INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Iniciativa ČESKÉ POLE image II webPouhý jeden rok od vzniku stačil Iniciativě ČESKÉ POLE na to, aby si připsala řadu úspěchů při navracení tradičních produktů českého zemědělství do tuzemské gastronomie. V rámci unikátního projektu se už podařilo rozšířit pěstování odrůdy brambor Agria na hranolky a navýšit plochu, na které se tyto brambory v Česku pěstují, oživit pěstování chutného a řízného českého křenu či nastartovat renesanci pravého českého česneku v podobě původních českých odrůd. Teď jde Iniciativa, jejímž zakládajícím a hybným členem je mimo jiné i Ministerstvo zemědělství ČR, ještě dál.

K podpoře tradičních českých rostlinných i živočišných produktů přizvala Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Ta se zapojí především jako odborný garant a poradce v oblasti výzkumu tradičních odrůd a plemen.

Enormní zájem zákazníků o české brambory odrůdy Agria, které jsou ideální pro přípravu hranolek, zahájení dlouhodobé spolupráce s pěstitelem kvalitního tuzemského křenu a zařazení jeho produkce do trvalé nabídky velkoobchodů makro ČR či první sklizeň pravého českého česneku původních českých odrůd Bjetin a Slavin, jehož vysázení v říjnu 2022 Iniciativa podpořila a jenž bude v prodejnách k dostání na přelomu srpna a září. To jsou jen některé z prvních úspěchů Iniciativy ČESKÉ POLE při navracení domácí zemědělské produkce do moderních i tradičních českých restaurací, bister, rychlých občerstvení, jídelen a dalších gastropodniků.

Iniciativa ČESKÉ POLE image III WEB„Oceňuji, že se Iniciativa ČESKÉ POLE snaží najít tradiční tuzemské a pro české klimatické prostředí vhodné plodiny a chovy a podpořit je prostřednictvím odpovědných zemědělských postupů. A jsem rád, že jí přibyl nový člen, a to Česká zemědělská univerzita. Tím, co tomuto projektu nabízí, ho totiž perfektně doplňuje. Ať už jde třeba o výzkum tradičních odrůd a plemen, zadávání soutěžních projektů pro studenty nebo aktivní zapojení do příprav kulatých stolů a akcí na podporu tradičních českých plodin a chovů. To vše je v duchu motta Iniciativy Vracíme českou úrodu do gastronomie,“ říká ministr zemědělství Marek Výborný.

Efektivní spolupráci se všemi členy Iniciativy si pochvaluje také Martin Čivrný, vedoucí komunikace makro ČR – nejvýznamnějšího velkoobchodu do sektoru gastronomie, který loni vznik projektu podnítil. „Během jediného roku se nám podařilo za účasti Ministerstva zemědělství ČR a dalších partnerů položit základy budoucí systematické podpory tradičních českých zemědělských produktů, které si díky své kvalitě, chuti a udržitelné produkci zaslouží být mnohem dostupnější než dosud. Dosavadní výsledky projektu ukazují, že ve srovnání s minulým rokem přibývají každý měsíc stovky zákazníků z řad české gastronomie, především v segmentu tradičních a moderních restaurací, food trucků, bister a letních stánků, kteří o českou zemědělskou produkci velmi stojí. Proto chceme záběr Iniciativy rozšiřovat o další tradiční plodiny, produkty a jejich odrůdy i plemena tak, aby měly gastroprovozy vždy možnost sáhnout po špičkové kvalitě a chuti od českých farmářů,“ říká Martin Čivrný.

Například u brambor je již jasně patrná změna trendu, kdy roste podíl prodaných českých brambor na hranolky na úkor zahraniční produkce převážně z Nizozemska. Zatímco v lednu se české brambory na hranolky podílely na celkových prodejích jen z 10 %, v současné době je to již více než polovina (56 %). Při výnosech okolo 30 tun brambor na hektar to znamená, že od ledna se v obchodech makro ČR prodala produkce ze tří hektarů českých polí, namísto tří hektarů z dovozu.

Hned na začátku druhého roku existence Iniciativy ČESKÉ POLE navíc přichází krok, který umožní její působení dále významně rozšířit. Do projektu přistupuje Česká zemědělská univerzita v Praze, jež nově přispěje svou expertizou na poli výzkumu a vývoje. Spolupráce se v první fázi zaměří na prostudování potenciálu produkce českého jehněčího masa, zapomenuté domácí drůbeže nebo sladkovodních ryb. Z plodin se pak Iniciativa v rámci spolupráce s ČZU a pěstiteli zaměří hlavně na cibulovou zeleninu, která je pro českou gastronomii klíčová. „Mám radost, že se stáváme součástí smysluplné iniciativy podporující kvalitní české produkty. Jako akademici jsme pak rádi, že výsledky naší práce pozitivně ovlivní konečného spotřebitele,“ říká rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička.

Iniciativa ČESKÉ POLE image I WEBÚčast České zemědělské univerzity, jež se k Iniciativě ČESKÉ POLE oficiálně připojila dnes slavnostním podpisem memoranda na největším tuzemském agrosalonu Země živitelka, ale není jediným posunem projektu vpřed. Makro ČR letos dále podpoří navýšení plochy, na které se pěstují tuzemské brambory odrůdy Agria tak, aby byly v roce 2024 v prodejnách dostupné celoročně. Letos se pro velký zájem zákazníků vyprodala celá sklizeň o bezmála 100 tunách během pouhých pěti měsíců. Znovu se na pultech objeví s novou sklizní na přelomu srpna a září.

Do budoucna se chce Iniciativa ČESKÉ POLE kromě rozšiřování podpory o nové produkty zaměřovat také na udržitelný rozvoj v oblastech, kde již působí. Cílem je mimo jiné dále omezovat dovoz zemědělské produkce ze zahraničí v případech, kdy to není nezbytně nutné, a nahrazovat ho českými plodinami. Například v případě česneku tak Iniciativa přidá další české odrůdy, u křenu pak chce navázat na dlouhodobou spolupráci s farmou Český chřest pěstitele Jiřího Šafáře, která díky tomu získá jistotu odbytu a bude moci obrodu tuzemského křenu ještě urychlit nad rámec 6,4 tuny prodaného křene v průběhu letošní sezony.

Neméně důležité je také soustavné prezentování možností a kvalit české zemědělské produkce provozovatelům restaurací, bister, ale i hotelů tak, aby si pestrost a kvalitu tradičních českých pokrmů vychutnali kromě hostů z Česka i zahraniční turisté. Inciativa ČESKÉ POLE se proto bude nadále účastnit veletrhů, konferencí a food festivalů, sama plánuje také řadu z nich pořádat či podpořit. V příštím roce naváže například na úspěšný první ročník festivalu MAKRO CZECH GASTRO FEST, který zahrnoval mimo jiné i jedinečný kongres nazvaný Česká brambora v gastronomii. Iniciativa ČESKÉ POLE se dále stala partnerem chřestových a křenových slavností či podpořila akci zahájení sezony raných brambor.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3