INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Prosperita

24. září 2018

Tyto webové stránky využívají soubory Cookies. Účelem použití je zajištění funkčnosti stránek a běžná analytika. Nepoužíváme cookies, které by sledovaly uživatele napříč webovými stránkami na různých doménách za účelem profilování anebo remarketingu. Níže následuje podrobnější popis využívaných Cookies. Typy Cookies Cookie relace webových stránek  Slouží pro udržení relace vůči webovým stránkám.  Google Analytics Běžná webová analytika sloužící mimo jiné pro zdokonalování webových stránek. Službu Google Analytics máme nastavenu, aby anonimizovala IP adresy. Dále v ní máme vypnuté pokročilé reklamní funkce, abychom zabránili nadbytečnému sběru dat o uživatelích.  Matomo (dříve Piwik) Používáme ještě druhou službu pro měření návštěvnosti, a to z důvodu větší přehlednosti. Tato služba běží přímo na našem serveru a máme v ní nastavenu anonymizaci Vašich IP adres. Službu nepoužíváme k personalizaci reklam / remarketingu. Google Double Clik for Publishers (Google Ads)  Na těchto webových stránkách zobrazujeme bannery klientů, kteří si jejich zobrazování na iprosperita.cz objednali. Klienti si zobrazování bannerů objednali přímo od nás a nikoliv prostřednictvím nějaké inzertní platformy. Službu Google Double Click for Publishers využíváme jako nástroj pro vkládání bannerů klientů do našich webových stránek. Dále využíváme funkce nástroje pro základní měření výkonosti reklam klientů na našich webových stránkách (množství zobrazení a prokliků apod.). Funkce personalizace v této službě máme vypnuté.  Zacházení se získanými daty Získaná data jsou ukládána na zabezpečených serverech. Přístup k datům má vedení společnosti a také k relevantním datům mohou mít přístup klienti společnosti (například k údaji o celkovém počtu návštěvníků webových stránek, celkovém počtu zobrazení stránek, počtu zobrazení banneru, počtu kliknutí na banner). Klienti společnosti zkrátka mohou mít přístup k obecnějším souhrným statistikám.    Možnost nepřijímat Cookies  Pokud si nepřejete z našich stránek přijímat některé cookies nebo všechny cookies, můžete tak učinit nastavením svého internetového prohlížeče, aby cookies nepřijímal. Nebo alternativně můžete využít funkce anonymního prohlížení, která cookies odstraní po zavření prohlížeče.  Nastavení pro Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies Nastavení pro Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs Nastavení pro Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ Nastavení pro Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ Nastavení pro Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Nastavení pro Edge: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/windows-10-microsoft-edge-and-privacy  

  Podmínky zasílání a použití služby Tištěná i elektronická verze časopisu Prosperita a příloh Madam Business a Fresh Time je poskytována bezplatně. Tištěné vydání časopisu Prosperita vychází měsíčně. Elektronické verze jsou přístupné na adresách https://www.iprosperita.cz, https://www.madambusiness.cz a https://www.freshtime.cz. Dále je zájemcům zasílán elektronický newsletter obsahující informace o aktuálně vydaném čísle tištěných časopisů s možností stáhnout si PDF a informace o vybraných rozhovorech. Vydavatelem je RIX, s.r.o., Ocelářská 2274/1, 190 00 Praha 9. IČ: 25763164. Našimi klíčovými čtenáři jsou podnikatelé, manažeři a odborníci se vztahem k obchodnímu prostředí. Časopis rádi zasíláme čtenářům, pro které bude mít přínos.Na webových stránkách portálu iprosperita.cz je možné se registrovat pro zaslání ukázkového čísla, zasílání tištěného vydání a zasílání elektronického newsletteru. Vzhledem k tomu, že je časopis určen podnikatelské a obchodní veřejnosti, prosíme uživatele, aby při registraci zadávali své firemní nebo obchodní údaje. Služba zasílání tištěného časopisu anebo emailového vydání je určena pouze podnikajícím osobám a jejich zaměstnancům. Nepodnikatelé však mohou využít bezplatně dostupného vydání v PDF na portále, které sestává ze shodného obsahu. Kvalifikace pro zasílání tištěné verze Našimi klíčovými čtenáři jsou podnikatelé, manažeři a odborníci se vztahem k obchodnímu prostředí. Časopis rádi zasíláme čtenářům, pro které bude mít přínos. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo odmítnout některou žádost o zasílání tištěného vydání. K odmítnutí dochází výjimečně, naopak zájemci jsou vítáni. Z formálního hlediska jsou předpoklady pro získání bezplatného zasílání tištěné verze: - splnění výše popsané kvalifikace (čtenář z prostředí business) - souhlas s níže uvedenými podmínkami užití a ochrany osobních údajůVydavatel se nezavazuje poskytovat zasílání tištěných vydání po nijak určenou dobu, naopak je oprávněn kdykoliv zasílání konkrétnímu zájemci ukončit, stejně tak jako je oprávněn nevyhovět žádosti o zasílání novému zájemci. V případě nevyhovění žádosti o zasílání tištěné verze nebo ukončení zasílání tištěné verze budou údaje zájemce vymazány z evidence pro zasílání tištěného vydání. Zasílání tištěného vydání poskytuje vydavatel jen pro území České republiky. Zasílání elektronického newsletteru Pokud zájemce o zasílání zvolí možnost zasílání emailem, bude mu zasílán elektronický newsletter obsahující tyto informace: - odkazy pro stažení vydání ve formátu PDF v plné verzi - úvody vybraných rozhovorů - inzerci partnerů vydavatele - vše výše uvedené doplněné grafikou (např. fotografie osobností u úvodů rozhovorů). Veškerá sdělení odeslaná na emailovou adresu zájemce budou odeslána výhradně vydavatelem a jeho technologickými partnery. Nicméně vydavatel se zavazuje nepředat údaje zájemců k využití žádné třetí straně. Podmínkou pro zasílání elektronického newsletteru je tedy poskytnutí minimálně emailové adresy. Vydavatel může kdykoliv zasílání newsletteru zájemci ukončit. Zájemce také může požádat o ukončení zasílání, a to pomocí odkazu v nejnovějším newsletteru, který obdržel nebo zasláním emailu se žádostí o nezasílání na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak4728af522078198230c612aa67438b57').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4728af522078198230c612aa67438b57 = 'zasilani' + '@'; addy4728af522078198230c612aa67438b57 = addy4728af522078198230c612aa67438b57 + 'iprosperita' + '.' + 'cz'; var addy_text4728af522078198230c612aa67438b57 = 'zasilani' + '@' + 'iprosperita' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak4728af522078198230c612aa67438b57').innerHTML += ''+addy_text4728af522078198230c612aa67438b57+''; . Zaslání ukázkového vydání - tištěných časopisů poštou Platí obdobně pravidla uvedená v oddíle "Kvalifikace pro bezplatné zasílání tištěné verze".   Osobní údaje - jejich užití a ochrana Vydavatel si vyhrazuje právo využít údaje zadané uživatelem při registraci na portálu iprosperita.cz pro zasílání tištěného vydání, emailového vydání a také pro zasílání marketingových sdělení nebo jiného (např. telefonického) kontaktování uživatele s obchodní nabídkou. Marketingová sdělení a obchodní nabídky mohou být na služby a výrobky společnosti vydavatele nebo jeho klientů. Údaje uživatele jsou v systémech vydavatele patřičně chráněny a nebudou poskytnuty k marketingovému využití jiným společnostem. Vydavatel ale může využít služeb technologických a servisních partnerů za účelem zajištění služeb a pro realizaci svých marketingových akcí (vč. inzerce a nabídek jeho klientů). Využití technologických a servisních partnerů probíhá za účelem zajištění odborných činností a ekonomické efektivnosti. V případech využití služeb technologických a servisních partnerů je vydavatel povinnen provést smluvní ochranu údajů uživatelů ve smlouvách s těmito partnery. Zrušení registrace V případě, že uživatel nadále nemá zájem o zasílání tištěného vydání, elektronického vydání emailem anebo již nesouhlasí s výše uvedenými podmínkami, může požádat vydavatele o vymazání svých údajů. Na základě žádosti vydavatel zajistí zrušení zasílání a vymazání údajů uživatele z odpovídajícího systému. Uživatel musí v žádosti specifikovat, ze kterého systému chce být vymazán - jestli ze zasílání poštou NEBO ze zasílání emailem NEBO z obou. Žádost může být podána jedním z těchto způsobů: - emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak3e87b51622673a45a3626a76cbb4c3ba').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3e87b51622673a45a3626a76cbb4c3ba = 'zasilani' + '@'; addy3e87b51622673a45a3626a76cbb4c3ba = addy3e87b51622673a45a3626a76cbb4c3ba + 'iprosperita' + '.' + 'cz'; var addy_text3e87b51622673a45a3626a76cbb4c3ba = 'zasilani' + '@' + 'iprosperita' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak3e87b51622673a45a3626a76cbb4c3ba').innerHTML += ''+addy_text3e87b51622673a45a3626a76cbb4c3ba+''; - poštou na adresu vydavatele viz Kontakty - v případě emailového newsletteru lze zasílání zrušit také kliknutím na odkaz pro zrušení zasílání umístěný na konci newsletteru zaslaného uživateli (toto nutno provést v posledním doručeném vydání) Aktualizace údajů pro zasíláníUživatel může požádat vydavatele o změnu jeho údajů pro zasílání. Žádost může být zaslána jedním z těchto způsobů: - emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak9a34141bada2f783aa6da4b8659726ff').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9a34141bada2f783aa6da4b8659726ff = 'zasilani' + '@'; addy9a34141bada2f783aa6da4b8659726ff = addy9a34141bada2f783aa6da4b8659726ff + 'iprosperita' + '.' + 'cz'; var addy_text9a34141bada2f783aa6da4b8659726ff = 'zasilani' + '@' + 'iprosperita' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak9a34141bada2f783aa6da4b8659726ff').innerHTML += ''+addy_text9a34141bada2f783aa6da4b8659726ff+''; - webovým formulářem https://www.iprosperita.cz/component/visforms/?view=visforms&id=4 - poštou na adresu vydavatele viz Kontakty CookiesInformace o cookies si můžete přečíst v samostatném dokumentu: https://www.iprosperita.cz/cookies  

7. červenec 2016

VydavatelRIX, s.r.o.Ocelářská 2274/1, 190 00 Praha 9E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak12a531a601c549ae9f16e2542849d7fd').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy12a531a601c549ae9f16e2542849d7fd = 'brixi' + '@'; addy12a531a601c549ae9f16e2542849d7fd = addy12a531a601c549ae9f16e2542849d7fd + 'iprosperita' + '.' + 'cz'; var addy_text12a531a601c549ae9f16e2542849d7fd = 'brixi' + '@' + 'iprosperita' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak12a531a601c549ae9f16e2542849d7fd').innerHTML += ''+addy_text12a531a601c549ae9f16e2542849d7fd+''; Telefon: +420 602 618 008Firma RIX s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedenýmMěstským soudem v Praze, odd. C, vložka 68017.IČO: 25763164 DIČ: CZ25763164 [ARES]RedakceMartin Šimekšéfredaktor internetových médiíMobil: +420 606 615 609E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloakc8959558e8456e44666d7ee7695e1a7d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc8959558e8456e44666d7ee7695e1a7d = 'martin' + '@'; addyc8959558e8456e44666d7ee7695e1a7d = addyc8959558e8456e44666d7ee7695e1a7d + 'iprosperita' + '.' + 'cz'; var addy_textc8959558e8456e44666d7ee7695e1a7d = 'martin' + '@' + 'iprosperita' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloakc8959558e8456e44666d7ee7695e1a7d').innerHTML += ''+addy_textc8959558e8456e44666d7ee7695e1a7d+''; PhDr. Eva Brixi-ŠimkováMobil: +420 602 618 008E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak9d8352d5794f73e0c4594280d5bd5c7b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9d8352d5794f73e0c4594280d5bd5c7b = 'brixi' + '@'; addy9d8352d5794f73e0c4594280d5bd5c7b = addy9d8352d5794f73e0c4594280d5bd5c7b + 'iprosperita' + '.' + 'cz'; var addy_text9d8352d5794f73e0c4594280d5bd5c7b = 'brixi' + '@' + 'iprosperita' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak9d8352d5794f73e0c4594280d5bd5c7b').innerHTML += ''+addy_text9d8352d5794f73e0c4594280d5bd5c7b+''; Pavel KačerMobil: +420 724 501 791E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloakeecf881b7cd295cee0dc483cd0b37eed').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyeecf881b7cd295cee0dc483cd0b37eed = 'kacer' + '@'; addyeecf881b7cd295cee0dc483cd0b37eed = addyeecf881b7cd295cee0dc483cd0b37eed + 'iprosperita' + '.' + 'cz'; var addy_texteecf881b7cd295cee0dc483cd0b37eed = 'kacer' + '@' + 'iprosperita' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloakeecf881b7cd295cee0dc483cd0b37eed').innerHTML += ''+addy_texteecf881b7cd295cee0dc483cd0b37eed+''; Dr. Jiří NovotnýMobil: + 420 602 668 013E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloakf2d1d2528b93eadb07d3fa4ceb28368b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf2d1d2528b93eadb07d3fa4ceb28368b = 'orpa.cbox' + '@'; addyf2d1d2528b93eadb07d3fa4ceb28368b = addyf2d1d2528b93eadb07d3fa4ceb28368b + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_textf2d1d2528b93eadb07d3fa4ceb28368b = 'orpa.cbox' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakf2d1d2528b93eadb07d3fa4ceb28368b').innerHTML += ''+addy_textf2d1d2528b93eadb07d3fa4ceb28368b+''; Kateřina ŠimkováMobil: +420 724 189 342E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak32ae51c1dc2c27b99f4117b38c252c90').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy32ae51c1dc2c27b99f4117b38c252c90 = 'simkova' + '@'; addy32ae51c1dc2c27b99f4117b38c252c90 = addy32ae51c1dc2c27b99f4117b38c252c90 + 'iprosperita' + '.' + 'cz'; var addy_text32ae51c1dc2c27b99f4117b38c252c90 = 'simkova' + '@' + 'iprosperita' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak32ae51c1dc2c27b99f4117b38c252c90').innerHTML += ''+addy_text32ae51c1dc2c27b99f4117b38c252c90+'';

7. červenec 2016

Aktuálně hledáme následující zaměstnance / externí spolupracovníky: OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO VIP KLIENTYNáplň práce: vyhledávání nových klíčových klientů a péče o ně. Pro více informací kontaktujte šéfredaktora internetových médií Martina Šimka.

prosperita RGB
7. červenec 2016

Vydáváme tři měsíčníky orientované na podnikatelské prostředí. Náklad činí 10 000 ks každého titulu. Průměrná čtenost tištěného vydání je 42 000 čtenářů. Ke každému časopisu provozujeme portál jako samostatné médium, avšak úzce provázané s printem. Návštěvnost portálů naleznete v cenících. Níže uvádíme základní inzertní informace v PDF. Ceny pro spolupracující subjekty stanovujeme zpravidla individuálně, a to podle požadavků klientů a rozsahu prezentace. V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte. Vážíme si dlouhodobé spolupráce a korektních obchodních vztahů.   Rámcové informace pro inzerenty - PDF:   Časopis Prosperita    Portál iprosperita.cz    Časopis Madam Business   Portál madambusiness.cz    Časopis Fresh Time    Portál freshtime.cz 

Slovo ke dni

  • Do důchodu daleko

    Penzijní reforma se sice stále odkládá, avšak týmy odborníků nelení. Snaží se najít trvale udržitelný způsob financování důchodců. Musí počítat přinejmenším se dvěma problémy. Prvním je rostoucí počet osob, které budou dávky pobírat. A druhým nutnost alespoň zachovat, lépe však zvyšovat úroveň důchodů. A teď jim vyšlo, že dnešní čtyřicátníci musí jít proto do penze o rok později, mladí lidé ve věku 25 let dokonce o dva roky déle než dnes, tedy v 67 letech. To nepokládám za tak hroznou perspektivu už s tím vědomím, že průměrný věk dožití se má dále zvyšovat. Později narození se však na penzi dívají realisticky a většinou tvrdí, že se penze nedožijí. Buď nebude z čeho dávat, nebo, a to je prý pravděpodobnější, je uštve hektický způsob moderní civilizace.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Získávání technického know-how z patentových databází 27. květen 2019

Databáze průmyslověprávních informací jsou velice užitečným zdrojem znalostí. Jejich prostřednictvím lze získat údaje, které jen s obtížemi naleznete jinde. V některých případech dokonce platí, že tyto informace z jiných zdrojů vůbec získat nelze. Na následujících řádcích se o těchto poněkud nedoceněných pomocnících dozvíte více.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE