7 = addy777314f1899c79ab10e8aa78bf0f19a7 + 'iprosperita' + '.' + 'cz'; var addy_text777314f1899c79ab10e8aa78bf0f19a7 = 'kacer' + '@' + 'iprosperita' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak777314f1899c79ab10e8aa78bf0f19a7').innerHTML += ''+addy_text777314f1899c79ab10e8aa78bf0f19a7+''; Dr. Jiří NovotnýMobil: + 420 602 668 013E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloakd4f4b93d7b86b51b8f74ddb94a40f449').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd4f4b93d7b86b51b8f74ddb94a40f449 = 'orpa.cbox' + '@'; addyd4f4b93d7b86b51b8f74ddb94a40f449 = addyd4f4b93d7b86b51b8f74ddb94a40f449 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_textd4f4b93d7b86b51b8f74ddb94a40f449 = 'orpa.cbox' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakd4f4b93d7b86b51b8f74ddb94a40f449').innerHTML += ''+addy_textd4f4b93d7b86b51b8f74ddb94a40f449+''; Kateřina ŠimkováMobil: +420 724 189 342E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloakde4d377db65716866b953a2357121219').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyde4d377db65716866b953a2357121219 = 'simkova' + '@'; addyde4d377db65716866b953a2357121219 = addyde4d377db65716866b953a2357121219 + 'iprosperita' + '.' + 'cz'; var addy_textde4d377db65716866b953a2357121219 = 'simkova' + '@' + 'iprosperita' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloakde4d377db65716866b953a2357121219').innerHTML += ''+addy_textde4d377db65716866b953a2357121219+'';

7. červenec 2016

Aktuálně hledáme následující zaměstnance / externí spolupracovníky: OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO VIP KLIENTYNáplň práce: vyhledávání nových klíčových klientů a péče o ně. Pro více informací kontaktujte šéfredaktora internetových médií Martina Šimka.

prosperita RGB
7. červenec 2016

Vydáváme tři měsíčníky orientované na podnikatelské prostředí. Náklad činí 10 000 ks každého titulu. Průměrná čtenost tištěného vydání je 42 000 čtenářů. Ke každému časopisu provozujeme portál jako samostatné médium, avšak úzce provázané s printem. Návštěvnost portálů naleznete v cenících. Níže uvádíme základní inzertní informace v PDF. Ceny pro spolupracující subjekty stanovujeme zpravidla individuálně, a to podle požadavků klientů a rozsahu prezentace. V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte. Vážíme si dlouhodobé spolupráce a korektních obchodních vztahů.   Rámcové informace pro inzerenty - PDF:   Časopis Prosperita    Portál iprosperita.cz    Časopis Madam Business   Portál madambusiness.cz    Časopis Fresh Time    Portál freshtime.cz 

Slovo ke dni

  • Ochlazení z Bruselu

    Svět se dostal do bezprecedentní situace. Kdo by před rokem řekl, že Evropská unie bude firmám a lidem nakazovat, jak si mají zatopit. Kolik stupňů Celsia bude v pořádku, kolik ne a kdy si budou teplomilní hříšníci koledovat o trest. Vracíme se tak do časů direktivní ekonomiky, do dob, kdy strana a vláda nařizovala, co kdo smí a nesmí. V kapitalizmu přece měla místo nařízení a zákazů usměrňovat chování společnosti neviditelná ruka trhu. Jenže ani ta, jak se ukazuje, nezískala plnou důvěru vedení. Ano, zemního plynu, elektřiny i dalších energií se nebude dostávat, ale s jeho kritickým nedostatkem roste jejich cena. Kdo tedy bude moci příští zimu topit „pánu Bohu do oken“? Myslím si, že skoro nikdo. Omezovat se ve spotřebě a snižovat náklady se stane nutností, pokud mají firmy a domácnosti přežít krizové období. Tento ekonomický zákon...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Formulace zásad mediační dohody 10. srpen 2022

V předchozích příspěvcích jsme se seznámili s těmi fázemi mediace, ve kterých IP mediátor navozuje pocit vzájemné důvěry a pozitivního ovzduší pro mediační jednání, nastavuje základní pracovní a společenská pravidla, a také aktivně naslouchá stranám a pojmenovává předměty jednání. Strany konfliktu však nebyly zatím připraveny spolu efektivně komunikovat a vzájemně si na­slouchat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3