INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

01 Martin SmržMartin SmržVzdělávání mladých lidí v podnikání je podle ředitele nevládní organizace Junior Achievement Czech Martina Smrže hlavním pilířem zdravého hospodářství každé země. V českých učebních osnovách však stále není zakotveno. Dobrou zprávou je, že rychle sílí zájem samotných škol zařadit předměty pro rozvoj podnikavosti do výuky. V posledním meziročním srovnání až o 23 %. Vzdělávacích projektů JA Czech na podporu podnikatelských dovedností se v loňském školním roce zúčastnilo přes 15 000 studentů, 670 učitelů a 488 dobrovolníků a mentorů z praxe. O tom, že je nutné mladé lidi k podnikání vést a podnikatelského ducha v nich správně rozvíjet, hovoříme s Martinem Smržem.

Tvrdíte, že podnikání by se mělo učit povinně na všech českých školách. Je to reálné?

Myslím si, že ano. Z výzkumů víme, že nakloněno by tomu bylo přes 75 % rodičů. Prostřednictvím řady školení a dalších akcí pro učitele podporujeme posílení postavení učitelů. Snažíme se, aby učitelé lépe porozuměli výuce podnikání, a pomáháme tak výuku podnikání začlenit do učebních osnov. Pro výuku podnikání je kriticky důležité poskytnout vzory – mladí lidé potřebují pochopit, jaký je svět podnikání a jaké to je být v něm zapojený.

Proč je to tolik důležité?

Letošní rok vlivem dopadů viru covid-19 ukázal a stále ukazuje, v čem je vzdělání v oblasti podnikání a ekonomické gramotnosti pro utváření budoucnosti České republiky zásadní. Umět se orientovat v ekonomice, obchodních záležitostech, etickém způsobu vedení, to znamená být dobře připraven na trh práce, včetně změn, které přináší. Jen firmy s lidmi, kteří prokázali podnikatelské myšlení a dovednosti, dokázaly čelit novým výzvám a, co je důležitější, nalézt i nové příležitosti.

Ne každý je však na podnikání stavěný...

To je pravda, o podnikání hned po škole uvažuje zhruba třetina českých studentů. Cílem JA Czech a vzdělávání v podnikání ale není, aby všichni hned založili firmu. Cílem je předat žákům dovednosti, znalosti a porozumění, díky nimž se stanou klíčovými členy týmu – ať už v soukromém, nebo veřejném sektoru. Snahou je povzbudit v mladých lidech takové podnikatelské myšlení, aby byli v práci a v týmu mnohem lepším „hráčem“. V Junior Achievement jsme přesvědčeni, že jen takto připravený student bude buď dobrým podnikatelem, anebo kvalitním zaměstnancem pro svého budoucího zaměstnavatele.

Školní osnovy už jsou dost nabité. Jak do nich včlenit ještě podnikání?

Co je pro většinu mladých lidí užitečnější: fyzika/chemie, nebo podnikavost a praktické obchodní zkušenosti, které se jim budou hodit nejen v jejich budoucích zaměstnáních? Fyziku a chemii můžeme přesunout do volitelných předmětů a zároveň nabídnout jako volitelný předmět i podnikavost pomocí programu JA Studentská firma. Takové znalosti jsou důležité pro gymnazisty i učně řemeslných oborů.

Lze vůbec podnikání učit, nemělo by se spíš zažít?

Určitě ano! Už od založení JA Czech Tomášem Baťou v roce 1992 každoročně pořádáme vlajkový projekt JA Studentská Firma určený středoškolákům a studentům vyšších odborných škol. V něm si v rámci školní výuky projdou skutečným podnikáním – s podporou učitelů i mentorů z praxe v týmech zakládají vlastní reálné firmy se skutečnými produkty a službami. V loňském ročníku jsme měli 218 fungujících studentských firem!

Jak taková zkušenost podle vás formuje studenty?

Studenti si v programu zlepšují svoji odolnost, nezávislost, kreativitu a vytrvalost. Zvýší si sebevědomí, a jak potvrdili učitelé, uvědomí si svůj potenciál a čeho jsou schopni. Během projektu také školy hlásí pokles počtu neomluvených hodin a záškoláctví až o 45 %.

Stejného rozvojového programu pod hlavičkou JA worldwide se účastní milióny studentů po celém světě. S jakými výsledky?

Program Studentská Firma byl součástí několika studií, které hodnotily jeho dopad na studenty a jejich budoucí uplatnitelnost. Tyto studie, které proběhly například ve Španělsku, Švédsku, Kanadě nebo Spojených státech, prokázaly mnoho pozitiv: účastníci programu vykazovali v průměru o třetinu vyšší zájem o podnikání v následujících pěti letech. A to se poté v následujícím pětiletém cyklu projevilo růstem podnikatelských aktivit těchto mladých lidí o 13 %.

Je něco podobného možné i v České republice?

Benefitem takto proškolených studentů je samozřejmě i vliv na celkovou ekonomiku našeho státu. Malé a střední podniky v České republice vytvářejí zhruba 40 % HDP, což je sice úctyhodné číslo, ale za Evropskou unií s 60 % zaostáváme. Stejně tak jsou malé a střední české podniky v Česku pozadu, pokud jde o dovoz a vývoz zboží uvnitř EU. Důvodem jsou nižší investice v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Zde je jasně vidět, že potřebujeme mladé podnikatele, kteří se budou specializovat na nové obory s významným uplatněním na světovém trhu a zároveň využívat inovací.

Může být tou správnou cestou větší propojení škol a firem?

Jistěže. Právě pro takto významnou roli, kterou malé a střední podniky sehrávají v českém hospodářství, je nutné začít učit podnikavost na českých školách co nejdříve. Kromě zapojení lidí z praxe do výuky nabízí zajímavý příklad třeba Finsko, kde lokální podnikatelé podporují částkou zhruba 6–7 euro na jednoho žáka na školní rok výuku podnikání pod programy Junior Achievement.

Jak se vám daří firmy oslovovat?

V našich projektech sledujeme stoupající zájem o dobrovolnictví a mentorování studentů ze strany firem, které cítí, že vychovávat budoucí pracovníky už od školy je výhodné. Letos bude například nově součástí programu JA Studentská firma také soutěž JA Top logo o nejlepší logo firmy. Do jejích krajských kol nyní hledáme jako porotce místní podnikatele, které práce mladých kreativců z daného regionu zajímá. Za dvě hodiny svého času získají solidní vhled do práce desítek talentovaných studentů, poznají jejich práci a styl myšlení. To je pro řadu firem také neocenitelná zkušenost.

Vidíte vzdělávání v podnikání jako jednu z možností oživení ekonomiky?

Celkově má vzdělávání odpovědnost zajistit rozvoj a využití kreativity mladých lidí, protože prostřednictvím myšlenek se rodí nové podniky a prostřednictvím podnikání se vytváří bohatství pro komunitu a pro zemi. To je to, co budeme v budoucnu potřebovat. Mladí lidé jsou inovátoři. Jsou to tvůrci změn a dávají naději do budoucnosti. Čím dřív se s rozvojem podnikatelského myšlení a dovedností na školách začne, tím líp.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Ochlazení z Bruselu

    Svět se dostal do bezprecedentní situace. Kdo by před rokem řekl, že Evropská unie bude firmám a lidem nakazovat, jak si mají zatopit. Kolik stupňů Celsia bude v pořádku, kolik ne a kdy si budou teplomilní hříšníci koledovat o trest. Vracíme se tak do časů direktivní ekonomiky, do dob, kdy strana a vláda nařizovala, co kdo smí a nesmí. V kapitalizmu přece měla místo nařízení a zákazů usměrňovat chování společnosti neviditelná ruka trhu. Jenže ani ta, jak se ukazuje, nezískala plnou důvěru vedení. Ano, zemního plynu, elektřiny i dalších energií se nebude dostávat, ale s jeho kritickým nedostatkem roste jejich cena. Kdo tedy bude moci příští zimu topit „pánu Bohu do oken“? Myslím si, že skoro nikdo. Omezovat se ve spotřebě a snižovat náklady se stane nutností, pokud mají firmy a domácnosti přežít krizové období. Tento ekonomický zákon...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Formulace zásad mediační dohody 10. srpen 2022

V předchozích příspěvcích jsme se seznámili s těmi fázemi mediace, ve kterých IP mediátor navozuje pocit vzájemné důvěry a pozitivního ovzduší pro mediační jednání, nastavuje základní pracovní a společenská pravidla, a také aktivně naslouchá stranám a pojmenovává předměty jednání. Strany konfliktu však nebyly zatím připraveny spolu efektivně komunikovat a vzájemně si na­slouchat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3