INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

mlékoČeskomoravský svaz mlékárenský zahajuje novou edukační a propagační kampaň nazvanou Mléko vás zdraví, kterou chce přispět ke zvýšení spotřeby mléčných výrobků u nás. Jejím cílem je také napomoci spotřebitelům k lepší orientaci v široké nabídce mléka a mléčných výrobků na našem trhu. Prvním zvoleným tématem této kampaně je proto informace o kvalitě syrového mléka z českých chovů dodávaných ke zpracování.

Předseda ČMSM Ing. Jiří Kopáček k tomu uvedl: „Vysoká jakost mléka je pro výrobu kvalitních a nutričně hodnotných mléčných výrobků naprosto nezbytná. Nejenže je určujícím faktorem konečné jakosti mlékárenských produktů, ale také ovlivňuje ekonomiku jejich výroby. Důsledná kontrola mléka od prvovýroby až po jeho dodávku do mlékárny, stejně tak jako kontrola celého procesu jeho zpracování, je důležitým předpokladem úspěchu.“

Jakost syrového kravského mléka charakterizuje soubor celé řady ukazatelů, z nichž nejvýznamnější jsou zejména hygienická, mikrobiologická a senzorická jakost mléka a obsah základních složek mléka (především tuku a bílkovin). Důležitá je ale také nepřítomnost cizorodých a inhibičních látek nebo neporušení mléka vodou.

mléko 1„Při sledování mikrobiologické čistoty se v mléce zjišťuje celkový počet mikroorganizmů. Tento ukazatel má vliv nejenom na trvanlivost, ale také na technologické vlastnosti suroviny. Celkový počet mikroorganizmů by podle platné evropské legislativy neměl překročit 100 000 zárodků v 1 ml. Přitom se analyzují nahodile nejméně dva odběry v měsíci. Průměrná hodnota tohoto znaku je u nás trojnásobně nižší, přičemž vybraní dodavatelé dosahují dokonce hodnoty okolo 10 000 zárodků. Celkový počet mikroorganizmů v mléce je kritérium odrážejícím hygienu stáje a získávání mléka.

Dalším hodnoceným znakem je tzv. počet somatických buněk, což vypovídá především o zdravotním stavu dojnic a o jejich celkové pohodě na farmě. Hodnota tohoto ukazatele by neměla překročit 400 000 v 1 ml. U nás je však dosahovaná skutečnost pouze okolo 230 000.“

Jiří Kopáček popsal i další doplňkové mikrobiologické znaky mléka, které jsou vybírány podle technologie konkrétního výrobku. „Při nákupu mléka se samozřejmě sleduje zastoupení obsahových složek mléka, tedy tuku a bílkovin, které jsou nejdůležitějším kritériem pro proplácení mléka. Mléko musí mít vždy neporušené složení, nesmí být tedy v žádném případě například zvodněno. Mlékárny pravidelně provádějí i tuto analýzu. Dodavatelům, kteří by se nějak provinili, hrozí vysoké postihy, včetně vyloučení z dodávek. Dobrá jakost mléka, zejména pak jeho technologická vhodnost ke zpracování, je podmíněna rovněž nepřítomností inhibičních a cizorodých látek, např. reziduí léčiv používaných k léčení dojnic nebo zbytků dezinfekčních prostředků ze sanitace a dezinfekce dojícího zařízení. Přítomnost inhibičních látek v mléce fakticky vylučuje možnost jeho zpracování na sýry, tvarohy či jogurty. Pro mlékárnu by byla příčinou velkých provozních ztrát. Naštěstí se takovéto případy téměř nevyskytují. V roce 2017 bylo pozitivních zjištění pouze 0,06 % z celkového množství sledovaných vzorků.“
Dále Jiří Kopáček argumentoval, že v České republice vyrábíme a zpracováváme vysoce jakostní mléko, jehož parametry nás řadí mezi země s nejlepší kvalitou mléka v Evropě: „Do nejvyšších tříd jakosti (Q a I. jakostní třída) je u nás zařazeno 97 % vyráběného mléka.“

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo v roce 2016 nový program režimu jakosti Q CZ, ve kterém jsou sledované parametry nastavené podstatně přísněji, než uvádí evropská legislativa. Na takovéto parametry mléka u nás už dosahují přibližně dvě třetiny dodavatelů.

„Pro Ministerstvo zemědělství je vysoká kvalita produkce mléka a mléčných výrobků základním předpokladem pro zlepšení konkurenceschopnosti našich producentů. Od roku 2016 jsme pod značkou Q CZ zavedli pravidla režimu kvality pro mléko. Aby mohl zpracovatel značku získat, musí doložit, že nakoupil více než 60 % podíl nadstandardně kvalitní vstupní suroviny, tedy mléka. O vysoké kvalitě našich mléčných produktů svědčí, že většina producentů a zpracovatelů byla schopna zařadit se do programu už od počátku. Od letoška mohou producenti, kterým se rok dařilo splňovat podmínky režimu kvality, zažádat Ministerstvo zemědělství o bezplatné zapůjčení ochranné známky Q CZ a označit jí své výrobky,“ sdělil ředitel odboru živočišných komodit MZe Ing. Jiří Hojer.

Praktické informace uvedl Martin Dráb, vedoucí nákupu mléka společnosti Lactalis CZ, s.r.o., do které patří Mlékárna Kunín a.s. a Mlékárna Klatovy a.s.: „Výroba kvalitních českých mlékárenských výrobků stojí na nákupu mléka z českých farem v té nejlepší kvalitě. Úsilí k zajištění této suroviny lze popsat ve třech základních bodech: dobrá práce na farmě, bezchybná práce řidiče při svozu mléka do mlékárny a důsledná práce v mlékárně při vstupní kontrole a ošetření mléka. Pro zajištění kvalitní suroviny se tedy musí potkat nejen vzájemná a úzká součinnost farmáře a mlékárny, ale také profesionální svoz mléka se zajištěním vysoké hygieny a dobré sledovatelnosti spolu s odbornou kontrolou klíčových parametrů mléka při převzetí v mlékárně.“

Českomoravský svaz mlékárenský z.s. reprezentuje 42 členských organizací – mlékáren, obchodních a servisních organizací spolupracujících s mlékárenským sektorem, odborných středních a vysokých škol a Výzkumný ústav mlékárenský. Mlékárenské podniky zastoupené v ČMSM zpracovávají 54 % dodávek českého mléka. ČMSM je členem Potravinářské komory České republiky, Evropské mlékařské asociace a Mezinárodní mlékařské federace.

(tz)

Slovo ke dni

  • Budeme moci zase stavět?

    Stavební právo v České republice je na straně těch, kteří nechtějí stavět. Komu může potenciálně vadit budoucí objekt, dokáže jakoukoli novou realizaci zpomalit, či dokonce úplně zastavit. Zejména infrastrukturní stavby mají tu smůlu, že vždy se střetávají se zájmy ohrožených druhů zvířat a rostlin, a jejich obhájci mají v podstatě u soudu právo veta. Proto můžeme považovat za malý zázrak, že i u nás přibývají další kilometry silnic, budovy a různé technologické objekty. Sice velmi pomalu, v méně než nutném rozsahu, ale přece. Situace by se však mohla zlepšit. Novela stavebního zákona, kterou připravuje MMR ČR, má po legislativní stránce přípravu staveb zjednodušit. Věřme, že pak zájmy lidí budou mít stejnou váhu jako právo syslů nebo konvalinek vegetovat kdekoli. A že rozumný kompromis se bude hledat snáz než dosud.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

logo KOBTOSlogo 172

 

Partneři plus:

tsoft   EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE